26.03. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 26.03.-29.03.2012

Märtsi viimane nädal on Euroopa Parlamendis nn. seganädal, kus toimuvad nii komisjonide koosolekud, fraktsioonide arutelud, kui ka Brüsselis toimuv mini-täiskogu istung.

Teisipäeval võtab Tunne Kelam osa Iraagi delegatsiooni kohtumisest ja väliskomisjoni ettevalmistavast koosolekust ning pärastlõunal toimuvast väliskomisjonist endast.

Samuti leiab aset erakorraline Balti-Euroopa Intergrupp, kus seekord on külalisteks Läänemere suurimate saarte esindajad ning Turku linna esindajad, kes tutvustavad Turku protsessi.

Sama päeva õhtul toimub Afghanistani teemaline konverents, mis arutleb NATO ja EU rolli üle antud piirkonnas.

Kolmapäev algab fraktsiooni välisasjade töögrupiga ning sellele järgneva fraktsiooni koosolekuga. Pärastlõunal algab mini-täiskogu istung, mille fookuses sel nädalal on laienemisaruanded (Serbia, Kosovo, Türgi) ning 2013 EP eelarverida.

Paralleelselt täiskoguga leiavad aset kultuuride- ja religioonide vahelise dialoogi ning naabruspoliitika töögrupp.

Õhtu päädib suurejoonelise Iraani Uus Aasta tähistamisega Euroopa Parlamendis, mida sel aastal on korraldanud Tunne Kelam koos Iraani vastupanuliikumise esindajatega.

Neljapäeval jätkub mini-täiskogu istung.