18.03. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.03.-21.03.2013

Algava kevade esimene nädal tuleb Tunne Kelamile väga töine. Lisaks korralistele komisjonide koosolekutele, tuleb Tunne Kelamil sõna võtta erinevatel konverentsidel.

Julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekul teisipäeval arutatakse EL välisteenistuse rolli ja selle osa ühise julgeoleku- ja  kaitsepoliitika elluviimises. Komisjoni koosoleku raames leiab aset ka kuulamine, mis keskendub meremõõtmele ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas.

Väliskomisjon tuleb kokku nii kolmapäeval kui neljapäeval ning keskseteks teemadeks on seekord EL kandidaatriikide eduraportid, transatlantilised suhted, EL välisteenistuse ülesehitus ja toimimine, meediavabadus maailmas. Erikülalisena astub väliskomisjoni ette Norra välisminister Espen Barth Eide, et arutada EL-Norra suhteid, arenguid Lähis-Idas ning Kõrg-Põhjas.

Komisjonide kõrval leiab EP-s ja selle ümbruses aset mitu konverentsi. Teisipäeva hommikut alustab Tunne Kelam avasõnadega EL julgeoleku teemadega tegeleval konverentsil, mis keskendub avalik-erasektori partnerlusele antud vallas ning selle rollile Horizon2020 uurimus- ja innovatsiooni programmise. Sama päeva pärastlõunal kõneleb Tunne Kelam Euroopa mälu- ja südametunnistuse konverentsil EP-s.

Kolmapäeva hommik algab varajase hommikubriifinguga, kus Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed kohtuvad Vene opositsiooni aktivistidega.

Kolmapäeva pärastlõunal leiab aset avatud EP presidentide konverents, millest kutsutakse osa võtma kõiki EP liikmeid ning kus EL Nõukogu president van Rompuy ja EK president Barroso annavad ülevaate olukorrast EL-s.

 

Kõiki komisjonide koosolekkuid saab jälgida otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule