Tunne Kelam on Euroopa Parlamendi liige alates 2004. aastast..

Ta kuulub Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni, mis ühendab Euroopa Liidu kristlikke demokraate, konservatiive ning teisi paremtsentristlikke jõude.  ERP on juba neljandat koosseisu Euroopa Parlamendi suurim fraktsiooni, kus on 215 liiget. IRL on Euroopa Rahvapartei liige.

Tunne Kelam kuulub Eesti rahvusdelegatsiooni esimehena ERP juhtkonda. Ta on ERP  fraktsiooni erakorraliste resolutsioonide töögrupi, EL laienemise ja naabruspoliitika töögrupi ning ERP euroopa tuleviku töögrupi liige. Osaleb aktiivselt ERP fraktsiooni mõttekoja EIN (European Ideas Network) töös ning on Robert Schumani fondi juhatuse ja Robert Schumani Instituudi nõukogu liige

ERP fraktsiooni liikmena on Tunne Kelam otseselt kaastegev Euroopa poliitikate kujundamises. Ta aitab nõu ja jõuga kaasa Eesti elanike ja eri piirkondade osalemisele Euroopa majanduslikus ja kultuurilises elus ning nende probleemide lahendamisele. Oma saadikutöös esindab ta Eesti rahvuslikke huve, toetab Euroopa rahvaste paremat üksteisemõistmist, tihedamat koostööd ja tegeliku võrdsuse saavutamist. 

Väliskomisjon ning Kaitse- ja julgeoleku komisjon

Väliskomisjoni ning kaitse-ja julgeoleku allkomisjoni tegevuse raames suhtleb Tunne Kelam teiste EL institutsioonide ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh. NATO-ga. Väliskomisjoni liikmena on ta tegelenud EL ühise Välis- ja Julgeoleku poliitika arendamisega, naabruspoliitika ja EL laienemisstrateegia tulevikuperspektiividega, samuti EL-Venemaa ning transatlantiliste suhetega.


Lisaks on olulisteks teemadeks olnud energia alase välispoliitika arendamine, et tagada EL ja seega ka Eesti energia tarne turvalisus. Ka majandussuhted EL-Venemaaga, Lääne-Balkani ja Türgi liitumisläbirääkimised ning EL suhted Lõuna-Kaukasuse ning Kesk-Aasiaga on Tunne Kelami päevakorras. Samuti EL-NATO suhted, Euroopa Julgeolekustrateegia ning Euroopa Kaitse-ja Julgeoleku Poliitika arendamine, lisaks veel rahvusvahelise relvaveo kontrollimine ning tuumarelva leviku tõkestamine.


Tunne Kelam oli EP esimese kõikehõlmava küberjulgeolekut ja küberturvalisust puudutava raporti autor (vastu võetud 22.11.2012), ning on sel teemal üks ERP eestkõnelejatest.  


Tunne Kelam on läbivalt teinud olulisematesse raportitesse ja resolutsioonidesse parandusettepanekuid, mis on aluseks kõne saamiseks täisistungil ning kujundavad ka saadiku profiili oma fraktsioonis ning parlamendis üldiselt.

.


Vaba Iraani sõprade liikumine

Tunne on Iraani opositsioonilise PMOI toetaja EPs tegutseva Vaba Iraani sõprade liikumise aktiivne liige. Ta on käinud demonstratsioonidel, esinenud erinevatel toetusüritustel ja pressikonverentsidel, osalenud kohtuistungil.


Totalitaarsete režiimide kuritegude hukkamõistmine

Eraldi töölõiguks Tunne Kelami tegevuses on Eesti ning teiste Nõukogude Liidu sõltuvuses olnud rahvaste ajaloolis- poliitilise pärandi tutvustamine Euroopa Parlamendis.