15.04. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 15.04.-18.04.2013

Täiskogu nädal Strasbourgis on algamas. Peatähelepanu kuulub seekord eelarve ja rahandusega seotud küsimustele ning EL laienemisraportitele.

Esmaspäeva õhtu keskendub peamiselt kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise reeglitele. Teisipäev toob esmalt arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle Soome peaministri Jyrki Kataineni osavõtul. Pärastlõuna keskendub peaaegu täielikult 2011. aasta eelarve täitmise heakskiitmisele, arutelule tuleb 50 raportit.

Kolmapäevane plenaaristung arutab olukorda Ungari põhiseaduse ümber ning Küprose finantskriisi. Päeva teisel poolel keskendutakse Horvaatia seirearuande, Türgi, Montenegro, Serbia eduaruannete ning Kosovo Euroopaga integreerumise arutamisele. Lisaks võetakse luubi alla EL Arktika piirkonna strateegia.

Neljapäev võtab kokku Euroopa kodanikualgatuse esimese toimimisaasta.

 

Lisaks täiskogule leiavad tavapäraselt aset fraktsioonide koosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel, väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul ning naabruspoliitika töögrupis. Fraktsiooni koosolekule on seekord oodata ka Ungari peaministrit Viktor Orbani, kellelt päritakse aru põhiseaduse ümber toimuva kohta. Väliskomisjoni ettevalmistav koosolek arutab muu hulgas välisfinantsinstrumentide trialoogide seisu, Tunne Kelam annab ülevaate Euroopa Stabiilsusinstrumendi trialoogi seisust. Samuti veab Tunne Kelam erakorraliste resolutsioonide läbirääkimistel ERP fraktsiooni nimel Kasakhstani resolutsiooni läbirääkimisi.

 

Teisipäeval leiab nagu alati aset ka Paneuroopa töögrupp, kuhu seekord on oodata Nikola Popovskit, Makedoonia välisministrit, arutamaks Makedoonia EL liitumisläbirääkimiste hetkeseisu ning tulevikuplaane.

Neljapäevasel erakorralisel väliskomisjoni istungil annab Prantsusmaa välisminister Laurent Fabius ülevaate olukorrast Saheli piirkonnas ning Süürias.

 

Kõiki EP täiskogu- ning komisjoni istungeid saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule