31.03. 2014 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 31.03.- 03.04.2014

Suvehõngulises Brüsselis hüpatakse viimaseid pikkusmeetreid, et selle koosseisu ajal kokku tõmmata vajalikud õigusloome otsad ning siis siirduda valimistele koduriikides.
Märtsi viimane päev ning aprilli esimesed päevad mööduvad väga tihedas graafikus, kus samaaegselt leiavad aset komisjonide ja fraktsioonide koosolekud ning samuti üle pika aja mini-täiskogu istung, mis kestab kolmapäeva pärastlõunast neljapäeva lõunani.

Esmaspäevasel väliskomisjoni istungil võeti vastu Iraani puudutav resolutsioon, mis oli kompromissiks Tunne Kelami fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni poolt tagasi lükatud, Iraani raportile. Tunne Kelam on resolutsiooni variraportöör ning antud dokument tuleb kolmapäeva pärastlõunal mini-täiskogu istungil arutlusele ning neljapäeval hääletusele.
Lisaks annab väliskomisjonis ülevaate naabruspoliitikaga seonduvast volinik Füle ning teisipäeva hommikul leiab aset kuulamine Valgevene teemadel.

Teisipäeval toimub ka julgeoleku-ning kaitsekomisjoni koosolek, kus kõne alla tuleb Venemaa tegevus Ukraina suunal ning EL liikmesriikide julgeolek EL ning NATO perspektiivis.

Teisipäev ja kolmapäeva hommik mööduvad fraktsioonide töögruppide ning koosolekute tähe all. Tunne Kelam võtab osa oma fraktsiooni välisasjade töögrupist ning fraktsiooni üldkoosolekutest.

Kolmapäeval leiab aset Tunne Kelami kaaskorraldatud ümarlaud Euroopa Liidu ja Venemaa suhete võimalikkusest tulevikus "EU-Russia relations: Return to the Cold War or new geopolitical paradigm?". Lisaks Tunne Kelamile kõneleb tema fraktsioonikaaslane ning väliskomisjoni esimees Elmar Brok ning prantsuse "Geopole" mõttekoja eksperdid.

Kolmapäeva õhtul soovitame kõigil jälgida "Foorumi" saadet, mis võtab kõigi kuue Eestist valitud EP saadiku osavõtul kokku viimased viis aastat Euroopa Parlamendis.

MIni-täiskogu istungit ning EP komisjonide kooosolekukid saab jälgida otse internetis:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule