22.09. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 22.09. - 25.09.2014

Sügise algust tervitab Tunne Kelam Brüsselis, kus on alanud nn. komisjonide nädal.
Esmaspäeval ja teisipäeval toimuval väliskomisjoni istungil arutatakse EL ja Moldova vahelist assotsieerimislepingut, kuulatakse uusi EL delegatsioonide juhte Albaanias ning Jaapanis. Samuti on ühe punktina päevakorras eelmisel nädalal vastu võetud Ukraina assotsieerimislepingu ratifitseerimine ning üldiselt olukord Ukrainas, ning Iraagi/Süüria teemalise resolutsiooni järelkaja.
Kolmapäeval aset leidval julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni koosolekul arutatakse Euroopa territoriaalse kaitse meetmete tõhususe üle ning ISISe poolt eriti Iraagis ja Süürias, aga ka mujal tekitatud ohu üle rahvusvahelisele julgeolekule.

Julgeoleku- ja kaitseallkomisjoni päevakord võetakse teisipäeval luubi alla ka EPP fraktsiooni vastaval ettevalmistuskoosolekul, et koordineerida seisukohti. Kolmapäeva õhtul toimuval väliskomisjoni ettevalmistaval koosolekul valmistutakse järgmisel nädalal algavateks Euroopa Komisjoni voliniku kandidaatide kuulamisteks. Väliskomisjoni ette astuvad Johannes Hahn, kellest peaks saama naabruspoliitika ning laienemisvolinik ning Federica Mogherini, kellele soovitakse usaldada EL Kõrge Välisesindaja/Euroopa Komisjoni asepresidendi koht.

Teisipäeva varahommikul leiab aset Tunne Kelami ja European Security Round Table poolt korraldatud ühisarutelu teemal - küberjulgeoleku küsimus uue Euroopa Parlamendi koosseisus.

Esmaspäeval kohtus Tunne Kelam inimõiguste aktivistidega Iraanist ning Bahreinist, kus vähemuste ja teisitimõtlejate olukord on enam kui muret tekitav, aga kelle nö. "vähem akuutne" olukord on teiste suurte kriiside varju jäänud.

Kõiki EP komisjonide koosolekuid saab jälgida otse EP kodulehelt, va. need päevakorra punktid, mida arutatakse suletud uste taga:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule