Täna on Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon suurim poliitiline rühmitus Euroopa Parlamendis, kuhu kuulub 215 parlamendiliiget. Alates 1999. aastast on ERP fraktsioon olnud Euroopa Parlamendi suurim saadikurühm. ERP fraktsioonil on olnud juhtiv positsioon igas Euroopa Liidu arenguetapis, alates selle asutamisest kuni tänase päevani.


215 liikmeline ERP fraktsioon ühendab kristlikke demokraate, konservatiive ja teisi peamisi paremtsentristlikke poliitilisi jõude. ERP saadikud tulevad erinevatest kultuuriruumidest ja erineva minevikuga riikidest - ning selles mitmekesisuses peitubki ERP jõud. Enamiku eurooplaste vaateid on esindatud just nimelt läbi ERP fraktsiooni. Ka IRL kuulub Euroopa Parlamendis ERP fraktsiooni.ERP fraktsiooni esimees Manfred Weber (Saksamaa) esineb fraktsiooni nimel Euroopa Parlamendi olulisematel aruteludel. Teda toetavad parlamendi komisjonides tegutsevad ERP fraktsiooni koordinaatorid ja fraktsioonis esindatud liikmesriikide rahvusdelegatsioonide juhid.


Euroopa Parlamendi suurima fraktsioonina on ERP saadikurühmal parimad võimalused mõjutada parlamendi poliitilist päevakorda ning võita otsustavad hääletused. Alates 1999. aastast on ERP fraktsioon olnud Euroopa Parlamendi igakuistel täiskogu istungitel toimunud hääletustel võitjate poolel sagedamini kui ükskõik milline teine fraktsioon.


Samuti kuulub terve rida Euroopa Parlamendi võtmepositsioone just ERP fraktsioonile ning olulisemate seaduseelnõude ja raportite puhul on ERP fraktsiooni liikmetel parlamendikomisjonides parimad võimalused mõjutada Euroopa Parlamendi seisukohtade kujundamist, sest tähtsamate raportite koostajateks nimetatakse sageli just ERP fraktsiooni liikmed.


ERP fraktsioon on mänginud otsustavat rolli kompromissi saavutamisel sellistes tähtsates küsimustes nagu ELi praegune eelarve, nn teenuste direktiiv ja kemikaale käsitlev direktiiv REACH. ERP fraktsioonita ei saavutata kokkuleppeid ega lahendusi. Suurendades oma mõjuvõimu, on ERP fraktsioon suutnud samas soodustada Euroopa Parlamendi kui institutsiooni rolli tugevnemist Euroopa Liidu otsustusprotsessis.