09.12. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 09.12.-12.12.2013

2013. aasta viimane täiskogu istung Euroopa Parlamendis on algamas. Peamisteks teemadeks on EL naabruspoliitika tulevik, ja üleüldiselt EL suhted idanaabrusriikidega, erit Ukraina temaatika. Samuti arutatakse järgmisel nädalal aset leidva Euroopa Liidu Ülemkogu saadetavaid sõnumeid. Lisaks leiab aset EL välisrahastusvahenditele, mille vastuvõtmine peaks järgnema jaanuaris. Tunne Kelam on juba aastaid Euroopa Stabiilsusinstrumendi variraportöör.

Kõne alla tulevad ka EL kalanduspoltiiika, EL ühine kaubanduspoliitika ja mitmed muud teemad.

Neljapäeval toimuval inimõiguste debatil arutatakse olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis; Sri Lankas ning seadusevastast elundite kogumist Hiinas, eriti Falun Gongi harrastajatelt.

 

Lisaks leiavad aset tavapärased fraktsioonide koosolekud ning ettevalmistavad töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei Fraktsiooni koosolekutel ning töögruppides. Samuti võtab ta osa ERP Fraktsiooni juhatuse ja rahvusdelegatsioonide ühiskoolekust kolmapäeval.

 

Esmaspäeval ja neljapäeval tuleb kokku erakorraline väliskomisjoni koosolek. Neljapäeva hommikul toimub ka USA delegatsiooni koosolek.

 

Euroopa Parlamendi täiskogu saab eesti keeles (ja kõigis teistes ametlikes EL keeltes) jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=09-12-2013

Samuti saab otse jälgida kõikide komisjonide tööd.