09.03. 2016 RAHVUSVAHELINE KONVERENTS – EUROOPA HING

Koolituskeskus Pro Patria, Robert Schumani Fond, Konrad Adenaueri Fond ja Euroopa 

Parlamendi saadik Tunne Kelam esitlevad: 

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS – EUROOPA HING 

Euroopa põhiväärtused ning nende roll rahvusvahelises koostöös

11. märts 2016, Swissôtel Tallinn


Tosina jagu loovaid riigimehi eesotsas Schumani, Adenaueri ja De Gasperiga tõid 60 aastat tagasi Euroopa välja eksistentsiaalsest kriisist, olles saanud innustust ja sihikindlust euroopalikest vaimsetest väärtustest. Nad uskusid, et demokraatia saab toimida vaid kindlal vaimsel alusel, vastasel juhul manduks see türanniasse või anarhiasse.

Tunne KELAM


10:00-10:15 Konverentsi avamine         


Euroopa Parlamendi saadik TUNNE KELAM on hariduselt ajaloolane. Kuulub alates 2004. aastast Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni. On EP väliskomisjoni liige ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liige. Tunne Kelamil oli märkimisväärne roll Eesti rahvusriigi taastamisel. Ta oli esimese mittekommunistliku erakonna Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (1988–1995) asutajate seas, aastatel 1989–1990 kodanike komiteede liikumise ja Eesti Kongressi üks eestvedajatest. Riigikogu liige 1992–2004. Tunne Kelami algatusel võeti Euroopa Parlamendis 2009. aastal vastu resolutsioon „Euroopa südametunnistus ja totalitarism“ ja 2012. aasta novembris ELi küberjulgeoleku ja -kaitse raport.
VAATA VIDEOT


Pro Patria Koolituskeskuse juhatuse esimees TRIVIMI VELLISTE on poliitik, diplomaat ja muinsuskaitsetegelane. Ta on üks muinsuskaitse liikumise ja Eesti kodanike komiteede liikumise algatajaid. 1992–1994 Eesti Vabariigi välisminister, 1994–1998 EV suursaadik ÜROs. Aastail 1999–2011 oli Velliste Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja üks Balti Assamblee juhte, Riigikogu muinsuskaitseühenduse esimees. Velliste on mitme seltsi esimees või auesimees. Käesoleval ajal on Suursaadik Trivimi Velliste seotud Eesti Sõjamuuseumiga, ta on üks Patarei  Merekindluse arendus projekti vedajatest. 

VAATA VIDEOT


10:15-11:45 Euroopa hing - väärtused vs. Reaalpoliitika

Viimaste aastate sündmused on pannud paljusid Euroopas küsima: millised on ikkagi need euroopalikud väärtused, mille eest me ühiselt oleme valmis seisma? Ja kas oleme valmis vaid sõnades või ka tegudes? Kas igapäevase pragmaatilise reaalpoliitika kõrval on üldse ruumi väärtuspõhiseks Euroopa hinge otsinguks? Need küsimused on asjakohased nii kogu Euroopa tulevikuperspektiivi kui ka Eesti igapäevapoliitikat silmas pidades.


Sõltumatu arvamus- ja analüüsiportaali POLIITIKA.guru toimetaja ANDREAS KAJU on hinnatud poliitikakommentaator. Ta on Baltimaades tegutseva valitsussuhete- ja kommunikatsiooniettevõtte Meta Advisory kaasasutaja ja partner ning varem töötanud muu hulgas peaministri nõunikuna ja erakonna Res Publica poliitikasekretärina. 

VAATA VIDEOT


Euroopa Uuringute Schumani Keskuse direktor JEFF FOUNTAIN on ühtlasi Euroopa Lootuse Ümarlaua esimees. Hollandi kodakondsusega Fountain on pärit Uus-Meremaalt, kuid on Euroopas elanud juba üle 35 aasta. Pärast 20 aastat tööd Euroopa Missiooniga Nooruse juhina asutas ta Schumani-nimelise Euroopa õpingute keskuse, mis tegutseb koos Rahvaste Ülikooliga. Jeff Fountain kirjutab arvamusveergu „Weekly Word“ („Nädala Sõna“) ja toimetab ajakirja HOPE (Lootus). Ta on kirjutanud mitu raamatut, sealhulgas „Living as people of hope” („Elades nagu lootuseinimesed”) ja „Deeply Rooted” („Sügavalt juurdunud”).

VAATA VIDEOT


Soome kirjanik ja ajaloolane Martti HÄIKIÖ on alates 1978. aastast Helsingi Ülikooli Poliitika ja Sotsiaalteaduste Instituudi professor. Ta on olnud mitme Soome ajakirja ja ajalehe peatoimetaja ja kolumnist. Viimase kümne aasta jooksul on ta avaldanud kuus kogumikku, mis käsitlevad telekommunikatsiooni erinevaid aspekte ja nende koosmõju innovatsiooni, reguleerimise ja äri valdkonnas, eriti kolmanda tööstusrevolutsiooni ajajärgul. Hetkel uurib Martti Häikiö 1918. aastal iseseisva Soome riigi esimese riigihoidja ja aastatel 1931–1944 presidendi ametit pidanud Pehr Evind Svinhufvudi elulugu. Martti Häikiö on ka Wilfried Martensi nimelise Euroopa Uuringute Keskuse (WMCES) akadeemilise nõukogu liige.

VAATA VIDEOT


Usuteaduste doktor RINGO RINGVEE töötab Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunikuna, kelle ülesanne on anda nõu riigi ja religiooni vaheliste suhete korraldamises. Ta on hinnatud usundiloolane ja usuteaduste lektor. Ringo Ringvee on pidanud religiooni käsitlevad ettekandeid erinevatel konverentsidel ja seminaridel nii kodu- kui ka välismaal ning avaldanud hulgaliselt erialaseid artikleid. 
VAATA VIDEOT

Arutelu VAATA VIDEOT

Vanalinna Hariduskollegiumi õpilaste kokkuvõte VAATA VIDEOT


12:30-14:00 Migratsioonikriis – Euroopa hinge lakmuspaber?

Uued konfliktikolded Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Ukrainas, Kagu-Aasias ja mujal on plahvatuslikult suurendanud varjupaigataotlejate hulka. Juba praegu on maailmas rohkem kui 50 miljonit pagulast ja ümberasujat ning kahjuks nende arv kasvab pidevalt ja kiiresti. Kas Euroopa on reageerimisega lootusetult hiljaks jäänud? Kuidas on reaalne lahvatanud kriiside ning nende Euroopasse ulatuvate mõjudega toime tulla? Kas Euroopas üldse mõistetakse nende kriiside olemust?


Eesti e-resident FLORIAN HARTLEB on Saksa ja Euroopa poliitikaekspert ja konsultant. Ta on õppinud politoloogiat, õigusteadust ja psühholoogiat Ida-Illinoisi Ülikoolis ja Passau Ülikoolis ning kaitsnud 2004. aastal Chemnitzi Tehnikaülikoolis doktoriväitekirja parem- ja vasakpopulismi teemal. Florian Hartleb on töötanud nõunikuna Saksamaa parlamendis, teadurina Chemnitzi ülikoolis ning pidanud professoriametit Berliini eraülikoolis. Ta on olnud teadur Wilfried Martensi keskuses Brüsselis ning Konrad Adenaueri fondis Berliinis. Viimati töötas ta Berliinis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete liidu avalike suhete juhina. Florian Hartlebi peamised uurimisteemad on populism, erakonnad, äärmuslus ja poliitiline juhtimine Euroopa Liidus. Ta on kolme kõrgkooliõpiku kaasautor ning teeb kommentaatorina kaastöid paljudele telekanalitele ja ajalehtedele. 

VAATA VIDEOT


Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister, erakonna Isamaa ja Res Publica Liit esimees MARGUS TSAHKNA on olnud Riigikogu liige ning aastatel 2007–2010 erakonna peasekretär. Margus Tsahkna on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja õigusteaduskonnas ning Toronto Ülikoolis rahvusvahelist õigust. Ta on ka MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu juhatuse liige, Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti NATO Ühingu ja üliõpilaskorporatsioon Sakala liige.VAATA VIDEOT


Rabi ja politoloog AVRAAM ŠMULEVITŠ on Jeruusalemma Idapartnerluse Instituudi president, kes on spetsialiseerinud põhiliselt islami ning Kaukaasia ajaloole. Ta on eksperdina nõu andnud Gruusia, Ukraina ja Iisraeli valitsusele. Avraam Šmulevitši emapoolsed sugulased on pärit Eestist, mistõttu tunneb ta huvi ka Eestis toimuva vastu. Eesti meedias on avaldatud temaga mitmeid  tähelepanuväärseid intervjuusid islamist, terrorismist ja ohtudest, mis võiksid tulevikus ka Eesti elanikke puudutada.VAATA VIDEOT

Arutelu VAATA VIDEOT

Vanalinna Hariduskollegiumi õpilaste kokkuvõte VAATA VIDEOT


14:30-16:00 Euroopa hinge peegeldused kaitse- ja julgeolekupoliitikas

Euroopa elab uues geopoliitilises reaalsuses, kus viimase 8 aasta jooksul on kahel korral asutud riigipiire muutma relvade ja vägivallaga. Kas ja kuidas on muutunud Venemaa ambitsioonid ja taktika? Milliseid väljakutseid seab see kogu Euroopa ette? Kuivõrd valmis ja võimeline on Euroopa neid väljakutseid realistlikult tunnistama ja leidma lahendusi, et hoida relvakonflikte Euroopa territooriumilt eemal?


Hinnatud ajakirjanik, saatejuht ning pika kogemusega meediajuht ANVAR SAMOST on juhtinud ajalehte Postimees, uudisteagentuuri BNS ja Hommikulehte. Juba üle 20 aasta on ta teinud iganädalasi poliitikaanalüüsi raadiosaateid – algul ERRis „Olukorrast riigis“ ning praegu Kuku raadios „Muuli ja Samost“. Anvar Samost kandideeris Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas 2014. aastal Euroopa Parlamenti ning 2015. aastal Riigikokku.
VAATA VIDEOT


Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees MARKO MIHKELSON on Isamaa ja Res Publica liitu kuuluv poliitik ja tunnustatud välispoliitika ekspert. Riigikogu liige alates 2003. aastast. Enne poliitikasse siirdumist oli ta hinnatud ajakirjanik ja ajalehe Postimees peatoimetaja ning Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor. Marko Mihkelson on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatu Venemaa lähiajaloo teemadel. 
VAATA VIDEOT


Sõltumatu ajaloolase MARK SOLONINI uurimisvaldkond on esmajoones NSV Liidu agressiivne stalinistlik välispoliitika aastatel 1938–1941. Lennukikonstruktori haridusega Solonin liitus 1987. aastal nõukogude süsteemi vastaste demokraatlike liikumisega, olles poliitiliste massimiitingute eestvedaja ja esimeste opositsiooniliste ühenduste algataja. Tema ajalooteaduslikke monograafiaid on lisaks Venemaale avaldatud ka Saksamaal, Eestis ja mitmes endises sotsialismileeri riigis. Mark Solonin on aktiivne Ukraina demokraatliku revolutsiooni toetaja ning ta on avaldanud rohkesti artikleid, mis paljastavad putinliku Venemaa Ukraina-vastast agressiooni. Novaja Gazetas ilmus artiklisari, mis käsitles reisilennuki MH-17 hävitamise tehnilisi asjaolusid.

VAATA VIDEOT

arutelu VAATA VIDEOT

Vanalinna Hariduskollegiumi õpilaste kokkuvõte VAATA VIDEOT16:00 Kokkuvõtted ja lõpetamine 

VAATA VIDEOT

VAATA FOTOGALERIID

 Töökeeled: eesti, vene ja inglise keel. Korraldatud tõlge