09.07. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.07.-12.07.2012

Hooaja viimane korraline töönädal Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni töös.

Väliskomisjoni kavas on väga olulised hääletused, nimelt võetakse vastu EP ettepanekud välisrahastusinstrumentide üle (sh. European Neighbourhood Instrument, Pre-Accession Assistance, European Partnership Instrument, Instrument for Development Cooperation and Instrument for the promotion of Human Rights and Democracy worldwide, Instrument for Stability). Tunne Kelam on juba aastaid oma fraktsiooni eestkõneleja Stabiilsusinstrumendi teemal, koostades antud raportile ka Euroopa Rahvapartei fraktsiooni hinnangu.

Kolmapäevasel julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungile tuleb arutelule Tunne Kelami koostatud raport küberjulgeolekust ja küberkaitsest, mille eesmärgiks on lähtudes ühisest julgeoleku- ja kaitse poliitikast, olla suunda näitavaks EL üldiselt. Raporti peamiseks sõnumiks on kohene vajadus arendada nii EL kui ka liikmesriikide tasandil globaalsed küberjulgeoleku ning küberkaitse strateegiad, mis kataksid puuduolevad poliitikaalad ning koordineeriks juba eksisteerivad poliitikad. Kolmapäeval toimub raporti esmane arutelu, seejärel saavad teised parlamendisaadikud raportile kuni 6. septembrini esitada parandusettepanekuid. Lõplik EP seisukoha kujundamine ja heakskiit leiab aset loodetavasti novembris toimuval täiskoguistungil.

 

Järgmine Tunne Kelami nädala ülevaade ilmub 3.ndal septembril! Kaunist suve!