14.01. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 14.01.-17.01.2013

2013. aasta esimene täiskogu istung võtab kokku just läbi saanud Küprose eesistumise tulemused ning arutab käesoleva Iirimaa eesistumise prioriteete. Teisipäeva pärastlõunal leiab aset arutelu Euroopa tuleviku üle Austria liidukantsleri juuresolekul.

Tunne Kelami jaoks on olulisteks teemadeks veel esmaspäeval arutatavad ühtekuuluvuspoliitikad, kolmapäeva pärastlõunased debatid Iraagi ning tuumarelvade leviku tõkestamise üle Lähis-Idas. Enne jõule väliskomisjonis vastu võetud Iraagi raportile esitatakse täiskoguistungil parandus, mis on tunduvalt kriitilisem Iraagi valitsuse tegevuse suhtes Ashrafi põgenikelaagri elanike ümberasustamisel, kuivõrd see ei vasta kokkulepitule ning ohustab otseselt Ashrafi laagri elanike tervist ning elu.

Teisipäeva hommikuses komisjoni infotunnis päritakse aru Euroopa teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tuleviu üle, eriti mis puudutab tulevast Horizon 2020 raamistikku.

Tavapäraselt toimuvad fraktsiooni koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam võtab osa naabruspoliitika ning paneuroopa töögrupist. Naabruspoliitika töögrupis arutatakse laienemisvolinik Fülega laienemisprotsessi hetkeseisu. Paneuroopa töögrupp keskendu Araabia kevade järelmõjudele ning Euroopa rollile piirkonna üles ehitamisel.   

 

Täiskoguistung on otse jälgitav: www.europarl.europa.eu