12.02. 2015 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.02.-12.02.2015

Veebruarikuu täiskoguistung on just läbi saanud.
Peamisteks teemadeks olid Ukraina, Süüria/Iraak/IS, noorte tööhõive küsimused, Ülemkogu ettevalmistamine, terrorivastased meetmed, Internet Governance Forum.
Tunne Kelam oli oma fraktsiooni, EPP Grupi, nimel Süüria/Iraagi/IS teemalise resolutsiooni läbirääkija. Resolutsioon võeti täna vastu ja see kutsub üles esmalt lahendama väga tõsist humanitaarolukorda, samas mõtlema tulevikule, et kuidas saaksid kodudest põgenenud inimesed tagasi pöörduda ning kuidas jagu saada IS äärmuslastest.

Lisaks täiskoguistungile leidis aset ka väliskomisjoni erakorraline koosolek, kus toimusid hääletused  ning vaibale oli kutsutud Vene Duuma väliskomisjoni esimees Aleksei Pushkov.

Samuti toimusid fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud.

Teisipäeval tuli kokku esimest korda ka selles koosseisus loodud digitaalse agenda töörühm, kus MEPidele esitles oma viimast teost Jeremy Rifkin.

Täiskogu saab tagasiulatuvalt vaadata endale sobivas keeles:
http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/debates-video.html