23.11. 2012 Konverents ja raamatuesitlus: "Konservatiivne välis- ja julgeolekupoliitika"

Pro Patria Koolituskeskuse kogumik “Konservatiivne välis-­ ja julgeolekupoliitika” pakub     lugejale nägemuse paremtsentristliku välis- ja julgeolekupoliitika hetkeolukorrast ning ees-märkidest.

Konverents ja raamatuesitlus: 
 KONSERVATIIVNE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA 
 Koolituskeskus Pro Patria, Euroopa Uuringute Keskus ja Konrad Adenaueri Fond 
 23. novembril kell 12:00-16:00, Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses  

Konverentsi   avamine   

Tunne KELAM ­‐ Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige


Thomas   SCHNEIDER -­ Konrad Adenaueri Fondi Eesti
esinduse juht 

Õiguslikkus (20) ja julgeolek (10)


Trivimi VELLISTE ‐ välisminister 1992–1994, Eesti Vabariigi

suursaadik ÜROs 1994–1998


Tänapäeva julgeoleku uued trendid


Mart NUTT -­ ajaloolane, Riigikogu liige alates1992


Eesti kiirelt muutuvas maailmas


Marko MIHKELSON - Riigikogu väliskomisjoni esimees


Rohkem väärtusi ja rohkem Eestit ehk Eesti rollist

rahvusvahelistes organisatsioonides


Andres HERKEL -­ Riigikogu liige; Euroopa Nõukogu 

Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht, monitooringukomitee esimees


Keskkond julgeolekuriskide allikana


Mart HELME -­ suursaadik ja kogumiku „Konservatiivne välis‐

ja julgeolekupoliitika“ toimetaja


Eesti kaitsevõime muutuvas majanduskeskkonnas


Paul TAMMERT ‐ majandusteadlane