11.03. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.03.-13.03.2014

Euroopa Parlament alustas eile suvehõngulises Strasbourgis oma järjekordest täiskogu istungit. Keskseks teemaks kujuneb Venemaa sissetung Ukrainasse, mille arutelu leiab aset esmatähtsa aruteluna homme hommikul (vaadake otse!).
Lisaks võetakse vastu Euroopa Idapartnerluse teemaline raport, Türgi eduraport. Samuti arutatakse isikuandmete kaitse, ühtset Euroopa taeva, töötajate vaba liikumise ja teiste teemade üle.
Kolmapäeva pärastlõunal tuleb suurde saali võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase direktiiv, mida Europarlamendis menetleb siseturu ning tarbijakaitsekomisjon, aga millele andsid arvamuse ka teised komisjonid, sealhulgas väliskomisjon. Tunne Kelam oli väliskomisjoni arvamuse variraportöör. Direktiiv läheb peale plenaari triloogi, kus loodetavasti suudetakse viivitusteta menetlus lõpule viia, et seejärel meetmeid kiiremas korras kohaldama hakata.

Lisaks leidis aset ka erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus keskenduti välisrahastamisinstrumentide strateegilise dialoogi küsimusele. Strateegiline dialoog on uus meede, mis peaks tagama senisest tihedama sisulise suhtluse EP-ga ning tõstma välisrahastamisvahendite kasutamise läbipaistvust.

Täna toimub ka tavapärane Paneuroopa töögrupp, kus seekord vahetatakse mõtteid endise Ukraina asepeaministri Oleh Rybachuki ning Krimmi tatarlaste esinduskogu Mejlis liikme Abduraman Egiziga.

Samuti leiavad aset tavapärased fraktsioonide töögrupid ning üldkoosolekud. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul, fraktsiooni üldkoosolekutel ning ERP fraktsiooni juhatuse ning delegatsiooni esimeeste ühiskoosolekul.

Jälgi täiskogu otse internetis:  http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=11-03-2014