12.02. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.02. - 13.02.2014

Veebruari teine nädal Euroopa Parlamendis on möödumas komisjonide tähe all.

Tunne Kelam osales väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekutel.

Väliskomisjoni ette astusid esmaspäeval Moldova parlamendi spiiker Igor Corman ning Georgia välisminister Maia Panjikidze, et arutada Vilniuse tippkohtumisi järelkajasid. Lisaks arutati erinevate EP raportite seisu, muu hulgas nt Türgi eduraportit ning EP seisukohta suhetes Iraaniga.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjonis võeti  kindral Patrick de Rousiers´ga (chairman of the EU Military Committee) ning Euroopa Kaitseagentuuri juhi Claude-France Arnould´ga luubi alla Euroopa Ülemkogu kaitsejäreldused, mis võeti vastu 19.detsembril 2013. Samuti toimub komisjoni raames avalik kuulamine EL-NATO suhete üle Ülemkogu järelduste valguses ning Nato 2014 tippkohtumise ootuses.

Lisaks osales Tunne Kelam tõrvikutseremoonial, mida Ülemaailmse Harmoonia Jooksu (World Harmony Run) meeskond juba teist aastat Euroopa Parlamendis korraldab. Ülemaailmset Harmoonia Jooksu organiseerib rahvusvaheline vabatahtlike võrgustik, keda inspireerib soov teha midagi rahu heaks maailmas. Jooksu algatas 1987.a .m...aailmas tuntud sportlane, humanist, filosoof, kunstnik, muusik ja poeet Sri Chinmoy (1931-2007), kes pühendas kogu oma elu ja loomingu rahvusvahelisele üksteisemõistmisele.