15.09. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.09.-18.09.2014

Uue hooaja esimene täiskoguistung Strasbourgis on just alanud. Selle nädala teemade hulgas domineerib Ukrainas toimuv. Esmaspäeval arutatakse Vene sanktsioonide mõju EL toiduainetööstusele.
Teisipäeva hommik on tervenisti pühendatud Ukrainale. Alustatakse olukorraga Ukrainas ning Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu, seejärel arutatakse konkreetselt EL ja Ukraina vahel sõlmitud assotseerumislepet, mille täielik jõustumine on kahetsusväärselt lükatud edasi 2016. aastani.
Teisipäeva pärastlõunal tulevad muu hulgas arutluse alla EL 2015. aasta eelarve, EL digitaalne ühisturg, ÜRO kliimatippkohtumine ning EL-Kanada vabakaubandusleping.
Kolmapäeva hommik alustab aruteluga tulevase eurotsooni tippkohtumise üle. Pärastlõunal jätkatakse välisteemadega. Kõne alla tuleb ebola pandeemia ning EL vastus sellele. Samuti ISIS jõudne pealetung Süürias ning Iraagis. Tunne Kelam on samateemalise resolutsiooni EPP fraktsiooni eestkõneleja. Samuti arutatakse olukorra üle Liibüas ning Iisraelis-Palestiinas peale viimast Gaza sõda.
Neljapäev hommik on pühendatud inimõigustele maailmas.

Lisaks leiavad aset traditsioonilised fraktsioonide koosolekud ning töögrupid.

Euroopa Parlamendi täiskoguistungeid saab vaadata eesti keeles otse internetist:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/