Elmar Brok Tunne Kelamist:

Oma siiruse ja aususe eest nii enda kui ka kaasinimeste suhtes maksis ta Nõukogude okupatsiooni ajal kõrget hinda, mis siiski ei heidutanud teda ikka ja jälle sõna võtmast ning andmast isiklikku panust Eesti iseseisvumisse ja Euroopasse naasmisse.

Alati asjalik, rahulik, vastutustundlik ja tegudes veenev – sellisena olen ma õppinud tundma ja hindama oma kolleegi alates meie esimesest kohtumisest, kui ta oli veel Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees.

 

Veendunud eurooplasena on tal oma poliitiline koht Euroopa Rahvaparteis, mille ideede ja väärtuste eest me ühiselt seisame. Mul on väga hea meel, et ta kandideerib taas Euroopa Parlamenti, et edaspidigi meie ühist Euroopa kodu ehitada. Just temasugused inimesed täidavad selle eluga ning annavad liikmesriikidele näo ja hääle,  mille eest ma olen talle siiralt tänulik.


Tagasi