11.03. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 11.03.-14.03.2013

EP täiskogu istungi nädal algab lumesajus, mis loodetavasti ei saa parlamendiliikmetele takistuseks Strasbourgi jõudmisel. 
Täiskogu istungi olulisemaiks teemaks on loomulikult EL mitmeaastase finantsraamistik, mida arutatakse tulevast EL ülemkogu kohtumist puudutaval debatil. EP on mööndustega valmis toetama liikmesriikide kokkulepet, aga tõstatab mitmed olulised punktid, mis tuleks ümber vaadata.

Lisaks arutatakse sel nädalal veel erinevaid energiapoliitikaga seotud teemasid, ühise põllumajanduspoliitika teatud aspekte, tarbijavaidluste lahendamisega seotud probleeme. Kolmapäeva pärastlõunane välispoliitika blokk keskendub akuutsetele olukordadele maailmas. Nii tuleb kõne alla taas olukord Süürias, eriti sealne humanitaarolukord, arengud Egiptuses, Ukrainas ning Malis ja Põhja-Koreas. Samuti arutatakse EP raportit EL-Hiina suhete üle.

Teisipäeval leiab aset EP pidulik istung, kus EP liikmete ette astub Iisraeli riigi president Shimon Peres.

Tavapäraselt leiavad aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel, paneuroopa ning naabruspoliitika töögruppide töös, ning väliskomisjoni ERP fraktsiooni liikmete ettevalmistaval koosolekul.


EP täiskogu istungit saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule/

Täiskoguga seotud dokumendid leiab: http://www.europarl.europa.eu/sed/agenda.do