22.10. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 22.10.-26.10.2012

Käes on oktoobrikuu täiskoguistunginädal, mis tegelikult moodustub kahest EP täiskogunädalast. EP otsustas eelmisel aastal, et kaks tavapärast septembri istungit on üks liiga palju ning seetõttu tuldi välja lahendusega teha oktoobris ühe nädala jooksul kaks istungit, kusjuures kolmapäev on nö. valge päev, kus istungit ei toimu. Küll toimuvad sel päeval fraktsioonide korralised koosolekud.

Täiskogu istung on taaskord kantud majandusteemadest. Kõige olulisemaks aruteluks on teisipäeva hommikune mitmeaastase finantsraamistiku (2014-2020) arutelu. Samuti võetakse läbi eelmisel nädalal toimunud Ülemkogu tulemused. Neljapäeval, teise täiskoguistungi avalöögi annab ühine arutelu EL ühisturu 20.aastapäev.

Lisaks on päevakavas veel reisijate õigused, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2012. aasta prioriteetide rakendamine, uudsed rahastamisvahendid seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. Samuti käsitletakse ELi ja Venemaa kaubandussuhteid pärast Venemaa ühinemist WTOga. Olulise teemana arutatakse ka üliõpilasvahetusprogrammi ERASMUS tulevikku, kus institutsioonid on lahkarvamusel selle tuleviku ja rahastusmäära osas.

Reedene päev kuulub välispoliitikale ning luubi alla võetakse valimised Valgevenes ja Gruusias. Inimõigustega seotud teemadest arutatakse olukorda Pakistanis, Araabia Ühendemiraatides ning Kambodzhas.

Lisaks võtab Tunne Kelam osa oma fraktsiooni naabruspoliitika töögrupoist ning välisasjade komisjoni koosolekust. Kolmapäeva varahommikul leiab aset erakorraline ökumeeniline palvushommikusöök, kus käsitletakse kristlaste tagakiusamist