Regionaalarengu komisjon

 • Tunne Kelam on koostanud regionaalarengu komisjoni arvamuse Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta.
 • olnud vabatahtliku tegevuse osatähtsust käsitleva raporti variraportöör
 • Aprillis 2008 külastas Tunne Kelami kutsel Eestit EP regionaalarengukomisjoni kõrgetasemeline delegatsioon, kellele Eesti EL ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine ja areng jättis ülimalt positiivse mulje. Komisjonis valmis Eestit tutvustav raport.
 • Tunne on piiriülese koostöö eesträäkija, valdkonna jälgija – uus funktsioon parlamendis, kus üks MEP jälgib pikema perioodi jooksul teatud teemat ning teeb selle kohta ettekandeid komisjoni koosolekutel.

Väliskomisjon ning Kaitse- ja julgeoleku komisjon

 • Tunne Kelam on kujunenud EPs arvamusliidriks Venemaa suunalises poliitikas.
 • Ta on olnud variraportöör EL-Venemaa majandussuhete arvamusele
 • EL stabiilsusinstrumendi raporti variraportöör.
 • Tunne Kelami algatusel koostati 2007 aasta mais Eestit toetav resolutsioon (nn. Pronkssõduri resolutsioon), mis üheselt mõistab hukka Venemaa poolse käitumise ning nõuab Venemaalt iga Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsuse ning Viini konventsiooni austamist. Tunne Kelami aktiivne tegutsemise tulemusena võeti Eesti arutelu erakorralise punktina nii väliskomisjoni kui minitäisistungi kavasse, kusjuures väliskomisjoni esimees tegi ühe tugevama avalduse Eesti toetuseks tol ajahetkel EL tasandil.Samuti toimus täiskogu istungid Eesti teemaline debatt.
 • Tunne Kelami algatusel võttis parlament novembris 2006 vastu resolutsiooni EL ja Venemaa suhetest peale ajakirjanik Anna Politkovskaja mõrva.
 • Ta on olnud Venemaad, Tśetsheeniat, Moldovat (Transnistriat), Gruusiat, Valgevenet ja Ukrainat käsitlevate resolutsioonide algatajaid ja oma fraktsiooni eestkõnelejaid nende riikidega seonduvatel teemadel.
 • Samuti on ta olnud paljude inimõiguste kaitset käsitavate resolutsioonide algatajaid ja astunud üles inimõiguste kaitseks Venemaal, Iraanis, Tiibetis, Hiinas ja mujal maailmas.
 • Koos teiste saadikutega osales ta 2005.a soome-ugri rahvaste olukorra esmakordsel tõstatamisel Euroopa Parlamendis.
 • Oli Arktika teemalise resolutsiooni kaasautor ja oma fraktsiooni eestkõneleja.
 • Tunne oli üks idee välja käijatest, mille alusel nimetati EP pressikeskuse auditoorium Anna Politkovskaja nimeliseks.
 • Potentsiaalne küberkaitse eesträäkija, juhul kui järgmine EP koosseis võtab teema käsitlusele.

Tegevus EPP-ED fraktsioonis ning EP üldiselt

 • Tunne Kelam oli üks EPP-ED resolutsiooni Venemaa rünnakute kohta Eesti vastu autoritest.
 • 2009 kevadel nägi ilmavalgust Tunne Kelami algatusel ja koordineerimisel EPP-ED fraktsiooni poolt välja antav inglise keelne kogumik "Euroopa taasühinemine - võitlus totalitaarse režiimi vastu ja poliitiline uuenemine". Kogumik käsitleb 10 post-kommunistliku riigi teed Euroopa Liitu. Kogumiku esitlustoimus 22.04 Strassbourgis.
 • Korraldas energia harta teemalise hommikusöögi kohtumise EP liikmetele ja EL institutsioonide ametnikele – 10.02.2009Kutsuti Euroopa Kaitseinsituuudi kuratooriumi liikmes (European Security Institute)
 • Osaleb religioonidevahelise dialoogi arendamisel – resolutsioon India kohta, Iisraeli sõbrad, Chaledoni kristlased Iraagis jne

Balti-Euroopa toetusgrupp

 • Tunne Kelam kuulub toetusgrupi eesträäkijate rühma (lobby grupp), mis on korduvalt kohtunud Euroopa Komisjoni kõrgemate ametnikega sh. EK President Barrosoga, regionaalarengu voliniku Danute Hübneriga, et lobbyda strateegia lülitamist EL ametlikku agendasse.
 • Läänemere strateegia temaatika üles seatud 2009.a Rootsi eesistumise üheks prioriteediks.
 • Euroopa Komisjon on moodustanud 10 peadirektoraati ühendava töörühma, mis analüüsib Läänemere piirkonna arenguks suunatud poliitikate ja vahendite kasutamist ning valmistab ette Läänemere strateegia rakendamist.

Vaba Iraani sõprade liikumine

 • Käinud demonstratsioonidel, esinenud erinevatel toetusüritustel ja pressikonverentsidel. Osalenud kohtuistungil.
 • 2008. oktoobris käis visiidil Ashrafi põgenikelaagrisse Iraagis ning olnud üks olulisemaid eesträäkijaid EP liikmete hulgas
 • Jaanuaris 2009 otsustasid EL välisministrid PMOI välja arvata EL terroristlike organisatsioonide nimekirjast.

Totalitaarsete režiimide kuritegude hukkamõistmine

 • Oli koos Landsbergise, Kuskise ja Beazleyga 100 MEP üleskutse kaasautor - üleskutse mitte minna 9.mail 2005 Moskvasse tähistama II Maailmasõja lõppu.
 • Koostöös Läti ja Leedu rahvaesindajatega korraldas ta 2006. aasta juunis Euroopa Parlamendis kuulamise „Re-unification of the European History”, kus esinesid mainekad ajaloolased ja ühiskonnateadlased nii Euroopast kui Ameerikast.
 • Koostöös Landsbergise, Kuskise ja Beazleyga korraldas 14. juunil 2006 Strasbourgis europarlamendi siseõues miitingu, millega mälestati 1941. a. massiküüditamiste ohvreid ning kingiti parlamendile selle teemaline mälestustahvel. Mälestustahvel asub Euroopa Parlamendi Strasbourgi hoones ja on nähtaval kõigile parlamendi külalistele. Mälestustahvel on valmistatud Eestis. Sinna on lilli viinud Parlamenti külastanud Eesti ja Läti presidendid.
 • Kuulub Praha deklaratsiooni algatajate ringi ja on Euroopa Parlamendi toetusgrupi üks liidreid - valmistasid ette Praha deklaratsiooni teemalise arutelu täiskogu istungil märtsi 2 täiskogu istungil.
 • Kaaskorraldas koos teiste Praha deklaratsioonile alla kirjutanud MEPidega kuulamist„Euroopa südametunnistus ja totalitaarse kommunismi kuritööd: 20 aastat hiljem“. Juhtis esimest paneeli Euroopa ajaloo ühtsest käsitlusest. Kuulamisel osalejad kirjutasid alla üleskutsele luua Euroopa Mälu ja Südametunnistuse platvorm, mis koordineeriks totalitarismi ajalooga tegelevate uurimisasutuste tegevust ning päädiks totalitarismiohvrite üle-Euroopalise dokumentatsioonikeskuse loomisega.
 • Koordineerib 25. märtsiks 2009 planeeritud Baltimaade küüditamiste 60. aastapäeva tähistamist. Ettevalmistamisel on EP Presidendi avaldus, mälestusseisak ja infomaterjalide jaotamine parlamendi liikmetele ja ametnikele.
 • 2. aprillil vastuvoetud resolutsiooni "Euroopa südametunnistus ja totalitarism" algatajaid, koostas selle algteksti. Lähemalt loe Tunne pressiteatest – LINK.

Eesti maine kujundamine

 • Veebruaris 2007 korraldas Tunne Kelam Euroopa parlamendis filmi "Laulev revolutsioon" esilinastuse ja kohtumise filmi autorite Maureen ja Jim Tusty´ga.
 • Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamiseks kutsus ta Brüsselisse tütarlastekoor "Ellerheina", mis lisaks esinemisele Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis, esines ka aastapäeva aktustel Haagis ja Brüsselis.
 • mais 2008 organiseeris rakverelaste kootud 200 m pikkuse "Sallivuse salli" üleandmise parlamendi presidendile.

Töö Eestis

Tunne Kelami eestvedamisel on toimunud mitmeid seminare ja konverentse omavalitsuste ja kodanikuühenduste esindajatele.

 • Näidetena võiks tuua Türil toimunud konverentsi „Hea oma valitsus”, Tallinnas toimunud seminar-arutelu „Kuidas luua Eestis toimiv regionaalpoliitika?” või siis Toilas peetud arutelu „ Ida-Virumaa arenguvõimalused Euroopa Liidus. Kas sõlm ida ja lääne vahel?” ning 2008.a märtsis toimunud konverents "Läänemere strateegia olevik ja tulevik".
 • Kindla auditooriumi on leidnud välispoliitika teemalised konverentsid - "Kuhu liigud Venemaa?", "Mida muudavad valimised Venemaal?", "KGB ja Stasi 21. sajandi valguses".
 • Mais 2008 korraldati Kelami egiidi all rahvusvaheline konverents "Eetika ja reaalpoliitika".
 • Seoses kahekümne aasta möödumisega esimesest Hirvepargi kõnekoosolekust augustis 2007 korraldati Tunne Kelami eestvõtmisel Hirvepargis kontsert-kõnekoosolek ja rahvusvaheline ajalookonverents „Hirvepark-20”.