27.02. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 27.02. - 01.03.2012

Veebruari viimane nädal Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni ning julgeoleku ja kaitsekomisjoni koosolekutel. Muu hulgas annab väliskomisjonile EL välispoliitika viimastest arengutes aru Taani välisminister. Samuti arutatakse Türgi ja Lääne-Balkani riikide eduraporteid, mis puudutavad laienemisläbirääkimisi. Nende raportite hääletus toimub neljapäeval.

Teisipäeval toimub ühtse ajaloo pärandi kujundamise töögrupp. Neljapäeva pärastlõunal korraldab EP välisasjade osakond ACTA teemalise kuulamise.

/Kõiki EP ametlikke koosolekuid (täiskogu, komisjonid) saab jälgida EP kodulehel otse/