21.05. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 21.05.-24.05.2012

Nelipühade eelne nädal möödub Euroopa Parlamendi saadikutele Strasbourgis, täiskoguistungil. Olulisemateks teemadeks on VKEde rahastamisvõimalused struktuurifondidest, ELi mitteametliku tippkohtumise ettevalmistamine ning finantstehingute maksu ühine süsteem.

Lisaks tulevad arutlusele veel Ukraina ja Julia Tõmoshenko juhtum, olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis, noortele pakutavad võimalused Euroopas ning Shveitsi hiljutine otsus kehtestada kvoodid 2004. aastal ELiga liitunud liikmesriikide kodanikele elamislubade kvoodid.

Lisaks toimuvad erakorralised väliskomisjoni koosolekud. Samuti võtab Tunne Kelam osa tavapärastest fraktsiooni koosolekutest ning osaleb paneuroopa töögrupi ning Santiago de Compostela intergrupi koosolekutel. Teisipäeval võõrustab Tunne Kelam Euroopa Parlamendis Saksa-Poola kooligruppi.