04.03. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 03.03.-07.03.2014

Märts on alanud Euroopas väga tumedates toonides. Ka Euroopa Parlamendi peamine teema sel nädalal on Ukraina olukorra eskaleerumine. Eilsel väliskomisjoni istungil toimus mõtetevahetus Ukraina valitsuse eriesindajaga Krimmis, Boris Tarasyukiga. Väliskomisjoni koosolekule järgnes erakorraline koosolek, kus parlamendiliikmeid informeeriti äsja lõppenud Ukraina-teemalise ELi välisministrite kohtumiste tulemustest.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141291.pdf

Tunne Kelami avaldused Ukraina teemal:

http://www.eppgroup.eu/press-release/Vene-v%C3%B5imude-agressioon-ohustab-kogu-Ida-Euroopat

http://www.eppgroup.eu/press-release/Olukord-Ukrainas


Ka Euroopa Rahvapartei välisasjade töögrupp ning naabruspoliitika töögrupp arutavad peamise teemana Ukrainas toimuvat. 

Kolmapäeval leiab aset tavapärane ERP fraktsiooni koosolek, kus valmistutakse järgmise nädala täiskoguistungiks.

Kolmapäeva pärastlõunal suundub ERP fraktsioon Dublinisse, kus paralleelselt 06.03.-.07.03.2014 leiavad aset nii ERP fraktsiooni õppepäevad kui Euroopa Rahvapartei kongress. Kongressil kinnitatakse ERP kandidaat Euroopa Komisjoni presidendiks, võetakse vastu ERP Europarlamendi valimiste manifest, mitmed resolutsioonid, sh. Ukraina teemal ning valitakse ka uus ERP president. Tunne Kelam osaleb hääleõigusliku liikmena lisaks IRLi delegatsioonile.

Jälgi otse ja loe lähemalt: http://dublin2014.epp.eu/