Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.02.-12.02.2015 12.02.2015

Veebruarikuu täiskoguistung on just läbi saanud.
Peamisteks teemadeks olid Ukraina, Süüria/Iraak/IS, noorte tööhõive küsimused, Ülemkogu ettevalmistamine, terrorivastased meetmed, Internet Governance Forum.
Tunne Kelam oli oma fraktsiooni, EPP Grupi, nimel Süüria/Iraagi/IS teemalise resolutsiooni läbirääkija. Resolutsioon võeti täna vastu ja see kutsub üles esmalt lahendama väga tõsist humanitaarolukorda, samas mõtlema tulevikule, et kuidas saaksid kodudest põgenenud inimesed tagasi pöörduda ning kuidas jagu saada IS äärmuslastest.

Lisaks täiskoguistungile leidis aset ka väliskomisjoni erakorraline koosolek, kus toimusid hääletused  ning vaibale oli kutsutud Vene Duuma väliskomisjoni esimees Aleksei Pushkov.

Samuti toimusid fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud.

Teisipäeval tuli kokku esimest korda ka selles koosseisus loodud digitaalse agenda töörühm, kus MEPidele esitles oma viimast teost Jeremy Rifkin.

Täiskogu saab tagasiulatuvalt vaadata endale sobivas keeles:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/debates-video.html
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 19.01.-22.01.2015 20.01.2015

Euroopa Parlamendis on komisjonide koosolekud täies hoos. Tunne Kelam võtab osa väliskomisjoni koosolekust, kus sel nädalal arutatakse EL kandidaatriikide üle Lääne-Balkanil, EL Ühise Välis- ja julgeolekupoliitika üle ning olukorra üle Türgis. Kõigil ülalmainitud teemadel on esitatud ka eduraportid/resolutsioonid, mille menetluskäik peaks jõudma täiskogu istungile märtsis-aprillis.
Lisaks astusid väliskomisjoni ette Läti välisminister Edgars Rinkevics, et tutvustada Läti eesistumise prioriteete ning Araabia Liiga peasekretär Nabil El Araby.

Kolmapäeval tuleb kokku kaitse- ja julgeoleku allkomisjon. Tunne Kelam on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kaitse- ja julgeoleku komisjoni asekoordinaator. Igal fraktsioonil on oma koordinaatorid iga EP komisjoni kohta, kelle ülesandeks on tagada oma fraktsiooni seisukohtade koherentsus vastavas komisjonis.
Kaitse- ja julgeoleku allkomisjonis tuleb arutluse alla EL Ühise Kaitse- ja julgeolekupoliitika raport. Samuti käsitletakse Musta mere muutunud julgeolekuolukorda.
Pärastlõunane sessioon on pühendatud Saheli piirkonnale.

Kõiki EP komisjone saab reeglina jälgida otse internetis oma emakeeles:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule


Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 12.01.-15.01.2015 12.01.2015

2015. aasta esimene täiskogu istung Euroopa Parlamendis, Strasbourgis, on alanud. Istungi alguses peeti vaikuseminut Pranstusmaal terrori ohvriks langenute mälestuseks.
Teisipäev algab samuti mälestushetkega, mis on pühendatud Ausschwitzi koonduslaagri vabastamise 70ndale aastapäevale.
Edasi jätkub täiskogu vanas rütmis. Teisipäeval võetakse kokku Itaalia eesistumine, arutatakse geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise piirangute üle, olukorra üle Liibüas ning samuti võetakse luubi alla inimkaubandus Vahemerel.
Kolmapäevane täiskogu istung alustab kätte jõudnud Läti eesistumise aruteluga. Pärastlõunal jätkatakse välis-  ning julgeolekuteemadega. Käsitletakse EL välis- ning kaitse- ja julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid ning välijakutseid, samuti tuleb kõne alla olukord Ukrainas ning Egiptuses. Tehakse ülevaade just alanud arenguaastast (2015. on Euroopa arenguaasta).
Neljapäeva hommikusel erakorraliste resolutsioonide debatil käsitletakse ka Aleksander Navalny juhtumit Venemaal.

Lisaks täiskogule leiavad aset tavapärased fraktsioonide koordineerivad üldkoosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei grupi (EPP Grupp) koosolekutel. Teisipäeval leiab aset ka EPP grupi väliskomisjoni tööks ettevalmistav töögrupp.

Teisipäeva õhtusel tavapärases Paneuroopa töörühmas arutletakse vähemuste ning sotsiaalse sidususe üle Euroopas.

Esmaspäeval koguneb erandkorras EP väliskomisjon, kus arutatakse olukorra üle Venemaal ning EL naabruspoliitika riikides Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjoern Jaglandi osavõtul.

Kõiki EP täiskogu istungeid ning enamust komisjonide koosolekutest saab jälgida otse EP kodulehel ka eesti keeles:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=12-01-2015


Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.12.-18.12.2014 16.12.2014

2014. aasta viimane töönädal Euroopa Parlamendis möödub parlamendiliikmetele Strasbourgis, kus leiab aset täiskogu istung.
Peamisteks teemadeks seekord on Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööplaani esitlemine ning sellekohane arutelu ja debatt, mis eelneb Euroopa Ülemkogule. Lisaks arutatakse olukorra üle Georgias, millele järgneb hääletus Georgia ja EL vahelise assotseerumislepingu üle.
Teisipäeva pärastlõunal toimuvad arutelud ka Süüria toiduabi alarahastamise ning EL sisejulgeoleku strateegia uuendamise teemadel.

Lisaks täiskogule leiavad aset ka fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel. Samuti kohtub teisipäeva õhtul Paneuroopa töögrupp, kus seekord on kõnelemas Boris Reitschuster, tunnustatud Saksa ajakirjanik ning vene ekspert, ajakirja "Focus" Moskva osakonna juhataja.
Neljapäeva hommikul toimub ka EP USA delegatsiooni koosolek.

Uuel aastal uue hooga, järgmine ülevaade ilmub jaanuari alguses.

Häid jõule ja head vana-aasta lõppu!

Täiskogu saate otse jälgida internetis: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=16-12-2014 Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 13.10.-16.10.2014 13.10.2014

Turbulentsele volinikekandidaatide kuulamiste nädalale järgneb fraktsioonide koosolekute nädal, kus valmistutakse järgmise nädala täiskoguistungiks.
Tunne Kelam osaleb oma fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei grupi, välisasjade töögrupi ning üldkoosolekul. Lisaks jälgib ta EPP naabruspoliitika töögrupis arutatavat, kus energiavolinik Oettinger briifib EPP parlamendiliikmeid energiateemadel Ukraina ja Venemaa kriisi taustal.
Samal ajal toimub Tunne Kelami eestvedamisel peamiselt EP väliskomisjoni liikmetele suunatud briifing Iraani teemal, mis keskendub Iraani tuumapoliitikale. Ekspertkõnelejaks on Dr Tertrais, Pariisi Strateegiauuringute instituudi vanemteadur.

Samuti leiavad sel nädalal aset mitmed küberteemalised kohtumised, mh kohtub Tunne Kelam USA küberekspertidega, kes väisavad Euroopa institutsioone ning küberteemadega tegelevaid poliitikuid ning ametnikke.
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 06.10-09.10.2014 06.10.2014

Euroopa Parlament jätkab volinikukandidaatide kuulamistega sel nädalal. Komisjonide ette astuvad Euroopa Komisjoni asepresidentide kandidaadid. Tunne Kelam esitab küsimuse väliskomisjonis, kus täna toimub tulevase EK asepresidendi/EL kõrge välisesindaja kandidaadi Federica Mogherini kuulamine. Samal ajal leiab aset ka Andrus Ansipi kuulamine. 

Teisipäeval ja kolmapäeval leiavad aset nii korralised kui erakorralised väliskomisjoni koosolekud, kus arutatakse Moldova ja EL vahelist assotsieerimislepingut, hääletatakse Sakharovi mõttevabaduse auhinna kandidaatide üle ning kuulatakse veel ametis oleva laienemisvolinik Stefan Füle ülevaadet laienemisprotsesside hetkeseisu kohta.

Kolmapäeval tulevad kokku fraktsioonide koosolekud, kus arutatakse ning antakse hinnang volinikukandidaatide kuulamiste kohta. Seega võib peale kolmapäeva oodata uudiseid, kas antud koosseis leiab EP toetuse või tuleb Jean-Claude Junckeril muudatusi teha. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni vastavatel koosolekutel.

Teisipäeva lõuna ajal kõneleb Tunne Kelam Martensi keskuses (Euroopa Rahvapartei mõttekoda) aset leidval paneeldiskussioonil, mille eesmärk on tutvustada Martensi keskuse uut publikatsioni "Building a lifeline for Freedom - Eastern Partnership" ning arutada üldiselt Euroopa Idanaabruspoliitika tuleviku üle.

Kuulamiste ning komisjoni koosolekute otseülekandeid saate jälgida internetis: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Lisainformatsiooni kuulamiste kohta, leiate siit. Soovitame eriti jälgida kuulamisi twitteri vahendusel: http://www.elections2014.eu/et/news-room/content/20140926STO71503/html/J%C3%A4lgi-volinikukandidaatide-kuulamisi-5.-p%C3%A4ev


Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 29.09.-02.10.2014 30.09.2014

Euroopa Parlamendis on täiskiirusel toimumas Euroopa Komisjoni volinike kandidaatide kuulamised vastavates EP komisjonides. Esimesed neli kuulamist toimusid juba eile. Eesti jaoks olulisemad olid Cecilia Malmström, Rootsist määratud tulevane kaubandusvolinik ning Günther Oettinger, kes Andrus Ansipi haldusalas hakkab tegelema digitaalse ühisturuga.
Teisipäeval pinnitakse kuut volinikukandidaati, nende hulgas Johannes Hahni, praegune austerlasest regionaalarengu volinik, kelle uueks vastutusalaks saab olema EL naabrus- ning laienemispoliitika. Positiivselt on silma jäänud Carlos Moedas Portugalist, kes väga hästi ettevalmistatuna innovatsiooni ning teadusuuringute temaatikas pälvis isegi EP liikmete aplausi.
Homme astuvad järgmised kuus volinikukandidaati EP liikmete ette. Kui hommikused regionaalarengu- ning tööhõivekomisjonides toimuvad kuulamised tõotavad mööduda ilma suuremate vahejuhtumiteta, siis pärastlõunal on oodata väga pingelisi sõnavahetusi nii britt Jonathan Hilli, ungarlane Tibor Navracsici kui ka hispaanlane Miguel Arias Canete kuulamistel. Neljapäeval on teravamaid arutelusid oodata prantslasest Pierre Moscovici kuulamisel.

Kuulamiste ülevaateid ning otseülekandeid saab jälgida järgmisel EP spetsiaalsel lehel: http://ephearings2014.eu/

Lisaks kuulamistel kohtub Tunne Kelam sel nädalal erinevate inimõiguste organisatsioonide esindajatega, et arutada olukorda Süürias  ning Iraagis. Teisipäeval leiab aset ka Euroopa Rahvapartei fraktsiooni ümarlaud kristlaste olukorra kohta Iraagis.

Reedel ja laupäeval osaleb Tunne Kelam panellistina Varssavis aset leidval seminaril, mis keskendub 1989. aasta sündmuste 25ndale aastapäevale - "Time for reflections on unfinished business". Tunne Kelami paneel "Revolution, evolution or devolution?" keskendub väärtuste küsimusele. Millised väärtused tekkisid, kuidas arenesid ning millised tegurid neid mõjutasid. Seminari peakorraldajaks on Washingtonis baseeruv USA mõttekoda "Institute for Democracy in Eastern Europe" ning üritusele oodatakse mõtlejaid ning arutlejaid kõikidest endistest ida-bloki riikidest.


Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 22.09. - 25.09.2014 22.09.2014

Sügise algust tervitab Tunne Kelam Brüsselis, kus on alanud nn. komisjonide nädal.
Esmaspäeval ja teisipäeval toimuval väliskomisjoni istungil arutatakse EL ja Moldova vahelist assotsieerimislepingut, kuulatakse uusi EL delegatsioonide juhte Albaanias ning Jaapanis. Samuti on ühe punktina päevakorras eelmisel nädalal vastu võetud Ukraina assotsieerimislepingu ratifitseerimine ning üldiselt olukord Ukrainas, ning Iraagi/Süüria teemalise resolutsiooni järelkaja.
Kolmapäeval aset leidval julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni koosolekul arutatakse Euroopa territoriaalse kaitse meetmete tõhususe üle ning ISISe poolt eriti Iraagis ja Süürias, aga ka mujal tekitatud ohu üle rahvusvahelisele julgeolekule.

Julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni päevakord võetakse teisipäeval luubi alla ka EPP fraktsiooni vastaval ettevalmistuskoosolekul, et koordineerida seisukohti. Kolmapäeva õhtul toimuval väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul valmistutakse järgmisel nädalal algavateks Euroopa Komisjoni voliniku kandidaatide kuulamisteks. Väliskomisjoni ette astuvad Johannes Hahn, kellest peaks saama naabruspoliitika ning laienemisvolinik ning Federica Mogherini, kellele soovitakse usaldada EL Kõrge Välisesindaja/Euroopa Komisjoni asepresidendi koht.

Teisipäeva varahommikul leiab aset Tunne Kelami ja European Security Round Table poolt korraldatud ühisarutelu teemal - küberjulgeoleku küsimus uue Euroopa Parlamendi koosseisus.

Esmaspäeval kohtus Tunne Kelam inimõiguste aktivistidega Iraanist ning Bahreinist, kus vähemuste ja teisitimõtlejate olukord on enam kui muret tekitav, aga kelle nö. "vähem akuutne" olukord on teiste suurte kriiside varju jäänud.

Kõiki EP komisjonide koosolekuid saab jälgida otse EP kodulehelt, va. need päevakorra punktid, mida arutatakse suletud uste taga:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/scheduleLoe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.09.-18.09.2014 15.09.2014

Uue hooaja esimene täiskoguistung Strasbourgis on just alanud. Selle nädala teemade hulgas domineerib Ukrainas toimuv. Esmaspäeval arutatakse Vene sanktsioonide mõju EL toiduainetööstusele.
Teisipäeva hommik on tervenisti pühendatud Ukrainale. Alustatakse olukorraga Ukrainas ning Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, seejärel arutatakse konkreetselt EL ja Ukraina vahel sõlmitud assotseerumislepet, mille täielik jõustumine on kahetsusväärselt lükatud edasi 2016. aastani.
Teisipäeva pärastlõunal tulevad muu hulgas arutluse alla EL 2015. aasta eelarve, EL digitaalne ühisturg, ÜRO kliimatippkohtumine ning EL-Kanada vabakaubandusleping.
Kolmapäeva hommik alustab aruteluga tulevase eurotsooni tippkohtumise üle. Pärastlõunal jätkatakse välisteemadega. Kõne alla tuleb ebola pandeemia ning EL vastus sellele. Samuti ISIS jõudne pealetung Süürias ning Iraagis. Tunne Kelam on samateemalise resolutsiooni EPP fraktsiooni eestkõneleja. Samuti arutatakse olukorra üle Liibüas ning Iisraelis-Palestiinas peale viimast Gaza sõda.
Neljapäev hommik on pühendatud inimõigustele maailmas.

Lisaks leiavad aset traditsioonilised fraktsioonide koosolekud ning töögrupid.

Euroopa Parlamendi täiskoguistungeid saab vaadata eesti keeles otse internetist:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 07.07.-10.07.2014 10.07.2014

Esimene uue koosseisu töönädal Brüsselis algas nii parlamendisaadikutele kui nende nõunikele võtmesabas seismisega, et oma uude kontorisse pääsemiseks võtmed saada.
Tunne #Kelam koliti neli korrust kõrgemale, seega on uueks aadressiks Euroopa Parlamendis ASP 14E252.

Olles jõudnud mõned kastid lahti pakkida, tuli saadikutel kihutada ühelt komisjoni koosolekult teisele. Nimelt toimusid esmaspäeval kõikide EP komisjonide nn asutamiskoosolekud, kus valiti komisjonide esimehed ja aseesimehed. Tunne Kelam käis hääletamas nii oma põhikomisjonides, milleks selles koosseisus on väliskomisjon ning julgeoleku- ja kaitseallkomisjon, kui ka regionaalarengukomisjonis, mille asendusliikmes Tunne Kelam sai.
Lisaks komisjonidele leidsid aset ka fraktsioonipõhised komisjoni hääletusteks ettevalmistavad koosolekud.

Teisipäeval leidis aset Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (#EPPGroup) koosolek, kus fraktsiooni juhatus kohtus rahvusdelegatsiooni juhtidega. Kolmapäeval toimus ka fraktsiooni üldkoosolek.

Teisipäeva õhtul esines Tunne Kelam tervitussõnavõtuga Euroopa Liikumise avaüritusel, mis oli pühendatud uue EP koosseisu tervitamisele.

Samuti toimus Tunne Kelami kutsel lõuna kohtumine, kus parlamendiliikmed ning Euroopa Mälu- ja Südametunnistuse platvormi esindajad arutasid platvormi tulevikku ning Euroopa ajaloo paremat integreerimist.

Kolmapäeva hommikul kogunesid taas Tunne Kelami kutsel Iraagi katoliku kiriku patriarhid, et vahetada parlamendiliikmetega mõtteid hetkel Iraagis toimuva kohta.

Lisaks leidsid aset mitmed kohtumised huvigruppidega.


Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.06.-13.06.2014 10.06.2014

Juuni teine töönädal jätkub fraktsiooni koosolekute vaimus. Arutatakse poliitilisi prioriteete eelolevaks hooajaks ning pannakse paika eesmärgid.
Tunne Kelam osaleb oma fraktsiooni, st. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, üldkoosolekult ning juhatuse ja rahvusdelegatsiooni esimeeste koosolekul.

Teisipäeva õhtul leiab aset Poola europarlamendiliikme Zbigniew Zaleski korraldatud näitus, mis on pühendatud hiljuti pühakuks kuulutatud paavst Johannes Paulus II pärandile Euroopas.

Neljapäeval sõidab Tunne Kelam Prahasse, kus ta esineb Euroopa Mälu ja Südametunnistuse platvormi korraldatud konverentsil, mis käsitleb totalitarismi pärandit. Tunne Kelam kõneleb reedel aset leidvas paneelis, kus arutletakse Euroopa Liidu rolli üle ida ja lääne ajalookäsitluste lähendamises ning üksteise mõistmises. Konverentsi üks avakõnelejatest on Soome-Eesti kirjanik Sofi Oksanen.

http://www.memoryandconscience.eu/conference2014/programme-and-audio-recordings/
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 02.06.-05.06.2014 04.06.2014

Aitäh usalduse eest! Jätkame uue hooga.

Juunikuus toimuvad Brüsselis peamiselt fraktsioonikoosolekud, kus parlamendi fraktsioonid määravad oma uue koosseisu ning valivad oma juhtorganid.

Kõige esimesena konstitueerib end Euroopa Rahvapartei fraktsioon, kuhu kuulub ka Tunne Kelam. Uus juhatus valitakse juba täna, esimeheks saab kõigi eelduste kohaselt Manfred Weber Saksamaalt (CSU) ning aseesimeesteks valitakse 15 kandidaadi hulgast 10. Soovitame jälgida EPP grupi facebooki ning twitteri voogu, et olla sündmustega jooksvalt kursis.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 14.04.-17.04.2014 15.04.2014

Euroopa Parlament koguneb selle hooaaja viimaseks täiskogu istungiks Strasbourgis. Sisuliselt on tegemist ka viimase töönädalaga enne #EP valimisi, mis leiavad aset 25.mail.

Sellel nädalal üritatakse nii palju kui võimalik, hääletada õigusloome üle, et mitmed seaduseelnõud ei jääks valimiste taha toppama. Muu hulgas on teemadeks pangaliit, tarbijakaitse ning tooteohutus, töötajate mobiilsus ning pensioniõigused, teenustedirektiiv, EL institutsioonide läbipaistvusregistrid ja teised olulised peamiselt siseturuga seotud teemad.

Kolmapäeva hommikul toimub suur debatt #Venemaa invasiooni üle #Ukrainasse, millele eelneb Esimesele Maailmasõjale pühendatud arutelu.

Plenaari kõrval leiavad aset ka tavapärased fraktsioonide üldkoosolekud ning fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud ning töögrupid. Tunne #Kelam võtab osa Euroopa Rahvapartei (#ERP) koosolekutest.

Teisipäeva hommikul leidis aset tavapärane Euroopa Rahvapartei Soomest valitud saadikute korraldatud pressihommikusöök, kuhu on alati kutsutud ka Tunne Kelam ning ka Strasbourgi tulnud Eesti ajakirjanikud.

Täiskogu istungit saab alati jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=15-04-2014

 

Soovime kõigile põnevat EP valimiskampaania perioodi!

Minge kõik valima, iga hääl loeb! Eesti on osa Euroopast, Euroopa on ka sinu kodus - osale Euroopa otsuste tegemisel!

 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 07.04.-10.04.2014 06.04.2014

Käesoleva EP kooseisu viimasel korralisel töönädalal Brüsselis enne valimisi valmistutakse ette kohe järgnevale täiskoguistunginädalale Strasbourgi. 
Toimuvad fraktsioonide töögrupid ning koosolekud, kus arutatakse poliitilisi liine, pannakse paika kõneajad ning osaliselt ka hääletusnimekirjad.
Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni välisasjade töögrupi ning fraktsiooni üldkoosolekutel. 
Kolmapäeval leiab aset ka USA delegatsiooni koosolek ning sama päeva lõuna ajal Iraani sõprade ühenduse kogunemine. 

Viimase Brüsseli nädala üheks osaks on ka erinevad pidulikud sündmused. Oma lahkumispidu EP-st peab Vytautas Landsbergis, taasiseseisvunud Leedu esimene riigipea ning kaks koosseisu EP liige, Tunne Kelami fraktsioonikaaslane Euroopa Rahvapartei fraktsioonis. Samuti peab oma lahkumispidu Struan Stevenson, Shotimaalt pärit konservatiiv, Iraagi delegatsiooni juht ning Iraani sõprade ühenduse juht. 

Kolmapäeva pärastlõunal on Tunne Kelam kutsutud Hans-Gert Pötteringi autobiograafia esitlusele. Hans-Gert Pöttering on ainus EP liige, kes on pidevalt Euroopa Parlamenti olnud valitud alates esimestest valimistest 1979. aastal. Aastatel 1999-2007 oli ta Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees ning 2007-2009 Euroopa Parlamendi president. Hetkel on H-G. Pöttering oma parlamenditöö kõrvalt ka Konrad Adenaueri fondi esimees.  
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 31.03.- 03.04.2014 31.03.2014

Suvehõngulises Brüsselis hüpatakse viimaseid pikkusmeetreid, et selle koosseisu ajal kokku tõmmata vajalikud õigusloome otsad ning siis siirduda valimistele koduriikides.
Märtsi viimane päev ning aprilli esimesed päevad mööduvad väga tihedas graafikus, kus samaaegselt leiavad aset komisjonide ja fraktsioonide koosolekud ning samuti üle pika aja mini-täiskogu istung, mis kestab kolmapäeva pärastlõunast neljapäeva lõunani.

Esmaspäevasel väliskomisjoni istungil võeti vastu Iraani puudutav resolutsioon, mis oli kompromissiks Tunne Kelami fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni poolt tagasi lükatud, Iraani raportile. Tunne Kelam on resolutsiooni variraportöör ning antud dokument tuleb kolmapäeva pärastlõunal mini-täiskogu istungil arutlusele ning neljapäeval hääletusele.
Lisaks annab väliskomisjonis ülevaate naabruspoliitikaga seonduvast volinik Füle ning teisipäeva hommikul leiab aset kuulamine Valgevene teemadel.

Teisipäeval toimub ka julgeoleku-ning kaitsekomisjoni koosolek, kus kõne alla tuleb Venemaa tegevus Ukraina suunal ning EL liikmesriikide julgeolek EL ning NATO perspektiivis.

Teisipäev ja kolmapäeva hommik mööduvad fraktsioonide töögruppide ning koosolekute tähe all. Tunne Kelam võtab osa oma fraktsiooni välisasjade töögrupist ning fraktsiooni üldkoosolekutest.

Kolmapäeval leiab aset Tunne Kelami kaaskorraldatud ümarlaud Euroopa Liidu ja Venemaa suhete võimalikkusest tulevikus "EU-Russia relations: Return to the Cold War or new geopolitical paradigm?". Lisaks Tunne Kelamile kõneleb tema fraktsioonikaaslane ning väliskomisjoni esimees Elmar Brok ning prantsuse "Geopole" mõttekoja eksperdid.

Kolmapäeva õhtul soovitame kõigil jälgida "Foorumi" saadet, mis võtab kõigi kuue Eestist valitud EP saadiku osavõtul kokku viimased viis aastat Euroopa Parlamendis.

MIni-täiskogu istungit ning EP komisjonide kooosolekukid saab jälgida otse internetis:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.03.-13.03.2014 11.03.2014

Euroopa Parlament alustas eile suvehõngulises Strasbourgis oma järjekordest täiskogu istungit. Keskseks teemaks kujuneb Venemaa sissetung Ukrainasse, mille arutelu leiab aset esmatähtsa aruteluna homme hommikul (vaadake otse!).
Lisaks võetakse vastu Euroopa Idapartnerluse teemaline raport, Türgi eduraport. Samuti arutatakse isikuandmete kaitse, ühtset Euroopa taeva, töötajate vaba liikumise ja teiste teemade üle.
Kolmapäeva pärastlõunal tuleb suurde saali võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase direktiiv, mida Europarlamendis menetleb siseturu ning tarbijakaitsekomisjon, aga millele andsid arvamuse ka teised komisjonid, sealhulgas väliskomisjon. Tunne Kelam oli väliskomisjoni arvamuse variraportöör. Direktiiv läheb peale plenaari triloogi, kus loodetavasti suudetakse viivitusteta menetlus lõpule viia, et seejärel meetmeid kiiremas korras kohaldama hakata.

Lisaks leidis aset ka erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus keskenduti välisrahastamisinstrumentide strateegilise dialoogi küsimusele. Strateegiline dialoog on uus meede, mis peaks tagama senisest tihedama sisulise suhtluse EP-ga ning tõstma välisrahastamisvahendite kasutamise läbipaistvust.

Täna toimub ka tavapärane Paneuroopa töögrupp, kus seekord vahetatakse mõtteid endise Ukraina asepeaministri Oleh Rybachuki ning Krimmi tatarlaste esinduskogu Mejlis liikme Abduraman Egiziga.

Samuti leiavad aset tavapärased fraktsioonide töögrupid ning üldkoosolekud. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul, fraktsiooni üldkoosolekutel ning ERP fraktsiooni juhatuse ning delegatsiooni esimeeste ühiskoosolekul.

Jälgi täiskogu otse internetis:  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=11-03-2014

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 03.03.-07.03.2014 04.03.2014

Märts on alanud Euroopas väga tumedates toonides. Ka Euroopa Parlamendi peamine teema sel nädalal on Ukraina olukorra eskaleerumine. Eilsel väliskomisjoni istungil toimus mõtetevahetus Ukraina valitsuse eriesindajaga Krimmis, Boris Tarasyukiga. Väliskomisjoni koosolekule järgnes erakorraline koosolek, kus parlamendiliikmeid informeeriti äsja lõppenud Ukraina-teemalise ELi välisministrite kohtumiste tulemustest.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141291.pdf

Tunne Kelami avaldused Ukraina teemal:

http://www.eppgroup.eu/press-release/Vene-v%C3%B5imude-agressioon-ohustab-kogu-Ida-Euroopat

http://www.eppgroup.eu/press-release/Olukord-Ukrainas


Ka Euroopa Rahvapartei välisasjade töögrupp ning naabruspoliitika töögrupp arutavad peamise teemana Ukrainas toimuvat. 

Kolmapäeval leiab aset tavapärane ERP fraktsiooni koosolek, kus valmistutakse järgmise nädala täiskoguistungiks.

Kolmapäeva pärastlõunal suundub ERP fraktsioon Dublinisse, kus paralleelselt 06.03.-.07.03.2014 leiavad aset nii ERP fraktsiooni õppepäevad kui Euroopa Rahvapartei kongress. Kongressil kinnitatakse ERP kandidaat Euroopa Komisjoni presidendiks, võetakse vastu ERP Europarlamendi valimiste manifest, mitmed resolutsioonid, sh. Ukraina teemal ning valitakse ka uus ERP president. Tunne Kelam osaleb hääleõigusliku liikmena lisaks IRLi delegatsioonile.

Jälgi otse ja loe lähemalt: http://dublin2014.epp.eu/

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.02. - 13.02.2014 12.02.2014

Veebruari teine nädal Euroopa Parlamendis on möödumas komisjonide tähe all.

Tunne Kelam osales väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekutel.

Väliskomisjoni ette astusid esmaspäeval Moldova parlamendi spiiker Igor Corman ning Georgia välisminister Maia Panjikidze, et arutada Vilniuse tippkohtumisi järelkajasid. Lisaks arutati erinevate EP raportite seisu, muu hulgas nt Türgi eduraportit ning EP seisukohta suhetes Iraaniga.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjonis võeti  kindral Patrick de Rousiers´ga (chairman of the EU Military Committee) ning Euroopa Kaitseagentuuri juhi Claude-France Arnould´ga luubi alla Euroopa Ülemkogu kaitsejäreldused, mis võeti vastu 19.detsembril 2013. Samuti toimub komisjoni raames avalik kuulamine EL-NATO suhete üle Ülemkogu järelduste valguses ning Nato 2014 tippkohtumise ootuses.

Lisaks osales Tunne Kelam tõrvikutseremoonial, mida Ülemaailmse Harmoonia Jooksu (World Harmony Run) meeskond juba teist aastat Euroopa Parlamendis korraldab. Ülemaailmset Harmoonia Jooksu organiseerib rahvusvaheline vabatahtlike võrgustik, keda inspireerib soov teha midagi rahu heaks maailmas. Jooksu algatas 1987.a .m...aailmas tuntud sportlane, humanist, filosoof, kunstnik, muusik ja poeet Sri Chinmoy (1931-2007), kes pühendas kogu oma elu ja loomingu rahvusvahelisele üksteisemõistmisele.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 03.02.- 06.02.2014 03.02.2014

Euroopa Parlament koguneb sel nädalal oma esimeseks veebruari täiskoguistungiks. Veebruari lõpus tullakse taas Strasbourgi, kuna valimiste aastal ei leia täiskogu aset ei mais ega juunis, tuleb need etteulatuvalt ning tagantjärgi korraldada.

Selle nädala fookuses on sündmused Ukrainas, Kesk-Aafrikas ning Süürias. Samuti arutatakse reisijate õiguste, EL õiguse paremat kohaldamise, relvakaubanduslepingu ning veel mitmete teemade üle.

Esmaspäeva õhtul leiab aset erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus väliskomisjoni esimees Elmar Brok (Euroopa Rahvapartei fraktsioon) annab aru eelmise nädala missioonist Ukrainasse. Neljapäeva hommikusel väliskomisjoni erakorralisel koosolekul toimuvad hääletused.

 

Lisaks toimuvad korrapärased fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud. Tunne Kelam võtab osa Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutest ning ERP fraktsiooni väliskomisjoni tööd ettevalmistavast koosolekust.

 

Tavapäraselt leiab teisipäeva õhtul aset ka Paneuroopa töögrupp, kus seekord on kõnelemas Karl von Habsburg, Austria Paneuroopa liikumise president ning rahvusvahelise Paneuroopa Liidu president Alain Terrenoire. Teemaks on seekord sada aastat esimeses maailmasõjast.

 

Kõiki Euroopa Parlamendi täiskogu istungeid ning enamusi EP komisjonide istungeid saab jälgida otse internetis: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/ 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 27.01.-30.01.2014 28.01.2014

Käes on täiskoguks ettevalmistav nädal, kus toimuvad peamiselt fraktsioonide töögrupid ning üldkoosolekud. Tunne Kelam võtab osa Euroopa Rahvapartei fraktsiooni välisasjade töögrupi koosolekust ning üldkoosolekust.

Lisaks leiavad sel nädalal aset ka komisjonide koosolek. Esmaspäeva pärastlõunal toimus väliskomisjoni istung, kus Tunne Kelam ka osales. Arutati peamiselt Lähis-Idas toimuvat.

Kolmapäeval on kavas ka Iraagi delegatsiooni koosolek, mis sel korral keskendub naiste olukorrale Iraagis.

Teisipäeval ja kolmapäeval toimub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni saadikute eestvedamisel korraldatud Noorte Farmerite Kongress, kus osaleb Tunne Kelami kutsel ka väike delegatsioon Eestist. Kongressil antakse välja kolm auhinda - nn. parim projekt, siis kõige jätkusuutlikum ning kolmandaks kõige innovaatilisem. Hoiame Eesti osalejatele pöialt!

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 20.01.-23.01.2014 21.01.2014

Südatalvisest Tallinnast kevadhõngulisse Brüsselisse! Euroopa Parlament koguneb sel nädalal komisjonide koosolekuteks. Tunne Kelam osaleb nii väliskomisjoni, kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni töös.
Olulisemateks teemadeks on Ukraina ning Lähis-Ida, kus arengud on jätkuvalt enam kui murettekitavad.

Lisaks plaanib Tunne Kelam osa võtta konverentsist, mis on lähemalt pühendatud Lähis-Idas toimuvale. Konverents leiab aset kolmapäeval ning on jaotatud kolme blokki - esimene tegeleb Süüria küsimusega, uurides konkreetselt välisvõitlejate ning põgenike olukorda; teine blokk võtab luubi alla EL ning Iraani suhted, eriti tuumapoliitika ning EL selle suunalise diplomaatia; kolmas osa keskendub Iisraeli ning Palestiina küsimusele, mis on selle konflikti lahendamise võimalused ja piirkonna tulevik.

EP komisjonide koosolekuid saab jälgida otse internetist, va. in camera ehk siis suletud uste taga osa, mis tegeleb eriti delikaatsete teemadega.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 13.01.-16.01.2014 14.01.2014

2014. aasta esimene täiskoguistung Strasbourgis on alanud. Tavapäraselt on aasta alguses ning juulis EL eesistuja teatepulga edasiandmine, nii ka sel nädalal. Oma esimese, sealjuures ka Balti riikide esimese, eesistumise edukalt lõpetanud Leedu annab otsad üle kriisist räsitud Kreekale, kes kinnitab, et suudab eesistumisega ilusasti toime tulla ning annab endast parima.
Leedu eesistumiste tulemusi arutas EP täna hommikul, Kreeka eelseisvaid väljakutseid lahatakse homme hommikul.
Lisaks on täiskogukavas arutlusel vaba liikumise põhiõiguse austamine ELis, meedirektiiv, uus tarbijakaitseprogramm, ELi kodutuse strateegia ja teised teemad. Kolmapäevasel välisasjade debatil keskendutakse seekord Serbia ning Kosovo eduaruannetele, kaubaduslepingutele Mehhiko ning Tshiiliga ning uuritakse EL kodakondsuse müügi juhtumit Maltal.

Tavapäraselt leiavad paralleelselt aset fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel ning ERP fraktsiooni väliskomisjoni liikmete töögrupis. Samuti võtab ta osa Paneuroopa töögrupist, kus sel korral on esinemas Krimmi tatarlaste Meijlis kogu liige Abduraman Egiz, kes kõneleb Krimmi tatarlaste olukorrast Ukrainas.

Neljapäeva hommikul leiab aset ka erakorraline väliskomisjoni koosolek.

Täiskogu (ja ka enamusi EP komisjonide koosolekuid) saab jälgida otse:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 06.01.-09.06.2014 08.01.2014

Head 2014 aastat! Uuel aastal uue hooga.

Euroopa Parlamendi seitsmenda koosseisu viimane pool-aasta on alanud lõpuspurdiga mais toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste suunas.

Uut aastat on alatud fraktsiooni koosolekutega, mis valmistuvad järgmisel nädalal Strasbourgis aset leidvaks täiskoguistungiks.

Tunne Kelam osales nii Euroopa Rahvapartei grupi välisasjade töögrupi kui fraktsiooni üldkoosolekul. Lisaks leidis eile aset ka ERP grupi naabruspoliitika töögrupp.

Kolmapäeva pärastlõunal osaleb Tunne Kelam oma kolleegi Jacek Saryusz-Wolski korraldatud konverentsil, mis on pühendatud Jan Karski pärandile Euroopa ja maailma poliitikas.

 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.12.-12.12.2013 09.12.2013

2013. aasta viimane täiskogu istung Euroopa Parlamendis on algamas. Peamisteks teemadeks on EL naabruspoliitika tulevik, ja üleüldiselt EL suhted idanaabrusriikidega, erit Ukraina temaatika. Samuti arutatakse järgmisel nädalal aset leidva Euroopa Liidu Ülemkogu saadetavaid sõnumeid. Lisaks leiab aset EL välisrahastusvahenditele, mille vastuvõtmine peaks järgnema jaanuaris. Tunne Kelam on juba aastaid Euroopa Stabiilsusinstrumendi variraportöör.

Kõne alla tulevad ka EL kalanduspoltiiika, EL ühine kaubanduspoliitika ja mitmed muud teemad.

Neljapäeval toimuval inimõiguste debatil arutatakse olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis; Sri Lankas ning seadusevastast elundite kogumist Hiinas, eriti Falun Gongi harrastajatelt.

 

Lisaks leiavad aset tavapärased fraktsioonide koosolekud ning ettevalmistavad töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei Fraktsiooni koosolekutel ning töögruppides. Samuti võtab ta osa ERP Fraktsiooni juhatuse ja rahvusdelegatsioonide ühiskoolekust kolmapäeval.

 

Esmaspäeval ja neljapäeval tuleb kokku erakorraline väliskomisjoni koosolek. Neljapäeva hommikul toimub ka USA delegatsiooni koosolek.

 

Euroopa Parlamendi täiskogu saab eesti keeles (ja kõigis teistes ametlikes EL keeltes) jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=09-12-2013

Samuti saab otse jälgida kõikide komisjonide tööd.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 02.12.-06.12.2013 02.12.2013

Detsembrikuu esimene töönädal tähendab Tunne Kelamile tihedat graafikut Brüsselis. Tegemist on seganädalaga, kus leiavad aset nii fraktsioonide kui ka komisjonide koosolekud.

Tunne Kelam osaleb julgeoleku- ja kaitsekomisjoni töös. Samuti võtab ta osa Euroopa Rahvapartei frakstiooni välisasjade töögrupi ning fraktisooni üldkoosolekust.
Lisaks leiab aset fraktsiooni naabruspoliitika töögrupp, mis arutab Vilniuse summitil ja Ukrainas toimunud/toimuvaid sündmusi.

Esmaspäeva lõuna ajal kõneles Tunne Kelam Euroopa Uuringute Keskuses (Centre for European Studies, CES) naabruspoliitika teemal. Kolmapäeval teeb Tunne Kelam ettekande Euroopa Parlamendi küberjulgeoleku- ja küberkaitse raportist ja sellega seonduvatest arengutest Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledzi kolmepäevasel koolituskonverentsil.

 

Samuti korraldavad Tunne Kelam ja Ivari Padar koostöös kolmapäeva pärastlõunal (16.00-17.30) ürituse Rail Baltic teemal, kus peaesinejateks on Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas, Leedu asetranspordiminister Arijandas Sliupas ning Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni liige Lätist Roberts Zile.

 

Sel nädalal kogunetakse ka Euroopa Parlamendis traditsionaalsele palvushommikusöögile, millest võtavad osa kristlikud parlamendisaadikud Euroopa Parlamendist, rahvusparlamentidest, samuti valitsusliikmeid Euroopast, ametnikud, ning palvushommikusöögi liikumisega seotud isikud erinevatest riikidest üle maailma.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.11.-21.11.2013 18.11.2013

Käesolev täiskogu istung keskendub EL mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisele. Lõpparutelule tulevad nii ühtekuuluvusmeetmed, põllumajandusprogrammid, innovatsiooniraamstikud, kui ka noortele ja kodanikele suunatud rahastusmeetmed. Kuivõrd EP vastavad komisjonid on mitmeaastase finantsraamistiku erinevad aspektid heaks kiitnud, siis ei tohiks täiskogul üllatusi juhtuda. On oluline, et EP hääletaks positiivselt kokkulepitu poolt, et uued rahastusmeetmed alates esimesest jaanuarist ka käiku saaksid minna.

 

Lisaks eearve küsimustele toimub kolmapäeval pidulik istung, kus antakse üle Euroopa Parlamendi mõttevabaduse ja inimõiguste kaitsele pühendatud Sahharovi auhind, mis sel aastal antakse Malala Yousafzaile, kes võitleb tüdrukute kooliskäimise õiguse eest Pakistanis ja on oma julgusega muutunud eeskujuks võitlemisel tüdrukute õiguste eest.

 

Kolmapäeva pärastlõunal leiab aset ka ühine arutelu Euroopa kaitse- ja julgeoleku poliitika üle. Lisaks arutatakse KME-de olukorda ning ettevõtluse arendamisega seonduvat.

 

Lisaks täiskogule toimuvad tavapärased fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel ning väliskomisjoni tegevust koordineerival koosolekul. Lisaks leiab aset ka ERP fraktsiooni naabruspoliitika töögrupp, kus keskendutakse järgmisel nädalal aset leidvale Vilniuse idanaabruse tippkohtumisele. 

Teisipäeva pärastlõunal tuleb tavapäraselt kokku ka Paneuroopa töögrupp, kus seekord arutletakse Alsassi piirkonna keele ja kultuuri olukorra üle.


Esmaspäeva õhtul ja neljapäeva hommikul leiavad aset ka erakorralised väliskomisjoni koosolekud.


Täiskogu istungit saate otse jälgida: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=18-11-2013

 

Väliskomisjoni koosolekut: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20131118-1830-COMMITTEE-AFET

 

Lisaks tutvu ERP fraktsiooni tööga sel nädalal: www.eppgroup.eu 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 11.11. - 14.11.2013 12.11.2013

Euroopa Parlamendis on käimas fraktsioonide nädal, kus EP fraktsioonid paenvad paika oma prioriteedid järgmisel nädalal toimuvaks täiskogu istungiks.

Leiavad aset nii ettevalmistavad töögrupid, kui korralised fraktsioonide koosolekud.

Tunne Kelam osales Euroopa Rahvapartei fraktsiooni välisasjade töögrupis ning samuti naabruspoliitika töögrupis, kus põhirõhk on asetunud tulevasele Vilniuse tippkohtumisele.

Lisaks toimuvad EP sees ja selle läheduses erinevad muud üritused. Käimas on järjekordne EL-Kashmiiri nädal, mille eesmärk on juhtida probleemidele Kashmiiri piirkonnas. Samuti toimub mõttekoja EU-Russia centre eestvõtmisel arutelu EL välisteenistuse vene laua ülemaga Vilniuse summiti üle.

Samal ajal leiab aset ka Euroopa Rahvapartei (IRLi emaerakond) poliitiline assamblee, kus kinnitatakse ERP esimeheks Joseph Daul, kes seda rolli on siiani interim presidendina, hiljuti surnud esimehe Wilfried Martensi palvel täitnud.

 

Tutvu EP tööga: www.europarl.europa.eu

Tutvu Euroopa Rahvapartei fraktsiooni tööga: www.eppgroup.eu
Tutvu Euroopa Rahvapartei tööga: www.epp.eu

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 21.10.-24.10.2013 21.10.2013

Ebatavaliselt soe oktoobrinädal on toonud EP saadikud teist korda samal kuul Strasbourgi, et koguneda täiskogu istungiks.

Peamisteks teemadeks sel korral on merendus- ja kalanduspoliitika, EL ühine välis- ja julgeolekupoliitika, EL Naabruspoliitika ning kaubandussuhted EL idapartnerlusriikidega. Samuti tuleb kõne alla majanduspoliitika, täpsemalt Euroopa poolaasta näitajad, valmistutakse EL Ülemkoguks ning arutatakse järgmise aasta EL eelarve üle.

Teisipäeval aset leidval pidulikul istungil antakase 23. aastase hilinemisega üle Sahharovi auhind Aung San Suu Kyile, kellele see omistati aastal 1990, ning kes koduarestis oma vangipõlve pidades ei saanud toona auhinda vastu võtma tulla. Väliskomisjoni liikmed kohtuvad Aung San Suu Kyiga ka erakorralisel väliskomisjoni koosolekul esmaspäeva õhtul.

 

Tavapäraselt leiavad aset fraktsioonide koosolekud, ettevalmistavad töögrupid ning korralised töögrupid. Tunne Kelam osaleb lisaks Euroopa Rahvapartei üldkoosolekutele ning juhatuse koosolekule, väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul ning paneuroopa töögrupis. Paneuroopa töögrupis kohtutakse seekord Mons. Aldo Giordanoga, kes on Püha Tooli esindaja Euroopa Nõukogu juures, et arutada kristluse rolli Euroopa tuleviku kujundamisel.

 

Täiskogu istungit saab jälgida täies mahus otse internetis, ka eesti keeles:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 14.10.-17.10.2013 16.10.2013

Kahe täiskoguistungi vahel aset leidev seganädal koondab endas nii fraktsiooni- kui ka komisjonide koosolekud.

Tunne Kelam osales julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning väliskomisjoni töös. Teisipäevasel erakorralisel väliskomisjoni koosolekul kohtuti suletud uste taga endise Poola presidendi Kwasniewski ja endise EP presidendi Pat Coxiga, kes on EP poolt volitatud järelvalvemissiooni Ukrainas. Kolmapäevase erakorralisel koosolekul esitleb volinik Füle EL laienemiseduraporteid.

Kolmapäevasel Euroopa Rahvapartei Fraktsiooni koosolekul alustatid mälestustseremooniaga Euroopa Rahvapartei Presidendi, endise Belgia peaministri, endise EP liikme ning ERP fraktsiooni juhi, Wilfried Martensi auks, keda loeti viimaseks Euroopa asutavaks isaks. Mälestuskõnesid pidasid ERP Fraktsiooni ja hetkel ERP partei juhi Joseph Daul, Belgia liikmeserakonna CD/V fraktsiooni esinaise Mariann Thyssen, EP endine president ning kauaaegne ERP fraktsiooni juht Hans Gert Pöttering. Tseremoonia lõpetati seisva mälestushetkega, mille taustaks kõlas Euroopa hümn.

 

Teisipäeva hommikul esines Tunne Kelam küberjulgeoleku teemalises paneelis ning neljapäeval peab ta kõne Council of Baltic Sea States aastakonverentsil koostööst Läänemere piirkonnas, esinedes samas paneelis volinik Olli Rehniga.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 07.10. - 10.10.2013 07.10.2013

Oktoobri teine nädal kulgeb Euroopa Parlamendi saadikutele Strasbourgis, kus leiab aset järjekordne EP täiskogu istung.
Selle nädala olulisemate teemade hulka kuuluvad tubakadirektiivi vastuvõtmine, EL põgenike vastuvõtmise võime ja vastutuse solidaarne jagamine, EL CO2 turg ja mitmed kaubanduse ning kalandusega seotud teemad. Samuti aruatakse Roma vähemuse olukorra üle Euroopas ning vastastikuse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise lihtsustamise üle EL piires. Kutsekvalifikatsioonide direktiiv vähendaks tunduvalt bürokraatlikke takistusi, kui on soovi asuda tööle EL piires mõnes teises liikmesriigis.

Kolmapäevasel pidulikul istungil astub EP ette Senegali president Macky Sall.

Lisaks suures saalis toimuvale leiavad paralleelselt aset fraktsioonide koosolekud ning ettevalmistavad töögrupid. Tunne Kelam osaleb nagu tavaliselt väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul. Samuti võtab Tunne Kelam osa Paneuroopa töögrupist ning Santiago de Compostela intergrupi koosolekust.


Teisipäeva pärastlõunal osaleb Tunne Kelam koos Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimehe Gunnar Hökmarkiga Läti meedia korraldatud ümarlaual, mis arutab peatset Läti liitumist eurotsooniga.

Neljapäeva hommikul leiab aset ka väliskomisjoni erakorraline koosolek, kus seekord  toimuvad peamiselt hääletused.

 

Euroopa Parlamendi täiskogu ning komisjonide koosolekuid saab alati jälgida otse veebist:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=07-10-2013

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 30.09.-03.10.2013 02.10.2013

Käesolev fraktsiooni nädal valmistub hoogsalt järgmise nädala täiskogu istungiks. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni välisasjade töögrupp loodab muu hulgas tuua täiskogu ette eraldi aruteluna Leedu ja Venemaa piiril toimuva absurdi, samuti arutada üldiselt EU-Venemaa kaubandussuhteid enne Vilniuse naabruspoliitika suurt kohtumist. Toimuvad nii fraktsioonide üldkoosolekud, kui temaatilised töögrupid.

 

Tunne Kelam osaleb lisaks ERP fraktsiooni kultuuridevahelist suhtlust vahendavas töögrupis, kus kohtuti Ukraina kirikute esindajatega.

 

Kolmapäeva pärastlõunal on Tunne Kelami juhtida Iraani vähemusrahvusi puudutav konverents, kus arutatakse olukorda peale Iraani presidendivalimisi. Samuti on Tunne Kelam kaaskorraldaja koos kolleegidega Karins (Läti) ja Saudargas (Leedu) ERP fraktsiooni kuulamisel, mis keskendub EL uue teadusarenguraamprogrammi Horizon 2020 Baltikumi regionaalsele aspektile. Tunne Kelam juhib paneeli, mis konkreetselt küsib, mida ära teha, et teadusareng enam hoogustuks.

 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 23.09.-26.09.2013 24.09.2013

Esimene sügisnädal Euroopa Parlamendis möödub komisjonide tähe all, toimuvad nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekud.

Olulisemateks teemadeks on arengud Ukrainas, EL naabruspoliitika ülevaade ja sellekohane raport. Samuti kohtutakse EL inimõiguste kõrge esindajaga Stavros Lambrinidisega, kes ananb ülevaate inimõiguste vallas toimuvast.

Neljapäevase julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekul arutatakse taas olukorda Süürias, vahetatakse mõtteid Belgia kaitseminister Pieter De Cremiga. Samuti antakse ülevaade SEDE visiidist Eestisse, mis leidis aset eelmisel nädalal.

Lisaks leiavad aset fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud komisjonide koosolekuteks.

Teisipäeval andis Tunne Kelam intervjuu Rootsi ajakirjanikule toetamaks oma kolleege Rootsis.

Kolmapäeval on plaanis kõnelda Makedoonia pressiga hetkeolukorrast riigis.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 16.09. - 20.09-2013 16.09.2013

Septembri kolmas nädal Euroopa Parlamendis möödub kiirelt erinevate komisjonide koosolekute tähe all ning jätkub Tunne Kelamile Tallinnas, osaledes julgeoleku- ja kaitsekomisjoni visiidil Eestisse.

Esmaspäeval ja teisipäeva leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus väliskomisjoni liikmete ette astuvad EL uus eriesindaja Afghanistasis Franz-Michael Skjold Mellbin, Iraagi väliskomisjoni esimees Humam Hamoudi, Albaania peaminister Edi Rama, ning EL Iraagi delegatsiooni esinaine Jana Hybaskova. Samuti leiab väliskomisjoni raames aset EL idanaabruspoliitika teemaline kuulamine. Kolmapäevasel erakorralisel väliskomisjoni koosolekul esitleb laienemisvolinik Füle 2013 laienemiseduraporteid.  
Kolmapäevasel julgeoleku- ning kaitsekomisjoni istungil kuulatakse ülevaadet komisjoni missioonist Gruusiasse ning arutatakse tulevase EL julgeoleku- ning kaistepoliitika suuniste üle. Samuti tuleb arutluse alla High Network and Information Security direktiiv, millele SEDE komisjon oma hinnangu annab. Hinnangu variraportööriks Euroopa Rahvapartei fraktsiooni poolt on Tunne Kelam.
Lisaks komisjonide koosolekutele osaleb Tunne Kelam Iraagi delegatsiooni kohtumisel.

Kolmapäeva õhtul liigub Tunne Kelam koos kolleegidega julgeoleku- ja kaitsekomisjonist Tallinna poole, kus neljapäeval ja reedel leiab aset antud komisjoni visiit, millest võtab osa ka SEDE esimees Arnaud Danjean (ERP fraktsioon). Visiidi käigus külastatakse muu hulgas ka NATO Küberkaitsekeskust.

*Koordinaator on fraktsiooni poolt määratud parlamendiliige, kelle ülesandeks on vastava komisjoni töö koordineerimine oma fraktsioonis ning fraktsiooni ühise liini tagamine. Samuti kuulub koordinaator vastava komisjoni juhatusse.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 08.07.-11.07.2013 09.07.2013

Hooaja viimane töönädal Brüsselis möödub suuresti komisjonid koosolekutel ning mitmetel hääletustel osalemisega.

Aset leiavad nii väliskomisjoni koosolekud, kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekud. Viimase raames toimub ka avalik kuulamine Euroopa kaitsepoliitika ning kaitsetööstuse tuleviku kohta.

Lisaks võib osaleda mitmetel avalikel üritustel, muu hulgas Gay Mitchelli (EPP Group) korraldatud konverentsil, mis keskendub EU impordile ning inimväärikusele töökohas. Samuti avatakse Iraanis tagakiusatud ja eelmisel aastal kunstniku Bahram Alivandi, kes kuulus ka Iraani Rahvusliku Vastupanu liikumisse, näitus. Leedu eesistumise puhul avatakse ka Leedu kunstnike näitus, lisaks võib Brüsseli inglise keelsest raamatupoest Waterstones leida Leedu kirjanike teoseid ning Baltikumi reisijuhte ning ajalugu käsitlevaid raamatuid.

 

Järgmisel nädalal viibib Tunne Kelam USAs,Washingtonis, kus ta osaleb Euroopa Rahvapartei Fraktsiooni (EPP Group) mõttekoja Euroopa Ideede võrgustiku (European Ideas Network) seminaril. Samuti leiab paralleelselt aset Euroopa Rahvapartei (EPP) mõttekoja Euroopa Uuringute Keskus (CES - Centre for European Studies) ning Vabariiklaste Instituudi (International Republican Institute) ühiselt korraldatud konverents, kus Tunne Kelam esineb Venemaa tulevikku käsitlevas blokis.

 

Soovime Tunne Kelami büroo poolt kõigile kena suve ja puhkuste perioodi! Regulaarsete ülevaadetega jätkame septembri alguses.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 01.07.-04.07.2013 01.07.2013

Hooaja viimane täiskoguistung algas väga emotsionaalselt tervitades Horvaatiat 28. EL liikmena. Selle auks heisati Euroopa Parlamendi ees Horvaatia lipp ning suures saalis tervitati  Horvaatiast valitud EP liikmeid piduliku tseremooniaga.

Samuti võib täna uhkust ja rõõmu tunda Läti üle, kellest sai 18. eurotsooni liige.

Täiskogu arutab sel nädalal mitmeid olulisi teemasid. Muu hulgas võetakse luubi alla Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused, olukord Kreeka rahvusringhäälingu sulgemise ümber, olkord Bulgaarias, USA jälgimisprogrammid Euroopas ning nende ulatus ja mõju.

Suurteks teemadeks on Iirimaa eestistumise kokkuvõtmine ning alanud Leedu eesistumise prioriteetide arutamine. Samuti arutatakse infosüsteemide vastu suunatud rünnakuid puudutavat raportit, EL digitaalse siseturu lõpuleviimist ning Nõukogu relvaeksporte puudutava seisukoha kohaldamist.

Selle nädala pidulikul tseremoonial antakse üle EP poolt välja antav mõttevabaduse, Sahharovi preemia Guillermo Farinasele Kuubast, kes 2010. aastal ei saanud seda isiklikult vastu võtma tulla.

Lisaks toimuvad tavapärased fraktsioonide koosolekud ning töögrupid, mis valmistuvad järgmise päeva debattideks ning hääletusteks.

Tunne Kelam osaleb veel ka paneuroopa töögrupis, kus seekord tutvutakse uute Horvaatia kolleegidega. Neljapäeval leiab aset ka Santiago de Compostela töörühm.

 

Täiskogu istungit saab jälgida täies mahus interneti vahendusel otse:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=01-07-2013

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 24.06.-27.06.2013 27.06.2013

Juuni viimane nädal Euroopa Parlamendis möödus fraktsiooni koosolekute tähe all, mis valmistusid järgmisel nädalal toimuvaks täiskoguistungiks.

Toimus erakorraline Euroopa Rahvapartei fraktsiooni delegatsiooni juhtide koosolek, mis arutas taaskord tekkinud patiseisu mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel.

Samuti leidsid aset korralised töögrupid ning üldkoosolekud. Lisaks tavapärastele kohtumistele toimus sel nädalal ka ERP fraktsiooni kokku kutsutud hommikukohtumine Süüria ja Liibanoni patriarhidega.

Teisipäeval kohtus Tunne Kelam ERP fraktsiooni Hispaania delegatsiooni liikmetega, et tutvustada neile äsja hispaania keeles ilmunud raamatut "Reunification of Europe". See teos on initsieeritud Tunne Kelami poolt ning ERP fraktsioon on selle praeguseks välja andnud 7 keeles ja kohe-kohe on välja tulemas ka e-raamatu versioon.

Sama päeva pärastlõunal kohtuti ERP fraktsiooni liikmetega Georgia esindajatega, et arutada olukorda Georgias.

Kolmapäev Euroopa Parlamendis oli Balti riikide päralt, toimus ASP maja 0 korruse ühe koridori nimetamine "Balti teeks", kus kõnelesid teiste hulgas nii EP president, Leedu Vabariigi president Daria Grybauskaite, Läti peaminister Valdis Dombrovskis ning EK volinik Siim Kallas, EP saadikud Vytautas Landsbergis, Vilja Savisaar-Toomast ning Sandra Kalniete. Suurele Balti rahvapeole oli kogunenud hinnanguliselt enam kui 300 inimest.

Neljapäeval leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus muude teemade hulgas arutatakse olukorda Iraanis presidendivalimiste järgselt.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 17.06.-20.06.2013 18.06.2013

Käesolev komisjonide nädal on Tunne Kelamil tihe. Esmaspäevasl ja teisipäeval leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus muuhulgas arutatakse järjest enam eskaleeruva olukorra üle Türgis. Kolmapäevasel julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungil tuleb ühe punktina arutelule antud komisjoni panus siseturu komisjoni poolt koostatud resolutsioonile EL küberstrateegia kohta. Selle panuse koostajaks on Tunne Kelam, julgeoleku- ja kaitsekomisjoni küberraportöörina.
Lisaks kohtub Tunne Kelam kolmapäeval Kasakhstanis inimõiguste eest seisvate organisatsioonide esindajatega.
Sama päeva lõuna ajal leiab aset ka Euroopa Stabiilsusinstrumendi triloogi (seadusandluse läbirääkimised EP, EL Nõukogu ning EK vahel) ettevalmistav koosolek.
Neljapäev möödub Tunne Kelamile taaskord küberi tähe all, kus on ta on üheks kõnelejaks Iiri eesistumise, Euroopa Kaitseagentuuri ning Eesti Kaitseministeeriumi poolt korraldatud konverentsil EL küberalase koostöö teemal.
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.06.-13.06.2013 10.06.2013

Euroopa Parlament koguneb sel nädalal Strasbourgis oma täiskogu istungiks.
Olulisemate EL siseteemade hulgas on EL Iiri eesistumise kokkuvõtmine, organiseeritud kuritegevuse, asüüliga ning Schengeniga seotud teemad.
Kolmapäevasel välisasjade debatil arutatakse transatlantiliste suhete tulevikku, olukorda Türgis, inimõiguste, sh. meedia ning usuvabaduse, olukorda maailmas.
Erandlikult leiavad selle täiskoguistungi jooksul aset kaks pidulikku istungit. Teisipäeval esineb pöördumisega Euroopa Parlamendi poole Sloveenia president Borut Pahor ning päev hiljem Portugali president Anibal Cavaco SIlva.

Kolmapäeval kell kolm mälestatakse EP külastussektoris asuva Balti riikidest küüditatutele pühendatud mälestustahvli juures 1941. aasta juuniküüditamist. Mälestustseremooniale on kutsutud EP saadikud ning töötajad, samuti Eesti, Läti, Leedu Strasbourgis asuv diplomaatiline esindus ning Euroopa Nõukogus töötavad Balti riikide inimesed.

Teisipäeval peab Tunne Kelam ettekande Paneuroopa töögrupis, kus ta annab ülevaate Paneuroopa liikumisest Eestis.

Lisaks leiavad tavapäraselt aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb naabrus- ja laienemistöögrupi kogunemisel.

Neljapäeva hommikul toimub ka järjekordne EP-USA delegatsiooni koosolek.

Euroopa Parlamendi täiskogu saab jälgida otse internetis:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 03.06.-06.06.2013 05.06.2013

Esimene nime järgi suve nädal Euroopa Parlaemndis möödub fraktsioonide koosolekute tähe all, kuivõrd valmistutakse järgmisel nädalal toimuvaks EP täiskoguistungiks.

Tunne Kelam osaleb oma fraktsiooni (Euroopa Rahvapartei Grupp) välisasjade töögrupi töös ning korralisel fraktsiooni koosolekul. Lisaks leidis aset ka naabruspoliitika ning laienemise töögrupp.

Kolmapäev möödub Tunne Kelamil küberpäevana. Lõuna ajal tuleb kokku Euroopa Rahvapartei partei peakorteris ERP nõuandev kogu küberi teemadel.

Pärastlõunal kõneleb Tunne Kelam European Voice´i korraldatud konverentsil küberist ning rahvusvahelise koostöö aspektidest. (http://www.europeanvoice.com/page/cyber-security-programme/3751.aspx ) 

Neljapäeval leiab aset väliskomisjoni koosolek ning lisaks huvitav ERP fraktsiooni korraldatud energia siseturu kuulamine.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 27.05. - 30.05.2013 28.05.2013

Mai viimane nädal Euroopa Parlamendis on väga kiire, toimumas on komisjonide koosolekud, konverentsid ja erinevad temaatilised üritused.

Erakorralise väliskomisjoni koosolek esmaspäeval kohtus Ukraina välisministri ja ÜRO 67. peaassamblee presidendiga.

Teisipäeval leidis aset väliskomisjoni, iiri eesistustumise, EL välisteenistuse ja European Policy centre koostöös korraldatud konverents, mis pühendub EL kui rahutegija rollile. Teisipäeva pärastlõunal toimus avatud esimeeste konverents, kus olukorrast ELis andsid ülevaate Euroopa Liidu Nõukogu president van Rompuy ja Euroopa Komisjoni president Barroso.

Teisipäeva lõuna ajal toimus Tunne Kelami egiidi all, koostöös Euroopa Julgeoleku Organisatsiooniga (European Organisation for Security) parlamendiliikmete kohtumine Euroopa Komisjoni, teadusasutuste ja erasektori esindajatega, et arutada  julgeolekualaste teadusuuringute väljavaateid tulevases teadusuuringute raamistikus Horizon 2020 ning üldiselt Euroopa Liidu uues eelarveraamistikus.

Kolmapäev on pühendatud väliskomisjoni koosolekule. Sama päeva õhtul leiab EP-s aset EL-Kashmiiri nädala avamine, kus tervitussõnad ütleb ka Tunne Kelam.

Neljapäev jätkub väliskomisjoni koosolekuga.

 

Euroopa Parlamendi komisjonide koosolekuid saab internetis jälgida otse:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 20.05.-23.05.2013 20.05.2013

Samal ajal, kui Eestis lööb laineid kuumalaine, ujub EP sõna otseses mõttes vihmavees nii Brüsselis, kui Strasbourgis. Sellenädalane täiskoguistung Strasbourgis möödub peamiselt majandus- ja välisteemade tähe all.

Esmaspäeval on üheks olulisemaks teemaks taastuvenergia küsimus. Teisipäevane esmatähtis arutelu keskendub maksupettustele. Sama päeva pärastlõuna jätkab pangandusliidu temaatikaga.

Kolmapäeva pärastlõunased välisteemad keskenduvad ühelt poolt potentsiaalsete EL kandidaatriikide eduraportitele, st. uuritakse olukorda Makedoonias ning Bosnia-Hertsegoviinas. Väga oluline arutelu puudutab EL-USA kaubandus ja investeeringute läbirääkimisi. Lisaks tulevad arutluse alla humanitaarolukord Süürias, varade tagasi saamine peale Araabia kevadet.

Lisaks täiskoguistungile leiavad tavapäraselt aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid, mis igapäevaselt lõppviimistlevad oma seisukohti järgmisel päeval aset leidvateks debattideks ning hääletusteks.

Samuti leiavad aset erakorralised julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning väliskomisjoni koosolekud, kuhu on esmaspäeval oodata Prantsusmaa kaitseministrit Jean-Yves le Driani ning neljapäeval Mehhiko parlamendi delegatsiooni ning Ukraina oppositsiooni liikmeid, et vastavalt arutada EL-Mehhiko suhteid ning olukorda Ukrainas.

Lisaks osaleb Tunne Kelam Paneuroopa töögrupis, kuhu on seekord oodata kindralleitnant Olivier de Bachinchove´i, Eurocorpsi juht, kes tuleb mõtteid vahetama oma kogemuse üle ISAFi juhina Afghanistanis.

 

Neljapäeva hommikul leiab aset Santiago de Compostela töörühm, kus fraktsioonideüleselt parlamendisaadikud vahetavad mõtteid antud palverännakuteega seonduva kohta. Seekord on külaliseks eestlane Maarika Traat, kes Tartust Santiago de Compostelasse kõndis ja töörühmas oma muljeid jagab.

 

Euroopa Parlamendi täiskogu saab jälgida otse:

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary

Loe lisaks

30. aprillil väisab Tunne Kelam Viljandimaad 29.04.2013

Hommikupoolikul oleme Karksi-Nuias - külastame AS Textuuri ja kohtume juhataja Argo Jõgiga. Kell 12:00-13:00 annab Tunne Kelam gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni vanemate klasside õpilastele. Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 22.04.-25.04.2013 22.04.2013

Tihe töönädal algab esmaspäeval väliskomisjoni koosolekuga, mis kestab ka terve teisipäeva. Väliskomisjoni liikmete ette astuvad muu hulgas Saudi Araabia justiitsminister, Austraalia välisminister ning Nigeeria peapiiskop. Teisipäeva pärastlõunasel sessioonil tuleb volinik Georgieva rääkima humanitaarolukorrast Süürias ja Liibanonis. Väliskomisjoni koosoleku lõpetab ühisistung inimõiguste allkomisjoniga, kus kohtutakse 2005. aastal Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitnud Damas de Blanco liikumise inimestega Kuubalt.

Ka Vaba Kuuba sõprade rühmitus kohtub Damas de Blanco liikmetega kolmapäeva hommikul.

Kolmapäev ja neljapäev jätkuvad julgeoleku- ja kaitsekomisoni koosolekuga, kus arutatakse olukorda Afghanistanis. Komisjoni liikmete ette astuvad nii EL eriesindaja Afghanistanis, kui ka EUPOLi Afghanistani juht. Lisaks leiab aset kuulamine droonide teemal ning nende seos inimõigustega.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.04.-18.04.2013 15.04.2013

Täiskogu nädal Strasbourgis on algamas. Peatähelepanu kuulub seekord eelarve ja rahandusega seotud küsimustele ning EL laienemisraportitele.

Esmaspäeva õhtu keskendub peamiselt kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise reeglitele. Teisipäev toob esmalt arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle Soome peaministri Jyrki Kataineni osavõtul. Pärastlõuna keskendub peaaegu täielikult 2011. aasta eelarve täitmise heakskiitmisele, arutelule tuleb 50 raportit.

Kolmapäevane plenaaristung arutab olukorda Ungari põhiseaduse ümber ning Küprose finantskriisi. Päeva teisel poolel keskendutakse Horvaatia seirearuande, Türgi, Montenegro, Serbia eduaruannete ning Kosovo Euroopaga integreerumise arutamisele. Lisaks võetakse luubi alla EL Arktika piirkonna strateegia.

Neljapäev võtab kokku Euroopa kodanikualgatuse esimese toimimisaasta.

 

Lisaks täiskogule leiavad tavapäraselt aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel, väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul ning naabruspoliitika töögrupis. Fraktsiooni koosolekule on seekord oodata ka Ungari peaministrit Viktor Orbani, kellelt päritakse aru põhiseaduse ümber toimuva kohta. Väliskomisjoni ettevalmistav koosolek arutab muu hulgas välisfinantsinstrumentide trialoogide seisu, Tunne Kelam annab ülevaate Euroopa Stabiilsusinstrumendi trialoogi seisust. Samuti veab Tunne Kelam erakorraliste resolutsioonide läbirääkimistel ERP fraktsiooni nimel Kasakhstani resolutsiooni läbirääkimisi.

 

Teisipäeval leiab nagu alati aset ka Paneuroopa töögrupp, kuhu seekord on oodata Nikola Popovskit, Makedoonia välisministrit, arutamaks Makedoonia EL liitumisläbirääkimiste hetkeseisu ning tulevikuplaane.

Neljapäevasel erakorralisel väliskomisjoni istungil annab Prantsusmaa välisminister Laurent Fabius ülevaate olukorrast Saheli piirkonnas ning Süürias.

 

Kõiki EP täiskogu- ning komisjoni istungeid saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 08.04.-11.04.2013 09.04.2013

Sel nädalal valmistutakse järgmise nädala täiskoguistungiks. Toimuvad fraktsioonide töögrupid ning üldkoosolekud.

Esmaspäeval leidis aset väliskomisjoni koosolek ning kolmapäeval osaleb Tunne Kelam julgeoleku- ja kaitsekomisjoni visiidil Euroopa Kaitseagentuuri Brüsselis.

Teisipäeval juhtis Tunne Kelam Balti-Euroopa toetusrühma koosolekut, kus esines Kenneth Kumenius, EnSaCo projektijuht, kes kõneles Läänemere äärsete riikide koostööst ja ettevalmistusest võimaliku õlireostusega toimetulekul. Lähem informatsioon www.ensaco.fi.

Neljapäeval leiab lisaks muudele kohtumistele aset ka väliskomisjoni ning arengukomisjoni ühisarutelu, kus keskendutakse immigratsiooni temaatikale maailmas.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 25.03.-28.03.2013 26.03.2013

Euroopa Parlament lõpetab märtsikuu kõigi aegade kõige külmema märtsikuu tähe all Belgias.
Tunne Kelam tegeleb peamiselt Läänemere regiooni teemadega ning Iraani teemadega sel nädalal. Teisipäeval leiab aset Iraagi delegatsiooni koosolek, mis on pühendatud süvenevale humanitaarkriisile Ashrafi põgenikelaagri elanike ümberasustamisel.

Seejärel juhib Tunne Kelam Balti-Euroopa toetusrühma  koosolekut, kus kõnelejateks on Läänemere maade nõukogu juhtisikud.

Kolmapäeva õhtul näidatakse Euroopa Parlamendis Tunne Kelami egiidi all filmi "Free China". Filmitegijad, kes on erinevate filmidega võitnud mitmeid mainekaid auhindu, portreteerivad selles filmis eelkõige Falun Gongi liikumise kannatusi Hiinas.

Sama päeva lõuna ajal tähistatakse Euroopa Parlamenis Iraani uus aastat, Novruzi. Kahjuks ei ole seekord tegemist rõõmsa peoga, vaid samuti Ashrafi põgenikelaagrile pühendatud koosolekuga.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.03.-21.03.2013 18.03.2013

Algava kevade esimene nädal tuleb Tunne Kelamile väga töine. Lisaks korralistele komisjonide koosolekutele, tuleb Tunne Kelamil sõna võtta erinevatel konverentsidel.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekul teisipäeval arutatakse EL välisteenistuse rolli ja selle osa ühise julgeoleku- ja  kaitsepoliitika elluviimises. Komisjoni koosoleku raames leiab aset ka kuulamine, mis keskendub meremõõtmele ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas.

Väliskomisjon tuleb kokku nii kolmapäeval kui neljapäeval ning keskseteks teemadeks on seekord EL kandidaatriikide eduraportid, transatlantilised suhted, EL välisteenistuse ülesehitus ja toimimine, meediavabadus maailmas. Erikülalisena astub väliskomisjoni ette Norra välisminister Espen Barth Eide, et arutada EL-Norra suhteid, arenguid Lähis-Idas ning Kõrg-Põhjas.

Komisjonide kõrval leiab EP-s ja selle ümbruses aset mitu konverentsi. Teisipäeva hommikut alustab Tunne Kelam avasõnadega EL julgeoleku teemadega tegeleval konverentsil, mis keskendub avalik-erasektori partnerlusele antud vallas ning selle rollile Horizon2020 uurimus- ja innovatsiooni programmise. Sama päeva pärastlõunal kõneleb Tunne Kelam Euroopa mälu- ja südametunnistuse konverentsil EP-s.

Kolmapäeva hommik algab varajase hommikubriifinguga, kus Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed kohtuvad Vene opositsiooni aktivistidega.

Kolmapäeva pärastlõunal leiab aset avatud EP presidentide konverents, millest kutsutakse osa võtma kõiki EP liikmeid ning kus EL Nõukogu president van Rompuy ja EK president Barroso annavad ülevaate olukorrast EL-s.

 

Kõiki komisjonide koosolekkuid saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 11.03.-14.03.2013 11.03.2013

EP täiskogu istungi nädal algab lumesajus, mis loodetavasti ei saa parlamendiliikmetele takistuseks Strasbourgi jõudmisel. 
Täiskogu istungi olulisemaiks teemaks on loomulikult EL mitmeaastase finantsraamistik, mida arutatakse tulevast EL ülemkogu kohtumist puudutaval debatil. EP on mööndustega valmis toetama liikmesriikide kokkulepet, aga tõstatab mitmed olulised punktid, mis tuleks ümber vaadata.

Lisaks arutatakse sel nädalal veel erinevaid energiapoliitikaga seotud teemasid, ühise põllumajanduspoliitika teatud aspekte, tarbijavaidluste lahendamisega seotud probleeme. Kolmapäeva pärastlõunane välispoliitika blokk keskendub akuutsetele olukordadele maailmas. Nii tuleb kõne alla taas olukord Süürias, eriti sealne humanitaarolukord, arengud Egiptuses, Ukrainas ning Malis ja Põhja-Koreas. Samuti arutatakse EP raportit EL-Hiina suhete üle.

Teisipäeval leiab aset EP pidulik istung, kus EP liikmete ette astub Iisraeli riigi president Shimon Peres.

Tavapäraselt leiavad aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel, paneuroopa ning naabruspoliitika töögruppide töös, ning väliskomisjoni ERP fraktsiooni liikmete ettevalmistaval koosolekul.


EP täiskogu istungit saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule/

Täiskoguga seotud dokumendid leiab: http://www.europarl.europa.eu/sed/agenda.do 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 04.03.-07.03.2013 04.03.2013

Märts on alanud Brüsselis päikeseliselt, kuigi töönädal tõotab tulla väga töine. Aset leiavad nii fraktsioonide kui ka komisjonide koosolekud.

Esmaspäev algab Euroopa Rahvapartei fraktsiooni korraldatud kohtumisega, kuhu on kokku tulnud esindajad rahvusparlamentidest ning koos Euroopa Parlamendi liikmetega arutatakse Euroopa tuleviku üle.

Pärastlõunal jätkub päev väliskomisjoni korralise koosolekuga. Lisaks toimuvad sel nädalal väliskomisjoni erakorralised kohtumised, mille raames kohtuttakse näiteks Myanmari välisministri U Wunna Maug Lwiniga.

Teisipäeval ja kolmapäeval leiavad aset fraktsioonide koosolekud. Tunne Kelam osaleb nii välisasjade töögrupis, kui fraktsiooni üldkoosolekul.

Lisaks osaleb Tunne Kelam küberteemalisel kohtumisel, transatlantilisi suhteid arutaval briifingul.

Neljapäev on pühendatud julgeoleku- ja kaitsekomisjonile. Hommik algab ERP fraktsiooni liikmetele mõeldud briifinguga, kus kohtutakse DG Entreprise ja Industry (Euroopa Komisjon) asejuhiga, et arutada Euroopa kaitsetööstuse tuleviku üle. Sellele järgneb julgeoleku- ja kaitsekomisjoni korraline koosolek.

 

Kõiki EP komisjonide koosolekuid saan jälgida otse internetis (va. in camera osasid):
www.europarl.europa.eu

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 25.02.-28.02.2013 26.02.2013

Eesti Vabariigi sünnipäeva järgne nädal Euroopa Parlamendis möödub peamiselt komisjonide ja fraktsioonide koosolekute tähe all. Tunne Kelam osaleb julgeoleku- ja kaitsekomisjoni töös ning oma fraktsiooni koosolekul. Lisaks leidis aset paneuroopa töögrupp, kus arutati Ukraina tuleviku üle, samal teemal kohtus Tunne Kelam ka Ukraina eksiilkongressi presidendi Eugene Czolijiga.
Teisipäeva õhtul osaleb Tunne Kelam filmi "Laulev revolutsioon" linastusel Brüsselis ning arutleb filmis näidatud sündmuste üle tudengitest vaatajaskonnaga.

Kolmapäeval toimuvad nii fraktsiooni, kui ka fraktsiooni juhatuse koosolekud ning fraktsiooni naabruspoliitika töögrupp. Lisaks kohtutakse Kasakhstani inimõiguste esindajatega ning Läti ajakirjanikega.

 

Euroopa Parlamendi täiskogu ning komisjonide istungeid saab vaadata otseülekandes: www.europarl.europa.eu

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.02.-21.02.2013 18.02.2013

Eesti Vabariigi aastapäeva nädal Brüsselis möödub tiheda graafikuga komisjoninädala tähe all.

Esmaspäeval ja teisipäeval leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus muuhulgas arutatakse EL välisteenistuse korraldust, meedivabaduse olukorda maailmas. Lisaks kohtutakse Iiri asepeaministri ja välisministri Eamon Gilmore´iga ning Montenegro parlamendi spiikri Ranko Krivokapiciga.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koguneb kolmapäeval ja neljapäeval, et arutada võimalikke arengusuundi, mida hõlmata aasta lõpus toimuval kaitseministrite nõukogul. Neljapäeval leiab aset ühine istung väliskomisjoniga, kus kohtutakse Rootsi välisministri Carl Bildti, Poola välisministri Radowslaw Sikorsiga.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 04.02.-07.02.2013 04.02.2013

Algav täiskoguistung Strasbourgis koondab endas tavapäraselt väga palju erinevaid teemasid. Selle nädala üheks olulisemaks sündmuseks on aga Euroopa Komisjoni poolt lubatud kõikehõlmava EL küberjulgeoleku strateegia esitlemine 5. veebruaril. Strateegiat oodati juba eelmise aasta septembriks, kahjuks aga lükati selle esitlemine mitu korda edasi.

 Üheks suuremaks teemaks seekord on EL ühtne kalanduspoliitika, mis on aegade algusest peale pakkunud palju riikidevahelist tüliainet. Lisaks arutatatakse VKEde rahastamisvõimaluste parandamise üle, valmistutakse eelseisvaks EL Ülemkoguks, võetakse kokku Euroopa poolaasta. Täiskogule tuleb teisipäeval Euroopa tuleviku üle arutama prantsuse president Francois Hollande. Kolmapäeval aset leidval pidulikul istungil peab EP ees kõne Tuneesia president Moncef Marzouki.

Kolmapäeva pärastlõunane välisasjade debatt arutab kurdi küsimust Türgis, ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärku ning ÜRO kliimamuutuste konventsiooni.

 

Lisaks täiskoguistungile toimuvad korrapärased fraktsiooni koosolekud ning ettevalmistavad töögrupid. Samuti leiab aset Euroopa Rahvapartei fraktsiooni Schumani fondi juhatuse koosolek.

Lisaks osaleb Tunne Kelam nii paneuroopa töögrupis kui ka Santiago de Compostela tugirühma koosolekutel.  

 

Täiskoguistungit saab alati jälgida otse, samuti kõiki komisjonide koosolekuid:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 28.01.-31.01.2013 29.01.2013

Tunne Kelam on sellel nädalal Euroopa Rahvapartei fraktsiooni fookuses, rubriigis MEP in Focus - http://www.eppgroup.eu/infocus/cyber_security_130128_en.asp seoses kõrgetasemelise küberjulgeoleku konverentsi juhtimisega sel kolmapäeval. Tunne Kelami peamine sõnum seisneb selles, et aitab rääkimisest ja asugem tegutsema - Euroopa vajab kohe kõikehõlmavat küberjulgeoleku strateegiat ning ka liikmesriigid peavad arendama oma riiklikud küberjulgeoleku strateegiad, et küberohtudele ja kübertulevikule võimalikult ettevalmistunult vastu minna.

Konverents kestab terve kolmapäeva ning on korraldatud peamiselt koostöös European Security Round Table organisatsiooni ning Eesti Kaitseministeeriumiga. Oma panuse annavad ka Iiri eesistumine, Microsoft ning Symantec. Tunne Kelam kõneleb konverentsil avasõnad ning juhatab kogu konverentsi.

Lisainfo: http://www.security-round-table.eu/conf_conference_cyber13.php#section-1

Teisipäeva hommikul esineb Tunne Kelam konverentsil "Religious persecution by China: a horror story", kõneldes teemal: "How to preserve human dignity and spiritual values under authoritarian regime".

Lisaks leiavad teisipäeval aset tavapärased fraktsiooni täiskogu istungiks ette valmistavad töögrupid. Tunne Kelam osaleb välisasjade töögrupi koosolekul ning pärastlõunal toimuval naabruspoliitika töögrupis.

 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 21.01.-24.01 21.01.2013

Tõeliselt talvine nädal Brüsselis algab väliskomisjoni koosolekuga, kuhu tuleb kõnelema prantsuse välisminister Laurent Fabius, et anda aru viimaste arengute kohta Malis. Väliskomisjoni koosolek jätkub ka terve homse päeva. Kolmapäeval ja neljapäeval leiab aset julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni koosolek. Neljapäeva hommikul toimub kahe komisjoni ühiskoosolek, kus arutatakse Mali olukorda ning võimalikku EL missiooni sinna.

 

Täna lõuna ajal osaleb Tunne Kelam Euroopa Rahvapartei (IRL emaerakond) nõuandvas kogus, mis koostab ERP küberjulgeoleku poliitikat.


Teisipäeval toimub ERP fraktsiooni väliskomisjoni liikmete nõupidamine ning Euroopa Parlamendi ülefraktsioonilise Inimõiguste ja Demokraatia grupi kohtumine.

Sama päeva õhtul leiab aset Iiri eesistumisele pühendatud kirjandusõhtu Booker auhinna võitnud iiri kirjaniku John Banville´iga ning samuti rahvusvahelisele Holokausti mälestamise päevale pühendatud pidulik vastuvõtt, samas leiab aset ka tseremoonia, kus üks parlamendi ruumidest hakkab kandma Raoul Wallenbergi nime.

 

Kolmapäev algab Microsofti Brüsseli esinduses, kus toimub kõrgetasemeline seminar teemal: "Successes and shortfalls of Northern Competitiveness", kus üheks peaesinejaks on Eesti Vabariigi president.

Pärastlõunal kohtuvad ERP fraktsiooni julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni liikmed ning leiab aset ka komisjoni koosolek.

 

Neljapäeval julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni koosolek jätkub ning samuti tuleb kokku Iraagi delegatsioon.

 

Kõiki EP komisjonide koosolekuid saab jälgida otse EP kodulehe vahendusel (va. eriti delikaatsete päevakorrapunktide korral, kui istung toimub in camera)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 14.01.-17.01.2013 14.01.2013

2013. aasta esimene täiskogu istung võtab kokku just läbi saanud Küprose eesistumise tulemused ning arutab käesoleva Iirimaa eesistumise prioriteete. Teisipäeva pärastlõunal leiab aset arutelu Euroopa tuleviku üle Austria liidukantsleri juuresolekul.

Tunne Kelami jaoks on olulisteks teemadeks veel esmaspäeval arutatavad ühtekuuluvuspoliitikad, kolmapäeva pärastlõunased debatid Iraagi ning tuumarelvade leviku tõkestamise üle Lähis-Idas. Enne jõule väliskomisjonis vastu võetud Iraagi raportile esitatakse täiskoguistungil parandus, mis on tunduvalt kriitilisem Iraagi valitsuse tegevuse suhtes Ashrafi põgenikelaagri elanike ümberasustamisel, kuivõrd see ei vasta kokkulepitule ning ohustab otseselt Ashrafi laagri elanike tervist ning elu.

Teisipäeva hommikuses komisjoni infotunnis päritakse aru Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tuleviu üle, eriti mis puudutab tulevast Horizon 2020 raamistikku.

Tavapäraselt toimuvad fraktsiooni koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam võtab osa naabruspoliitika ning paneuroopa töögrupist. Naabruspoliitika töögrupis arutatakse laienemisvolinik Fülega laienemisprotsessi hetkeseisu. Paneuroopa töögrupp keskendu Araabia kevade järelmõjudele ning Euroopa rollile piirkonna üles ehitamisel.   

 

Täiskoguistung on otse jälgitav: www.europarl.europa.eu

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 07.01.-10.01.2013 07.01.2013

Head uut aastat!

 

Euroopa Parlament alustab 2013 aastat fraktsiooninädalaga, mis valmistab ette fraktsioonide seisukohad eelseisvaks täiskogunädalaks. Tunne Kelam osaleb nii Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekul, kui ka fraktsiooni välisasjade töögrupis.

Lisaks leiab teisipäeval aset fraktsiooni naabruspoliitika töögrupp.

Kolmapäeva pärastlõunal toimub ERP korraldatud Venemaa teemaline seminar, millele järgneb väliskomisjoni briifing EL-Venemaa tippkohtumisest ning EP Vene Delegatsiooni visidiist Venemaal detsembris.

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.12.-13.12.2012 10.12.2012

2012. aasta viimane täiskoguistung Strasbourgis on aastalõpule kohaselt töine. Kõige olulisem sel nädalal on Euroopa insitutsioonide mätta otsast vaadates 2012.aasta lisaeelarve ning 2013. aasta eelarve vastuvõtmine, kus Euroopa Parlament seisis selle eest, et EL poliitikad ka teostatud saaksid, nii ei jää Erasmuse programm rahast ilma, nagu veel hiljuti oli oht.

Lisaks aruatakse kaubandus- ja assotsieerimisleppeid Lõuna-Ameerika riikidega, Euroopa patendi üle. Esitatakse EP seisukohad eelseisvaks EL Ülemkogu kohtumiseks. Kolmapäeva pärastlõunasel välisasjade debatil tulevad suurde saali inimiõigused ja neid puudutavad raportid, EL-Venemaa vaheline uus leping, olukord Egiptuses ja Ukrainas.

Kolmapäeval alustatakse tööd Nobeli rahupreemia tseremooniaga. Täna, 10.detsembril võtab EL vastu Nobeli rahupreemia, mis on antud ajaloo kõige suurejoonelisemale rahuprojektile - Euroopa Liidule.

Sama päeva keskpäeval antakse üle Euroopa Parlamendi Sahkarovi mõttevabaduse auhind, millega tunnustatakse mõttevabaduse eest võitlejaid. Selle aasta laureaatideks on Nasrin Sotoudeh, vangistatud inimõiguste eest võitleja ja advokaat ning Jafar Panahi, tuntud Iraani filmitegija, kes eriti juhib tähelepanu vaeste olukorrale Iraanis.

Lisaks täiskoguistungile leiavad aset ka väliskomisjoni koosolekud, kus vahetatakse mõtteid Sakharovi auhinna laureaatide esindajatega ning kuulatakse Küprose eesistuja briifingut välisasjade Nõukogul toimunust.

Kolmapäeval osaleb Tunne Kelam France24 teledebatil, mis arutab EL innovatsioonivõimekust.

 

Vaata EP täiskogu otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 03.12. - 06.12.2012 03.12.2012

Esimese advendi järgne nädal Euroopa Parlamendis on seganädal, kus toimuvad fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud järgmise nädala täiskoguistungiks ning komisjonide koosolekud.

Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekutel, fraktsiooni välisasjade töögrupi ning fraktsiooni üldkoosolekul.

Teisipäeval kõneleb Tunne Kelam Friends of Ahmadyya suurel konverentsil ning samuti ajaloo- ja tulevikukonverentsil "Reconciliation - the foundation of prosperous future".

Teisipäeva õhtu ja kolmapäev mööduvad Tunne Kelamile Euroopa palvushommikusöögi tähe all. Teisipäeva õhtul toimub pidulik õhtusöök ning kolmapäeva hommikul kogunevad sajad inimesed Euroopa Parlamenti Euroopa palvushommikusöögile. Ka Tunne Kelami abikaasa Mari-Ann Kelam tuleb sel nädalal selleks Brüsselisse.

Neljapäeval esineb Tunne Kelam CES (Centre for European Studies - Euroopa Rahvapartei mõttekoda) konverentsil, mis on pühendatud Läti eduloole "From Tough Reforms to Eurozone Membership: Latvia´s Road to Growth". Peaesinejaks on Läti peaminister, Valdis Dombrovskis. Samuti võtavad sõna Euroopa Rahvapartei esimees Wilfried Martens ning Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees Joseph Daul.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 26.11.-29.11.2012 26.11.2012

Tunne Kelami nädal algas külastusega Valgamaale, et tähistada seal kodanikupäeva.
Euroopa Parlamendis on tegemist komisjonide nädalaga. Tunne Kelam osaleb nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekutel. 

Homme hommikul esineb Tunne Kelam oma Rumeenia kolleegi L.Tökesi poolt korraldatud konverentsil, mis esitleb raamatut Rumeenia revolutsioonist. 

Lisaks võtab Tunne Kelam osa ERP fraktsiooni mõttekoja European Ideas Network seminarist, mis arutleb poliitiliste maailmavaadete arengute üle. 
 
Neljapäeval sõidab Tunne Kelam EP USA delegatsiooniga Washingtoni Transatlantic Legislators Dialogue kohtumisele, kus muuhulgas arutatakse ka EL ja USA küberalase koostöö süvendamist.
Loe lisaks

Kodanikupäeva konverents ja kutsevaliku päev Valgas 26.11.2012

26. novembril kell 10.00-14.00 osaleb Tunne Kelam Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1) toimuval kodanikupäeva konverentsil ja kutsevaliku päeval. Ürituse moderaator on Rein Toomla. Tunne Kelami ettekande teemaks on Euroopa Liidu neli põhivabadust. Loe lisaks

Arutelu "Mis toidab võõraviha - hirm, eelarvamused, ükskõiksus?" 25.11.2012

25. novembril kell 15:00-16:00 osaleb Tunne Kelam Tallinnas Solarise keskuse aatriumis toimuval arutelul "Mis toidab võõraviha - hirm, eelarvamused, ükskõiksus?", mis võtab vaatluse alla Euroopa heaoluühiskondade suhtumise võõrastesse, selle seose sundrände ning sallimatusega.    Loe lisaks

Konverents ja esitlus: Konservatiivne välis- ja julgeolekupoliitika 23.11.2012

Koolituskeskus Pro Patria korraldab reedel, 23. novembril 2012 Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses (Tallinn, Viru Väljak 3, www.nordichotels.eu) konverentsi ja raamatuesitluse: KONSERVATIIVNE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA.  Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 19.11.-22.11.2012 19.11.2012

Selle nädala oluliseim sündmus Tunne Kelami jaoks on tema koostatud Euroopa Parlamendi raporti küberjulgeoleku ja -kaitse teemal arutamine ja vastuvõtmine. Raport on Euroopa Parlamendi kõrgeim dokumendivorm, mis väljendab EP seisukohta vastavas küsimuses. Debatt suures saalis on ette nähtud kolmapäeva pärastlõunal ning hääletus leiab aset neljapäeva lõuna ajal. 
Nii debatti kui hääletust saab jälgida otse internetist, nagu kõiki EP täiskoguistungeid. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule/
Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 12.11.-15.11.2012 13.11.2012

Tunne Kelami nädal algas seekord Eestis, kus ta koos Riigikogu liikmetega võttis vastu Iraani opositsiooni (PMOI) liidri Maryam Rajavi, kes saabus Eestisse toetust otsima nii Iraani opositisoonile, kui ka Ashrafi põgenikelaagri olukorra humanitaarseks lahendamiseks.

 

Täiskogule eelneval nädalal valmistatakse tavakohaselt ette seisukohad järgmisel nädalal toimuvaks. Tunne Kelam võtab osa nii välisasjade töögrupist, kui fraktsioonis koosolekust.

Lisaks leiab aset nii Iraagi delegatsiooni, kui väliskomisjoni koosolek.

Neljapäeva leiab aset erakorraline Balti Euroopa intergrupp, kus kohtutakse Hansa parlamendi esindajataga ning arutatakse Läänemere piirkonnaga seonduvat.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 05.11.-08.11.2012 06.11.2012

 Novembri esimene töönädal Euroopa Parlamendis, Brüsselis, möödub seganädalana, kus toimuvad nii komisjonide kui fraktsioonide koosolekud. Seganädal seetõttu, et algselt oleks käesoleval nädalal aset leidma pidanud ka mini-täiskoguistung, mis aga täiskogusaali lae varingu tõttu ära jääb.

 

Tunne Kelam osaleb korralistel ja erakorralistel väliskomisjoni koosolekutel, kus arutatakse olukorda Lähis-Idas ja hääletatakse erinevaid raporteid, sh. inimõiguste olukorra üle maailmas ja digitaalsete vabaduste raportit. Homme pärastlõunal toimuval väliskomisjoni ja kaitse- ja julgeolekukomisjoni erakorralisel koosolekul kohtutakse Euroopa Komisjoni asepresidendi ja EL kõgre esindajaga välisasjades, Cathy Ashtoniga, et arutada EL ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika tulevikku.

 

Samuti toimub homme avatud EP presidentide konverents (koosneb EP presidendist ja fraktsioonide esimeestest), kuhu tuleb parlamendiliikmetega Euroopa tulevikku arutama ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

Lisaks osaleb Tunne Kelam EL stabiilsusinstrrumendi esimesel trialoogi kohtumisel.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 22.10.-26.10.2012 22.10.2012

Käes on oktoobrikuu täiskoguistunginädal, mis tegelikult moodustub kahest EP täiskogunädalast. EP otsustas eelmisel aastal, et kaks tavapärast septembri istungit on üks liiga palju ning seetõttu tuldi välja lahendusega teha oktoobris ühe nädala jooksul kaks istungit, kusjuures kolmapäev on nö. valge päev, kus istungit ei toimu. Küll toimuvad sel päeval fraktsioonide korralised koosolekud.

Täiskogu istung on taaskord kantud majandusteemadest. Kõige olulisemaks aruteluks on teisipäeva hommikune mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) arutelu. Samuti võetakse läbi eelmisel nädalal toimunud Ülemkogu tulemused. Neljapäeval, teise täiskoguistungi avalöögi annab ühine arutelu EL ühisturu 20.aastapäev.

Lisaks on päevakavas veel reisijate õigused, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamine, uudsed rahastamisvahendid seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. Samuti käsitletakse ELi ja Venemaa kaubandussuhteid pärast Venemaa ühinemist WTOga. Olulise teemana arutatakse ka üliõpilasvahetusprogrammi ERASMUS tulevikku, kus institutsioonid on lahkarvamusel selle tuleviku ja rahastusmäära osas.

Reedene päev kuulub välispoliitikale ning luubi alla võetakse valimised Valgevenes ja Gruusias. Inimõigustega seotud teemadest arutatakse olukorda Pakistanis, Araabia Ühendemiraatides ning Kambodzhas.

Lisaks võtab Tunne Kelam osa oma fraktsiooni naabruspoliitika töögrupoist ning välisasjade komisjoni koosolekust. Kolmapäeva varahommikul leiab aset erakorraline ökumeeniline palvushommikusöök, kus käsitletakse kristlaste tagakiusamist  

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.10.-18.10.2012 15.10.2012

Oktoobri kesknädal on Euroopa Parlamendis fraktsioonide päralt. Toimuvad nii fraktsiooni koosolekud, kui ka fraktsioonide töögrupid, et valmistuda järgmisel nädalal toimuvateks plenaaristungiteks.

Teisipäeva õhtul liiguvad Euroopa Rahvapartei fraktsiooni saadikud Bucharesti suunas, kus toimub esmalt fraktsiooni väljasõiduistung ning seejärel Euroopa Rahvapartei erakonna kongress. Tunne Kelam osaleb mõlemal üritusel, olles ERP kongressil ka delegaat.

Fraktsiooni ja erakonna ühistel istungitel arutatakse Euroopa majandusolukorda, regionaalpoliitikat, sotsiaalpoliitikat ja interneti vabaduse küsimust.

Erakonna kongressile tulevad lisaks liikmeserakondade delegaatidele kokku pea kõik ERP perekonda kuuluvad riigipead, nende hulgas Angela Merkel, Donald Tusk, Fredrik Reinfeldt, Valdis Dombrovskis ja ka Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso. IRLi nimel võtab kongressi ees sõna erakonna esimees Urmas Reinsalu.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 08.10.-11.10.2012 08.10.2012

Käesolev nädal tähendab Tunne Kelami jaoks tema küberjulgeoleku ja -kaitse raporti vastuvõtmist väliskomisjonis. Pikaajalise lobbytöö tulemusena ning nüüd ligi pool aastat kestnud töö tulemusena on antud raportiga seotud protsess lõpuks saabunud oma otsustavasse faasi, kus Euroopa Parlament otsustab oma suuniste ja soovituste üle, kuidas Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid edasi liikuma. Hääletus leiab aset kolmapäeval vahemikus 15.00-16.30 CET.

 

Teine oluline hääletus sellel nädalal on hääletus Sakharovi mõttevabaduse auhinna kandidaatide üle, mis toimub teisipäeva pärastlõunal. Kolmapäeva õhtul leiab aset ka igaaastane mõtetevahetus Sakharovi auhinna laureaatide ja kandidaatidega.

 

Sel nädalal toimuvad nii välis- kui ka kaitse- ja julgeoleku komisjonide koosolekud. Teiste hulgas kohtutakse HR/VP Cathy Ashtoniga, kes annab ülevaate UNGA-l toimunust.

 

Lisaks tavapärastele koosolekutele toimub teisipäeva pärastlõunal EPP korraldatud seminar kristlaste olukorrast Lähis-Idas. Neljapäeva hommikul osaleb Tunne Kelam European Security Round Table poolt  korraldatud hommiku briifingul, mille teemaks on: Cyber Security - the European Threat Landscape.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 01.10.-05.10.2012 02.10.2012

Oktoober algas Brüsselis suviselt, Euroopa Parlamendis seganädala tähe all, kus toimuvad fraktsioonide ning komisjonide koosolekud.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni eestvedamisel leiab teisipäeval aset konverents kristlaste kiusamise kohta Euroopas, kus kõnelevad erinevad klerikaalsed ja ilmalikud eksperdid.

ERP laienemistöögrupp keskendub viimastele valimistele Valgevenes, Gruusias ning samuti olukorrale Ukrainas. Kolmapäeval kohtub ERP majandustöögrupp koos rahvusdelegatsioonide juhtidega, et arutada ja välja töötada ERP seisukohta tulevase pankade järelvalve süsteemi kohta.

Erakorralisel väliskomisjoni istungil kohtutakse Tuneesia valitsuse juhi, Hamadi Jebaliga.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 24.09. - 27.09. 2012 25.09.2012

Tavapäraselt oleks käesolev nädal täiskoguistungi nädal, kuid sel aastal otsustas Euroopa Parlament oma teise septembri täiskogu viia kokku oktoobri täiskogu, nii toimuvad sel nädalal komisjonide koosolekud.

Teisipäevasel välis-, arengu- ja inimõigustekomisjonide ühiskoosolekul esitleti Andrei Sakharovi mõttevabaduse auhinna kandidaate. Sama päeval toimub ka erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus parlamendisaadikute ette astub EL Kuuba delegatsiooni uus juht Herman Portocarero.

Lisaks leiab aset terve teisipäeva kestev Iraagi delegatsiooni koosolek ning Iraagi parlamendi ja Euroopa Parlamendi ühisassamblee.

Teisipäeva pärastlõunal esines Tunne Kelam Eestit esindava MEPina World Harmony Run üritusel. (http://www.worldharmonyrun.org/)

Kibe töö käib ka Tunne Kelami küberjulgeolekku ja -raporti kallal, kus kohtutakse variraportööridega ning koostatakse kompromissparandusettepanekuid ning esialgseid hääletusnimekirju.

Kolmapäeval osaleb Tunne Kelam Euroopa Rahvapartei poolt korraldatud lõunal, mille teemaks on religioonidevaheline dialoog.

Lisaks kohtub Tunne Kelam Esindamata Rahvaste Organisatsiooniga, et arutada inimõigusi Iraanis, Pakistanis ja Afghanistanis.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 17.09.-20.09.2012 17.09.2012

Käesolev nädal Euroopa Parlamendis möödub Tunne Kelamile märksõna küber all. Nimelt on kohe esmaspäeval julgeoleku- ja kaitsekomisjonis arutelul Tunne Kelami raport küberjulgeolekust ja -kaitsest. Kui raporti kavandi esimene arutelu toimus vahetult enne suvepuhkusele minekut, siis nüüd arutatakse esitatud parandusettepanekuid. Lähinädalatel peaks toimuma raporti vastuvõtmine komisjonis ning seejärel kas oktoobris või novembris täiskoguistungil.

Esmaspäeva ennelõunal kõneles Tunne Kelam Tiibetit toetaval demonstratsioonil, tuues paralleele Eesti vabadusliikumisega ning rõhutas, et sarnase kogemuse läbielanuna tuleb väikeriikidel nagu Eesti, aidata ka teisi. Üritusel anti avapauk ülemaailmsele aktsioonile - Flame for Truth - Tiibeti toetuseks, mis saab läbima ka Eestit.

Lisaks julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekule toimuvad ka väliskomisjoni ning Iraagi delegatsiooni koosolekud.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.09. - 13.09.2012 10.09.2012

Uuel hooajal uue hooga, Euroopa Parlamendi esimene täiskoguistung Strasbourgis on algamas. Olulisemateks teemadeks hooaja esimesel istungil on taaskord EL olukord kolmapäeva hommikul, samuti ühine välis- ja julgeolekupoliitika teisipäeva pärastlõunal. Lisaks arutatakse kohtusüsteemi poliitilist kasutamist Venemaal, poliitilise olukorra üle Rumeenias, kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuete üle. Samuti käsitletakse ravimiohutuse temaatikat, laevakütuste väävlisisaldust, energiatõhusust ning teisi teemasid.

Aset leiavad ka fraktsiooni ettevalmistavad koosolekud ning töögrupid. Samuti toimub järjekordne paneuroopa töögrupp, kuhu tuleb EP ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamble koostööd arutama ENPA esimees Jean-Claude Mignon.

Neljapäeva hommikul toimub erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus leiab aset laienemisraporti hääletus.

Soovime kõigile sisukat ja edukat uut hooaega!

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.07.-12.07.2012 09.07.2012

Hooaja viimane korraline töönädal Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni töös.

Väliskomisjoni kavas on väga olulised hääletused, nimelt võetakse vastu EP ettepanekud välisrahastusinstrumentide üle (sh. European Neighbourhood Instrument, Pre-Accession Assistance, European Partnership Instrument, Instrument for Development Cooperation and Instrument for the promotion of Human Rights and Democracy worldwide, Instrument for Stability). Tunne Kelam on juba aastaid oma fraktsiooni eestkõneleja Stabiilsusinstrumendi teemal, koostades antud raportile ka Euroopa Rahvapartei fraktsiooni hinnangu.

Kolmapäevasel julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungile tuleb arutelule Tunne Kelami koostatud raport küberjulgeolekust ja küberkaitsest, mille eesmärgiks on lähtudes ühisest julgeoleku- ja kaitse poliitikast, olla suunda näitavaks EL üldiselt. Raporti peamiseks sõnumiks on kohene vajadus arendada nii EL kui ka liikmesriikide tasandil globaalsed küberjulgeoleku ning küberkaitse strateegiad, mis kataksid puuduolevad poliitikaalad ning koordineeriks juba eksisteerivad poliitikad. Kolmapäeval toimub raporti esmane arutelu, seejärel saavad teised parlamendisaadikud raportile kuni 6. septembrini esitada parandusettepanekuid. Lõplik EP seisukoha kujundamine ja heakskiit leiab aset loodetavasti novembris toimuval täiskoguistungil.

 

Järgmine Tunne Kelami nädala ülevaade ilmub 3.ndal septembril! Kaunist suve!

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 02.07.-05.07.2012 02.07.2012

Käesoleva hooaja viimane täiskogu istung Strasbourgis koondab oma kavasse mitmed olulised ja ka vastuolulised teemad.

Võetakse kokku Taani eesistumisperiood, mis kannab endas märki, kui eesistumine, kes lammutab Euroopa aluspõhimõtet liikumisvabadusest, soovides muuta Schengeni lepingut. Lisaks sellele soovitakse seda teha ka ühepoolselt, ainult liikmesriikidega, mis tagas Euroopa Parlamendi suure pahameele ning viis selleni, et Taani eesistumisega ühtegi ametlikku menetlust enam edasi käsitletud. Samuti arutatakse eelmisel nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemuste üle.

Esmatähtsal arutelul kolmapäeva hommikul arutatakse Küprose eesistumist ning Komisjoni 2013. tööprogrammi.

Lisaks tulevad arutluse alla Euroopa ühtne patendisüsteem, mille eesmärgiks on luua euroopa-ülene patendisüsteem, mis oleks odavam ning lihtsam, kui senine süsteem, mis sisuliselt tähendab meeletuid kulutusi ning hoolimata Euroopa Patendikojas registreerimisele siiski ka liikmesriikides registreerimist.

Samuti süüvitakse põllumajanduspoliitika rahastamisse, ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisse, arutatakse olukorda Gruusias, Süürias ning Egiptuses.

Teisipäeval tuleb arutluse alla viimase aja üks kõige vastuolulisemaid teemasid, võltsimisvastane kaubandusleping, mis on mõeldud intellektuaalse omandi õiguste kaitseks ning online keskkonnas leviva piraatluse vastu võitlemiseks. Antud lepingu jõustumiseks EL-s on tarvis Euroopa Parlamendi heakskiitu. Hääletus leiab aset kolmapäeval.

Täiskoguistungiga paralleelselt leiavad aset nii fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud, kui ka komisjonide erakorralised istungid. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni koosolekutel, mis esmaspäeval keskendub erinevatele välisdimensiooni kuuluvatele rahastusinstrumentidele. Tunne Kelam on Euroopa Stabiilsusinstrumendi variraportöör. Selle instrumendi rolliks on rahastada EL tegevust kriisi- ja konfliktisituatsioonides üle terve maailma.

 

 

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 25.06.-28.06.2012 25.06.2012

Juuni viimane nädal Euroopa Parlamendis möödub fraktsiooni koosolekute tähe all. Tunne Kelam osaleb nii fraktsiooni üldkoosolekul kui välisasjade töögrupis, mis valmistuvad järgmise nädala täiskoguistungiks. Teisipäeva õhtul liigub fraktsioon Soome, Turku, kus toimub Euroopa Rahvapartei fraktsiooni väljasõiduistung. Kolmepäevasel istungil arutatakse naabruspoliitikat, Läänemerestrateegia arenguid, EL tööstuspoliitika tuleviku üle, demograafia küsimusi.

Sõnavõtuga astuvad üles nii Alexander Stubb, praegune Soome Euroopa asjade ning väliskaubanduse minister, ning endine Euroopa Parlamendi liige, kes on EPst pärineva Läänemere strateegia üks põhiautoreid. Samuti astub üles Jyrki Katainen, Soome peaminister ning Kansallinen Kookomuse esimees.

Tunne Kelam esineb sõnavõtuga Läänemerestrateegia blokis ning arutleb julgeoleku teemade üle Läänemere piirkonnas.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.06.-21.06.2012 18.06.2012

Käesolev nädal Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Tunne Kelam võtab osa nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni tööst. Lisaks leiab aset ka Iraagi delegatsiooni koosolek.

Väliskomisjonis arutatakse Valgevene ja Ukraina arenguid, samuti Liibüas toimuvat ning Serbia olukorda peale valimisi. Lisaks kohtutakse International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia süüdistaja Serge Brammertziga ning Bahreini välisministri Sheikh Khaled bin Ahmed Al Khalifaga. Lisaks leiab neljapäeval aset töögrupp, mis arutab EL ja Hiina suhteid.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjon arutab Euroopa satelliitide navigatsiooni süsteemide kasutamist, ühise Euroopa taeva tulevikku ning Horizon 2020 programmi tulevikku. Samuti toimub komisjoni raames töögrupp Mägi-Karabahhi julgeoleku olukorra kohta.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 11.06.14.06.2012 11.06.2012

Juunikuine täiskogu istung möödub sarnaselt eelnevatele täiskoguistungitele taas euroala finantsstabiilsuse ning eelarve tasakaalu tähe all. Samuti valmistutakse eelseisvaks EL Ülemkoguks, mille üheks peateemaks mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid. Majandusteemade all käsitletakse ka Ühtse turu akti tulevikku ning töövõimalusterohke majanduse taastumist.

Lisaks tuleb arutluse alla Schengeni hindamismehhanismi õiguslik alus, kus liikmesriigid on astunud samme, et Euroopa Parlament antud küsimuses protsessist välja arvata. Kui taoline otsus peaks vastu võetama, on oodata suurimat institutsioonide vahelist lahingu Lissaboni leppe vastuvõtmisest.

Samuti toimub arutelu ELi ininmõiguste eriesindaja üle, iga-aastase inimõiguste aruande üle, ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimiste üle ja olukorra üle Lähis-Idas, eriti Süürias; ning olukorra üle Tiibetis ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

Kolmapäeval, 13. juunil peetakse traditsiooniliselt mälestusüritus 1949. aasta küüditamiste meenutamiseks. Mälestusüritus leiab aset peale hääletusi, külalissektoris asuva küüditamiste mäletustahvli juures.

Aset leiavad ka fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb muu hulgas paneuroopa ning naabruspoliitika töögrupis.

Lisaks toimub erakorraline väliskomisjoni istung, kus arutatakse EU-US suhteid koos US Kongressi liikmetega, kes on tulnud Strasbourgi peale nädalavahetusel toimunud Euroopa Parlamendi EU-US delegatsiooni kohtumist Kopenhaagenis.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 04.06.-07.04.2012 05.06.2012

Käesolev nädal Euroopa Parlamendis möödub peamiselt fraktsiooni koosolekute tähe all. Toimuvad töögrupid ja üldised fraktsiooni koosolekud, mis valmistuvad järgmise nädala täiskogu istungiks. Samuti osaleb Tunne Kelam fraktsiooni naabruspoliitika töögrupis ning mõttekoja "European Ideas Network" hommikusel kohtumisel kolmapäeval.
Lisaks leiab aset ka väliskomisjoni istung.

Teisipäeval juhib Tunne Kelam konverentsi "Legal Settlement of Communist Crimes" kolmandat paneeli, mis pühendub rahvusvahelise õiguse kohaldamisele kommunistlike kuritegude uurimisel ning hukka mõistmisel. Konverents, mille korraldajaks on Euroopa Mälu ja Südametunnistuse platvormi, leiab aset Euroopa Parlamendis ja kestab terve päeva .

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 29.05.-31.05.2012 29.05.2012

Nelipühade järgne nädal Euroopa Parlamendis kestab vaid kolm päeva, kuivõrd esmaspäev on suuremas jaos Euroopas ametlik püha. Teisipäeva hommik algas kohe julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungiga, kus Tunne Kelam täna kannab oma fraktsiooni asekoordinaatori rolli ning esitab Euroopa Rahvapartei fraktsiooni seisukohti arutelu all olevate teemade kohta.

Samuti leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus arutatakse finantsinstrumentide tulevikku. Lisaks komisjonide koosolekutele toimuvad nii Iraagi kui ka USA delegatsioonide koosolekud. Teisipäeval toimub ka USA delegatsiooni ettevalmistav koosolek EU-US parlamentaarsel kohtumisel toimvaks küberjulgeoleku töögrupiks järgmisel nädalal Kopenhaagenis.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 21.05.-24.05.2012 21.05.2012

Nelipühade eelne nädal möödub Euroopa Parlamendi saadikutele Strasbourgis, täiskoguistungil. Olulisemateks teemadeks on VKEde rahastamisvõimalused struktuurifondidest, ELi mitteametliku tippkohtumise ettevalmistamine ning finantstehingute maksu ühine süsteem.

Lisaks tulevad arutlusele veel Ukraina ja Julia Tõmoshenko juhtum, olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis, noortele pakutavad võimalused Euroopas ning Shveitsi hiljutine otsus kehtestada kvoodid 2004. aastal ELiga liitunud liikmesriikide kodanikele elamislubade kvoodid.

Lisaks toimuvad erakorralised väliskomisjoni koosolekud. Samuti võtab Tunne Kelam osa tavapärastest fraktsiooni koosolekutest ning osaleb paneuroopa töögrupi ning Santiago de Compostela intergrupi koosolekutel. Teisipäeval võõrustab Tunne Kelam Euroopa Parlamendis Saksa-Poola kooligruppi.

Loe lisaks

Tunne Kelam Mudel Euroopa Parlamendi istungil 19.05.2012

Laupäeval, 19. mail kell 10.00-11.30 osaleb Tunne Kelam Eesti Model European Parliament (MEP) eestikeelse istungi avamisel ning MEPi väliskomisjoni arutelul teemal “Kuidas peaks Euroopa Liit reageerima olukorrale Lähis-Idas, pidades silmas Iraani ja Iisraeli konflikti?”. Üritus toimub Tallinnas Inglise Kolledži aulas.

 

Loe lisaks

Tunne Kelam Maidlas 18.05.2012

Reedel, 18. mail kell 16:00-18:00 osaleb Tunne Kelam Maidla noorte mälumängu võitjate väljakuulutamisel Maidla Noortekeskuses. 

Loe lisaks

Tunne Kelam Tartus 17.05.2012

Neljapäeval, 17. mail on Tunne Kelam Tartus. Kell 10:45-11:30 toimub kohtumine koolirahvaga Tartu Miina Härma Gümnaasiumis, kus ta kõneleb tööst Euroopa Parlamendis. Kell 12.00-14.00 osaleb Tunne Kelam TÜ Kolledži ja EP Infobüroo aastafoorumil: "Rohkem või vähem Euroopat?" Loe lisaks

Tunne Kelam Euroopa Parlamendis 14.05.-16.05.2012 14.05.2012

Kolmas mai nädal Euroopa Parlamendis on lühike nädal, kuna 17.mai on Kristuse taevassetõusmis püha. Seetõttu toimub ka töö ainult kolmapäevani. Fraktsiooninädalale kohaselt toimuvad nii fraktsiooni koosolekud, kui ka fraktsiooni töögrupid, mis valmistuvad järgmise nädala täiskogu istungiks. Tunne Kelam võtab osa välisasjade töögrupi koosolekust ning ka Euroopa Rahvapartei grupi naabruspoliitika töögrupist.

Lisaks leiab teisipäeval aset Balti Euroopa intergrupp, kus intergrupi esimees Tunne Kelam annab ülevaate Läänemere strateegiaga seotud arengutest ning lisaks toimub arutelu EP liikmete ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee esindajate vahel Läänemere piirkonna üle.

Esmaspäeval toimub ka väliskomisjoni koosolek ning lisaks kohtub Tunne Kelam Rootsi moderaatide juhi ning EPP asepresidendi Gunna Hökmarki külalistega, et arutada ühist Euroopa ajaloopärandit.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 07.05.-10.05.2012 07.05.2012

Euroopa institutsioonides tähistatakse käesoleval nädalal Euroopa päeva, mis on traditsiooniliselt 9. mail. Kui EL teised institutsioonid on sel puhul suletud, siis Euroopa Parlamendis algab minitäiskoguistung, mis omamoodi sümboolselt arutab Euroopa Liidu tulevikku. Laupäeval, 12ndal mail on Euroopa Parlamendis avatud uste päev, kuhu on oodatud kõik Brüsselis viibivad inimesed, kes tahavad Euroopa Parlamendiga lähemalt tutvuda.

Lisaks minitäiskoguistungile leiavad aset ka komisjonide koosolekud. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning erakorralise kaitse- ja julgeolekukomisjoni koosolekul. Lisaks toimub ka NATO parlamentaarse assamblee koostöödelegatsiooni koosolek.

Teisipäeval kõneleb Tunne Kelam oma läti kolleegi professor Vaidere korraldataval konverentsil "Occupation after Liberation" Eesti kogemustest peale Nõukogude Liidu alt vabanemist.
Euroopa päeva veedab Tunne Kelam Kopenhaagenis, olles üheks peaesinejaks konverentsil "The State of Europe Forum", mis arutab EL tulevikku ja EL põhiväärtuste püsimajäämist.

Neljapäeval võtab Tunne Kelam osa Euroopa Rahvapartei mõttekoja "European Ideas Network" seminarist, kus kõne all on transatlantilised suhted.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 23.04.-26.04.2012 24.04.2012

Tunne Kelami nädal algas sedakorda Berliinis, osaledes kõrgetasemelisel ekspertrgupi koosolekul, mis arutas Läänemere strateegia hetkeseisu ja tulevikku.

Brüsselis on tegemist komisjonide nädalaga, kus toimuvad nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekud. Lisaks kohtub Tunne Kelam erinevate institutsionaalsete partneritega, et arutada tulevast EP küberjulgeoleku raportit, mille koostajaks ta on.

Samuti osaleb Tunne Kelam kolmapäeva hommikul toimuval küberjulgeoleku teemalisel briifingul, kus tutvustatakse kavandatavat EL küberkuritegevusega võitlemise keskust.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 17.04.-20.04.2012 17.04.2012

Aprillikuu täiskoguistungi nädal algab tavapärasest erinevalt teisipäevaga, kuna esmaspäeval tähistati õigeusklike ülestõusmispühi.

Strasbourgis aset leidva täiskoguistungi peateemadeks on inimõiguste olukord maailmas, piiriülene tööhõive EL-s, EL-US pnr informatsiooni puudutav kokkulepe ning EL maksupoliitikat puudutavad teemad. Lisaks astub EP ette ka EL Kõrge Välisesindaja Ashton, et arutada olukorda Malis, Süürias ning Burmas.

Kolmapäevasel pidulikul istungil on külaliseks Jordaania kuningas Abdullah II.

Lisaks osaleb Tunne Kelam Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel, fraktsiooni laienemis töögrupis ning paneuroopa töögrupis. Samuti leiab aset EL-US parlamentaarse delegatsiooni kooosolek.

Teisipäeval toimub üllatuspidu Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juhi, Joseph Dauli, 65. sünnipäeva puhul.

Loe lisaks

Esseekonkursi võitjate väljakuulutamine 16.04.2012

Esmaspäeval, 16. aprillil kell 16.00 toimub Tallinnas Euroopa Liidu Maja Infokeskuse saalis koolinoorte esseekonkursi "Poeet ei pruugi olla Sa, kuid kodanik pead olema...”(N. Nekrassov) võitjate väljakuulutamine.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.04-12.04.2012 10.04.2012

Ülestõusmispühade järgne nädal on Euroopa Parlamendis lühike nädal, kus pearõhk on fraktsioondide koosolekutel ning töögruppidel, aga siiski toimuvad ka mõned komisjonide koosolekud.

Tunne Kelam osaleb fraktsiooni töös, sh. välisasjade töögrupis ning VKE-de rahastamisprogrammide tulevikku arutaval koosolekul. Samuti võtab ta osa naabruspoliitika töögrupist.

Lisaks toimub ka väliskomisjoni koosolek, mis seekord keskendub laienemiseelsete finantsinstrumentide tulevikule.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 26.03.-29.03.2012 26.03.2012

Märtsi viimane nädal on Euroopa Parlamendis nn. seganädal, kus toimuvad nii komisjonide koosolekud, fraktsioonide arutelud, kui ka Brüsselis toimuv mini-täiskogu istung.

Teisipäeval võtab Tunne Kelam osa Iraagi delegatsiooni kohtumisest ja väliskomisjoni ettevalmistavast koosolekust ning pärastlõunal toimuvast väliskomisjonist endast.

Samuti leiab aset erakorraline Balti-Euroopa Intergrupp, kus seekord on külalisteks Läänemere suurimate saarte esindajad ning Turku linna esindajad, kes tutvustavad Turku protsessi.

Sama päeva õhtul toimub Afghanistani teemaline konverents, mis arutleb NATO ja EU rolli üle antud piirkonnas.

Kolmapäev algab fraktsiooni välisasjade töögrupiga ning sellele järgneva fraktsiooni koosolekuga. Pärastlõunal algab mini-täiskogu istung, mille fookuses sel nädalal on laienemisaruanded (Serbia, Kosovo, Türgi) ning 2013 EP eelarverida.

Paralleelselt täiskoguga leiavad aset kultuuride- ja religioonide vahelise dialoogi ning naabruspoliitika töögrupp.

Õhtu päädib suurejoonelise Iraani Uus Aasta tähistamisega Euroopa Parlamendis, mida sel aastal on korraldanud Tunne Kelam koos Iraani vastupanuliikumise esindajatega.

Neljapäeval jätkub mini-täiskogu istung.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 19.03.-22.03.2012 20.03.2012

Kalendri järgi esimene kevadnädal Brüsselis on Euroopa Parlamendis komisjonide nädal. Tunne Kelam osaleb julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning väliskomisjoni töös. Julgeoleku- ja kaitsekomisjon arutab EL missioone maailmas, eriti Aafrika kontinendil. Väliskomisjon võtab luubi alla Armeenia ja Azerbaidzhaaniga plaanitavad assotsiatsioonilepingud, kuulab ÜRO eriesindajat Iraagis Martin Koblerit, keda on plaanis eriti küsitleda Ashrafi põgenikelaagri teemal.

Lisaks osaleb Tunne Kelam kõrgetasemelisel julgeoleku konverentsil.

Teisipäeval, 20ndal märtsil, linastub Euroopa Parlamendis Tunne Kelami initsiatiivil film Anna Politkovskaya elust "Vabaduse mõrkjas maitse". Filmi linastusele saadab oma tervituse ka Euroopa Parlamendi president Martin Schulz.

Neljapäeval, 22ndal märtsil kohtub Tunne Kelam liikumise "Kodukant" korraldatud "Aasta küla" võitjatega, kes on Brüsselit külastamas Tunne Kelami külalisgrupi raames.  

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 12.03. - 15.03.2012 12.03.2012

Esimene tõeliselt kevadine nädal möödub EP saadikutel Strasbourgis täiskoguistungil. Selle nädala olulisemateks teemadeks on kolmapäevane esmatähtis arutelu EL laienemisaruannete üle, kus kõne alla tulevad Makedoonia, Islandi ja Bosnia-Hertsegoviina eduraportid. Kolmapäeva pärastlõunal astub EP ette EL kõrge välisesindaja Ashton, kes teeb avalduse Venemaa valimiste teemal, sellele järgneb samateemaline EP debatt.

Esmaspäeval teeb EP President avalduse mälestamaks aasta möödumist Fukushima katastroofist.

Samuti tulevad arutlusele EL Ülemkogu järeldused märtsi algusest, sooline võrdõiguslikkus, pärimine ja Euroopa pärimistunnistus. Komisjoni infotunnis pööratakse tähelepanu ELi rollile 27 liikmesriigi majanduse konkurentsivõime ergutamisel.

Lisaks leiab esmaspäeval aset erakorraline väliskomisjoni istung, kus peaesinejaks on UN 66. peaassamblee president Nassir Abdulaziz Al-Nasser.

Tavapäraselt toimuvad ka fraktsiooni koosolekud.

Tunne Kelam osaleb ka paneuroopa töörühma koosolekul, kuhu oodatakse kõnelema Kosovo välisministrit Enver Hoxhaj´d.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 27.02. - 01.03.2012 27.02.2012

Veebruari viimane nädal Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitsekomisjoni koosolekutel. Muu hulgas annab väliskomisjonile EL välispoliitika viimastest arengutes aru Taani välisminister. Samuti arutatakse Türgi ja Lääne-Balkani riikide eduraporteid, mis puudutavad laienemisläbirääkimisi. Nende raportite hääletus toimub neljapäeval.

Teisipäeval toimub ühtse ajaloo pärandi kujundamise töögrupp. Neljapäeva pärastlõunal korraldab EP välisasjade osakond ACTA teemalise kuulamise.

/Kõiki EP ametlikke koosolekuid (täiskogu, komisjonid) saab jälgida EP kodulehel otse/

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 13.02-16.02.2012 13.02.2012

Algamas on täiskogu istung Strasbourgis. Selle nädala olulisemate teemade hulka mahuvad arutelud tulevase Euroopa Ülemkogu üle ning EL iga-aastase majanduskasvu analüüs ja tööhõive olukord. Lisaks kuulatakse Itaalia peaminister Mario Monti avaldust teemal "Majanduskriis ning majanduskasv ja tööhõive", arutatakse struktuurifondide ümberplaneerimist, et tagada enam vahendeid noorte tööhõive ning VKEde toetamiseks. Samuti arutatakse Süüria olukorda ning inimõigustele pühendatud debatil võetakse ette olukord Egiptuses ja surmanuhtluse kohaldamine Valgevenes ja Jaapanis.


Tunne Kelam osaleb nii fraktsiooni koosolekutel, kui ka väliskomisjoni erakorralistel koosolekutel. Väliskomisjonil leiab sel nädalal aset kaks koosolekut, millest esimesel kohtutakse John Gatt-Rutteriga, äsja ametisse määraud EL esindaja Läänekaldal ja Gazas, ning teisel prantsuse välisminister Alain Juppé´ga. Neljapäeva hommikul toimub ka USA delegatsiooni koosolek.

 

Lisaks toimub ERP fraktsiooni naabruspoliitika ja laienemise töögrupp, kus aru annab volinik Stefan Füle. Teisipäeva õhtul leiab aset ka traditsioonile paneuroopa töögrupp, kus sedakorda tuleb arutluse alla Euroopa ja Aasia konkurents maailmaareenil.

Loe lisaks

Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 06.02. - 09.02.2012 06.02.2012

Käesolev nädal on Euroopa Parlamendis fraktsiooni nädal, kus valmistutakse tulevaks täiskoguistungi nädalaks.

Lisaks fraktsioonide ettevalmistavatele koosolekutele leiavad aset nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungid.

Tunne Kelam sõidab seitsmendal veebruaril Bonni, et Bonni ülikooli Euroopa Integratsiooni instituudis aset leidval konverentsil "Germany, the EU and the Arab spring" teha ettekanne Eesti taasiseseisvumise kogemusest ja teest Euroopasse. Tegemist on kolmepäevase konverentsiga, millest võtavad osa peamiselt Araabia maadest pärit ühiskonnategelased, noored ja tudengid.

Päev hiljem võtab Tunne Kelam ühe peaesinejana sõna konverentsil "EU Baltic Sea Non State Actors and Local Authorities Programme" Sankt Peterburis, mille korraldab EL ametlik delegatsioon Vene Föderatsiooni juures. Esinejate hulgas on kõnelejaid nii EL kui ka kohalikult tasandilt.

Loe lisaks

Tunne Kelam külastab Ida-Virumaad 13.01.2012

Reedel, 13. jaanuaril kohtub Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam Ida-Virumaal kohalike õpilaste ja omavalitsustegelastega, et neile rääkida Euroopa Liidus toimuvast.
Loe lisaks

Fotonäitus "33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest" Jõhvi linnagaleriis 13.01.2012

Alates 6. jaanuarist on Jõhvi linnagaleriis avatud Tunne Kelami fotonäitus “33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest”. Reedel, 13.jaanuaril kell 16.00 toimub linnagaleriis kohtumine autoriga. Loe lisaks