11.06. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 11.06.14.06.2012

Juunikuine täiskogu istung möödub sarnaselt eelnevatele täiskoguistungitele taas euroala finantsstabiilsuse ning eelarve tasakaalu tähe all. Samuti valmistutakse eelseisvaks EL Ülemkoguks, mille üheks peateemaks mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid. Majandusteemade all käsitletakse ka Ühtse turu akti tulevikku ning töövõimalusterohke majanduse taastumist.

Lisaks tuleb arutluse alla Schengeni hindamismehhanismi õiguslik alus, kus liikmesriigid on astunud samme, et Euroopa Parlament antud küsimuses protsessist välja arvata. Kui taoline otsus peaks vastu võetama, on oodata suurimat institutsioonide vahelist lahingu Lissaboni leppe vastuvõtmisest.

Samuti toimub arutelu ELi ininmõiguste eriesindaja üle, iga-aastase inimõiguste aruande üle, ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimiste üle ja olukorra üle Lähis-Idas, eriti Süürias; ning olukorra üle Tiibetis ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

Kolmapäeval, 13. juunil peetakse traditsiooniliselt mälestusüritus 1949. aasta küüditamiste meenutamiseks. Mälestusüritus leiab aset peale hääletusi, külalissektoris asuva küüditamiste mäletustahvli juures.

Aset leiavad ka fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb muu hulgas paneuroopa ning naabruspoliitika töögrupis.

Lisaks toimub erakorraline väliskomisjoni istung, kus arutatakse EU-US suhteid koos US Kongressi liikmetega, kes on tulnud Strasbourgi peale nädalavahetusel toimunud Euroopa Parlamendi EU-US delegatsiooni kohtumist Kopenhaagenis.