10.09. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.09. - 13.09.2012

Uuel hooajal uue hooga, Euroopa Parlamendi esimene täiskoguistung Strasbourgis on algamas. Olulisemateks teemadeks hooaja esimesel istungil on taaskord EL olukord kolmapäeva hommikul, samuti ühine välis- ja julgeolekupoliitika teisipäeva pärastlõunal. Lisaks arutatakse kohtusüsteemi poliitilist kasutamist Venemaal, poliitilise olukorra üle Rumeenias, kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuete üle. Samuti käsitletakse ravimiohutuse temaatikat, laevakütuste väävlisisaldust, energiatõhusust ning teisi teemasid.

Aset leiavad ka fraktsiooni ettevalmistavad koosolekud ning töögrupid. Samuti toimub järjekordne paneuroopa töögrupp, kuhu tuleb EP ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamble koostööd arutama ENPA esimees Jean-Claude Mignon.

Neljapäeva hommikul toimub erakorraline väliskomisjoni koosolek, kus leiab aset laienemisraporti hääletus.

Soovime kõigile sisukat ja edukat uut hooaega!