EL peab toetama Moldova nõuet arutada Vene vägede evakueerimise küsimust ÜRO Peaassambleel 05.10.2017

Strasbourg, 3. oktoober 2017

Euroopa Parlament arutas täna olukorda Moldovas, tähelepanu all oli juunikuus vastu võetud vastuoluline valimisseadus, korruptsioon ja Moldova võimalused jätkata lähenemist Euroopa õigusruumile.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendis mälestatakse 1941.aasta massiküüditamiste ohvreid 14.06.2017

Euroopa Parlamendis Strasbourgis mälestatakse täna 76 aasta möödumist 1941.a. juuniküüditamistest Eestis, Lätist ja Leedust.Mälestusüritus toimub nõukogude totalitarismi repressioone meenutava mälestustahvli ees, mille Balti riikide delegatsioonid Euroopa Rahvapartei fraktsioonist 2006. aastal Euroopa Parlamendile kinkisid.Mälestustahvli ühe algataja, Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami sõnul olid 1941.a. küüditamised osa totalitaarse inimvaenuliku süsteemi tegevusest.

Loe lisaks

Lääne-Balkani riikide eurointegratsiooni takerdumine on reaalseks ohuks niihästi sellele piirkonnale kui ka Euroopa Liidule 14.06.2017

7.juuni 2017

Tunne Kelam, kes on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni variraportöör Makedoonia teemal, tõdes, et Lääne-Balkani riikide eurointegratsiooni fookus on niihästi asjaosaliste kui ka EL puhul ähmastunud.

"Balkani riigid on keerulisemas ja vastuolulisemas olukorras kui mõned aastad tagasi", ütles Kelam.  ”Euroopa perspektiiv, mis sõnastati 14 aastat tagasi Tessaloonika agendas on mitmete asjaosaliste puhul takerdunud sisemiste ja rahvuslike vastuolude tõttu. Makedoonia osas on edasimineku venimise eest vastutav ka EL, kes pole omaenda sisemiste vastuolude tõttu tänini suutnud alustada kõnealuse riigiga ametlikke liitumisläbirääkimisi vaatamata Euroopa Komisjoni korduvaile soovitustele.”

Loe lisaks

Marshalli plaan - 70 aastat 14.06.2017

5. juuni 2017

5. juunil 1947 avaldas USA riigisekretär George Marshall plaani USA valmisolekust aidata sõjapurustuste ja majanduskriisi käes vaevlevaid Euroopa riike majanduse rekonstrueerimise ja demokraatliku arengu teele.Marshalli kava ei piirdunud algses vormis üksnes Lääne-Euroopaga. Plaan hõlmas ka Kesk-ja Ida-Euroopa riike, neutraalseid Rootsit ja Šveitsi ning sõjas vastaspoolel võidelnud Itaaliat ja Saksamaad. Tollal oli Teise maailmasõja lõpust möödunud vaevalt kaks aastat. Kuid rahule järgnes mitmetes riikides sõjaajast isegi rängem majanduslik ja sotsiaalne surutis. Sõjatööstuse toodang vähenes järsult, rahuaja tööstus aga ei suutnud jalule tõusta, tööpuudus ja vaesus lõid ohtliku pinna Moskva poolt toetatud kommunistide võimuletulekule Prantsusmaal, Itaalias. 

Loe lisaks

Assad on sõjakurjategija, kelle üle saab otsustada ainult Haagi kriminaalkohus 17.05.2017

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Federica Mogherini esitas 16. mail Euroopa Parlamendile ülevaate EL strateegiast Süürias.  Toimunud arutelul  tervitas  Tunne Kelam strateegiat, kuid nentis et see mahub kategooriasse „parem hilja kui mitte kunagi“.

Loe lisaks

Euroopa päev 2017 17.05.2017

Täna tähistatakse Euroopas Schumani deklaratsiooni 67. aastapäeva.

Arvestades, et kõigest kaks päeva varem jälgisid miljonid inimesed hinge kinni pidades Prantsuse valimisi, mis oleksid võinud päädida Euroopa Liidu sügavaima kriisiga,  on eriline põhjus teadvustada, mida Euroopa riikide ühinemine ja koostöö on meile andnud  ning mida on võimalik reaalselt kaotada. 

Loe lisaks

NATO ja EL võiksid jõuda ühiste küberkaitse harjutusteni 17.05.2017

3. mai, 2017

3. mail esines Brüsselis Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse ning väliskomisjoni ja EP NATO PA delegatsiooni liikmete ees NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Väliskomisjoni  ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liikme Tunne Kelami hinnangul oli Stoltenbergi sõnum tugevalt positiivne. „See puudutas eriti EL ja NATO koostööd,“ ütles Kelam, mis Stoltenbergi sõnul on muutunud erandist normiks.

Loe lisaks

Protestidest ei piisa - vaja on EL ühtset strateegiat Kremli suhtes ning konkreetseid aktsioone. 06.04.2017

Euroopa Parlament arutas 6. aprillil Strasbourgis kiireloomulise päevakorrapunktina Vene korruptsioonivastaste meeleavaldajate massilist arreteerimist märtsi lõpul.

„Meie sõnum Vene võimudele on, et rahumeelsel meeleavaldusel osalemine on kodanike põhiõigus, mitte privileeg, „ ütles Tunne Kelam, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni resolutsioonikavandi autor.   Euroopa Parlamendi resolutsioon mõistab hukka Aleksei Navalnõi ja rohkem kui 2000 korruptsioonivastastest meelevaldustest osavõtnute vahistamise ning kutsub Vene võime üles nende viivitamatule vabastamisele.

Loe lisaks

Ukraina resolutsioon väljendab kõigi oluliste fraktsioonide harvanähtavat ühtsust solidaarsuses Ukrainaga 16.03.2017

Euroopa Parlamendi arutelul Ukraina poliitvangidest ning olukorrast Krimmis hoiatas Tunne Kelam illusioonide eest, justkui oleks agressoritega võimalik kokkuleppele jõuda.

Tunne Kelam, kes on Euroopa Rahvapartei resolutsioonikavandi autor,  tunnustas Poola MTÜ “Avatud Dialoogi” (Open Dialogue), kelle kampaania "Lase mu rahvas minna" kaudu tehakse väärtuslikku tööd Ukraina poliitvangide kaitsmisel ja rahvusvahelise avalikkuse teavitamisel inimõiguste rikkumistest.

Loe lisaks

EL-Kanada kaubanduslepe on EL usaldusväärsuse proovikivi 15.02.2017

Euroopa Parlament hääletas täna EL-Kanada (CETA) kaubandusleppele nõusoleku andmise üle.  Poolt hääletas 408, vastu 254 ning erapooletuks jäi 33 eurosaadikut.

Sellele eelneval arutelul ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam oma sõnavõtus, et 60 aastat tagasi rajatud Euroopa ühendus tugineb neljale põhivabadusele, seahulgas kaupade ja teenuste vabale liikumisele.  Euroopa Parlamendi tänane valik on Kelami sõnul Euroopa tuleviku lakmustest:  kas edasine areng kulgeb nelja vabaduse alusel  või toob kaasa tigeda iseendasse sulgumise.

Loe lisaks

Kreml kasutab USA välispoliitilist ebamäärasust Ida-Ukraina ründamiseks 14.02.2017

“Moskva üritab tekitada Venemaa ja Euroopa Liidu vahele osaliselt halvatud riikide tsooni, et takistada meie idanaabrite liikumist Euroopa õigusriigi suunas, “ ütles Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi arutelul olukorrast Ida-Ukrainas.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendi presidendiks valiti Antonio Tajani 25.01.2017

Tunne Kelam 17. jaanuaril Euroopa Parlamendi Presidendiks valitud Antoni Tajanist: "Tajani pole soolo-, vaid meeskonnamängija. Pärast valimisi oli tema sõnum see, et võit pole tema, vaid erakonna oma. "Ta ei panusta enda rollile, ta arvestab teisi, sealhulgas ka kõige väiksemaid," tõdeb Kelam ning tõi näiteks aasta 2006, kui Balti riikide delegatsioon Euroopa Parlamendile 1941. aasta küüditamise mälestustahvli kinkis. "Tajani organiseeris, et ka tema meeskond selles osaleks."Loe lisaks

Kelam kutsus üles jõustama Magnitski seadust kõikjal Euroopa Liidus 14.12.2016

Strasbourg, 14. detsember 2016

Iga-aastasel Euroopa Parlamendi debatil inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas, milles osales EL välispoliitika juht Federica Mogherini, kritiseeris Tunne Kelam Euroopa Liidu välispoliitika tegevusetust Lähis-Idas.

Loe lisaks

Iraaniga normaalsete suhete edendamise võtmeküsimus on sealse inimõiguste olukorra veenev paranemine 25.10.2016

Strasbourg, 25 oktoober

 

Strasbourgis Euroopa Parlamendis toimunud Iraani teemalisel arutelul väitis Euroopa Rahvapartei (ERP) esindaja Tunne Kelam, et Briti sotsialisti Richard Howitti raport, mis kavandab Euroopa Liidu ja Iraani suhete edasist arengut, on oma optimismis enneaegne ja tasakaalust väljas.

„Sellise suhtumise tulemusena on Euroopa Liidu põhiväärtused ning Iraani elanike demokraatlikud õigused tõrjutud ääremaile,“ ütles Kelam.

Loe lisaks

Inimõigused pakuvad praktilise aluse religoonide omavaheliseks lähenemiseks. 19.10.2016

Brüssel, 18. oktoober 2016

Küsimus, kas inimõigused ja islamiusk käivad kokku, oli peateema tänasel konverentsil Euroopa Parlamendis, mille korraldasid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed Tunne Kelam ja Esteban Pons ning mõttekoda Intercultural Center.

 

Prantsusmaal elav iraani teoloogiadoktor Seyed Mostafa Azmayesh väitis, et islam nagu teisedki suured usundid on armastuse, mitte vihkamise religioon.  “Islam on teekond kaosest südamerahusse ning harmooniasse Jumala ja kaasinimestega”.  Kuid paljud muhameedlased kasutavad koraani relvana, mitte selleks et islamisse süveneda ja õppida.

Loe lisaks

Aeg kasutada punast kaarti. Venemaa Süürias ei ole osa lahendusest, vaid probleemist 05.10.2016

Euroopa Parlamendi saadikute valdav enamus avaldas täna teravat kriitikat Venemaa tegevuse üle Süürias.

Tunne Kelam, kes esindas Euroopa Parlamendi täiskogu istungi debatil olukorrast Süürias Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, rõhutas, et Süüria inimestele ei ole vaja järjekordseid hukkamõistvaid resolutsioone. „Inimesed Süüriast on kõik need aastat meilt palunud, ja paluvad ka praegu teatavaid elementaarseid asju, „ütles väliskomisjoni liige Tunne Kelam. "Inimolendid selles inimeste loodud põrgus paluvad meil kehtestada lennukeelutsoonid ning luua turvalised piirkonnad Süürias."

Tunne Kelami hinnangul on Venemaa lõplikult tõendanud, et ta pole osa lahendusest, vaid osa probleemist.

Loe lisaks

Küberkaitse nõrgimaks lüliks on inimtegur 05.10.2016

27. september 2016

Täna jätkus Krakowis Euroopa küberjulgeoleku foorumi rahvusvaheline aastakonverents.  Esinedes militaarpaneeli diskussioonis, mis keskendus küberohtudele ning hübriidkonfliktidele, tõstis Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam esile kolm prioriteeti

Loe lisaks

Tunne Kelam osaleb USA-s kõrgetasemelisel konverentsil 11.07.2016

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam viibib esmaspäevast reedeni Washingtonis Euroopa ja USA mõttekodade korraldatud konverentsil, mille keskmes on Atlandi-ülesed suhted, migratsioon,  võitlus terrorismiga ning suhtumine Venemaasse.

Loe lisaks

Ühine julgeoleku-ja kaitsepoliitika on jätkuvalt EL süsteemi nõrgim lüli 06.07.2016

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam ütles täna Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi arutelul, et suurimaid väljakutseid on adekvaatne ettevalmistus üha kasvavatele julgeolekuohtudele nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas.

Loe lisaks

Brexiti tulemus ei ole selgus, vaid suurem segadus 06.07.2016

Strasbourg, 5. juuli 2016

Strasbourgis toimunud plenaaristungi debatt Euroopa Ülemkogu juhi Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri osavõtul oli pühendatud EL Ülemkogu tulemustele. Erilist tähelepanu leidis Ühendkuningriigi referendumi tulemuste hindamine. Mitmed sõnavõtjad osutasid tõsiasjale, et Brexiti juhtivad eestvõitlejad on pärast hääletust paadist lahkunud, mis osutab nende ettevalmistamatusele hakata ohjama lahkumise praktilisi aspekte. Istungil ei osalenud täna hommikul oma parteijuhi kohalt lahkumisest teatanud Nigel Farage.

Loe lisaks

75 aastat juuniküüditamisest Euroopa Parlamendis 14.06.2016

Mälestamaks 75 aasta möödumist 1941.a. juuniküüditamisest, avas Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendis Okupatsioonide muuseumi näituse ”Ründed ja ränded”, mille on koostanud Sander Jürisson ja Martin Andreller.  Koostöös Okupatsioonide muuseumiga jääb näitus Euroopa Parlamendis külastajatele avatud 17. juunini.

Loe lisaks

Strasbourgis mälestati 75 aasta möödumist juuniküüditamistest 09.06.2016

Euroopa Parlamendis mälestati 75 aasta möödumist 1941.a. juuniküüditamistest Eestis, Lätist ja Leedus.

Tavakohaselt toimus mälestusüritus nõukogude totalitarismi repressioone meenutava mälestustahvli ees, mille Balti riikide delegatsioonid Euroopa Rahvapartei fraktsioonist  kümme aastat tagasi parlamendile kinkisid.

Massiküüditamiste ohvritele pühendatud mälestustseremoonia avas Tunne Kelam, kelle sõnul on  eestlaste, lätlaste ja leedulaste tragöödia aastal 1941 osa Euroopa ühisest minevikupärandist, mida ei tohi unustada.

Tunne Kelam tsiteeris Vene kodanikuaktivisti, Euroopa Parlamendi Sahharovi preemia laureaati Sergei Kovaljovi, kelle hinnangul tuleb 1941.a. massiküüditamisi Balti riikidest kvalifitseerida inimsusevastaste kuritegudena.

Eesti saadiku sõnul polnud 1941.a. küüditamised juhuslik vägivalla akt, vaid orgaaniline osa totalitaarse inimvaenuliku süsteemi tegevusest. 

„Me koguneme koos Euroopa kolleegidega selle mälestustahvli ette igal aastal,“ ütles Tunne Kelam.  See on lugupidamist väärt tava, mis annab võimaluse mõtestada 50,000 ohvri kannatusi ja surma selle kaudu, et nende kannatused muutuvad osaks Euroopa ühisest ajaloopärandist, mida jagavad solidaarsuse vaimus kõigi 28 liikmesriigi elanikud.“

Sõnavõttudega esinesid Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni Rootsi delegatsiooni juht, Balti riikide  taasiseseisvumise eestvedajaid Gunnar Hökmark,  küüditatute perekonnas Siberis sündinud, ERP fraktsiooni lätlannast asepresident Sandra Kalniete, Leedu delegatsiooni juht Algirdas Saudargas, Poola Solidaarsuse endine aktivist, peaminister ning hiljutine Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, iseseisvunud Sloveenia esimene peaminister Alojz Peterle, Rumeenia kommunistliku režiimi 1989. aastal kukutanud revolutsiooni moraalne juht László Tőkés,  Saksa roheliste esindaja Michael Kramer,  Ukraina tugirühma juht leedulane Petras Austrevicius ning sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni asepresident Marju Lauristin.

Loe lisaks

Süüria kriisi lahendamine vajab EL aktiivset panust 24.05.2016

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed kohtusid täna Süüria opositsiooniliikumiste koalitsiooniga, mida juhtis selle president Anas al-Abdah. Viimase  sõnul on süüria rahva tähtsaim nõue kriisi poliitiline lahendamine ja selleks on vaja Euroopa Liidu aktiivset panust.

Väliskomisjoni liikme Tunne Kelami hinnangul andsid ühendatud opositsiooni esindajad selge vastuse küsimusele, milline on suurim takistus Süürias rahu ja stabiilsuse taastamisele.

Loe lisaks

Nord Stream 2 on poliitiline projekt, millele saab vastata ainult tugeva ja ühtse poliitikaga 11.05.2016

Strasbourg, 10. mai 2016

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis arutati energiavolinik Miguel Arias Cañete osavõtul eile hilisõhtul Nord Stream 2 projekti mõju Ida- ja Kesk-Euroopa gaasiturule. Arutelul kõnelenud Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikme Tunne Kelami sõnul nõudis kõnelejate enamus Euroopa Komisjonilt vastutust kahele küsimusele.  Esiteks - kas Läänemerre kavandatud uus gaasijuhe suurendab või vähendab EL sõltuvust Vene gaasist? Teiseks - kas kõnealune projekt on kooskõlas Euroopa energialiiduga, turureeglite ja solidaarsusega?

Loe lisaks

EL ei tohi jääda Mägi-Karabahhi kriisi passiivseks pealtvaatajaks 21.04.2016

Euroopa Parlamendi  julgeoleku ja kaitse allkomisjon arutas täna teravnenud olukorda Mägi-Karabahhis. Komisjoni liikme ja Euroopa Rahvapartei fraktsiooni asekoordinaatori Tunne Kelami  arvates on lühinägelik  alahinnata taas puhkenud konflikti ohtlikkust ja selle võimalikku piirkondlikku levimist.

Loe lisaks

Süüriast võib saada uus külmunud konflikt 17.03.2016

16. märtsil toimus Euroopa Parlamendis ekspertide  ning EL välisteenistuse  esindajate Süüria-teemaline kuulamine.  Välis- ja julgeolekukomisjoni liikme  Tunne Kelami hinnangul osutas  arutelu veel kord Euroopa Liidu tõsiseid puudujääke rahvusvaheliste konfliktide haldamisel.

"See ilmnes viimati Süüria vaherahu korraldamisel.  Viimane  otsustati USA ning Venemaa, kahe jõupositsioonil oleva riigi kokkuleppega, millest Euroopa Liitu alles tagantjärele informeeriti," ütles Kelam.  "Nõnda on meile jäänud humanitaarabi pakkuja ning põgenike vastuvõtja, vanas kõnepruugis halastaja Samaariamehe roll."

Loe lisaks

Tunne Kelam kutsus Ülemkogu üles andmekaitsepaketti viivitusteta vastu võtma 10.03.2016

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam pöördus Hollandi eesistumise poole üleskutsega vormistada edasiste viivitusteta 2015. detsembris kolmepoolselt kooskõlastatud andmekaitsepaketi heakskiitmine  Euroopa Liidu Nõukogu poolt.

Loe lisaks

NATO on valmis kaitsma oma liikmeid ka hübriidrünnakute vastu 10.03.2016

23.02.2016

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning EL rahvusparlamentide väliskomisjonide liikmed kohtusid täna NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Väliskomisjoni  liige Tunne Kelam  kutsus NATO peasekretäri üles jätkuvalt tugevdama NATO paljurahvuselist sõjalist võimekust ja kohalolu Ida-Euroopas. Eesti saadik juhtis tähelepanu asjaolule, et alliansi Ida-Euroopa liikmed paiknevad riskipiirkonnas, kuivõrd eksisteerib võimalus, et Venemaa president Vladimir Putin võiks üritada just seal diskrediteerida NATO võimekust ja usaldusväärsust oma väikesi liikmeid tõhusalt kaitsta.

Loe lisaks

Luksemburgi eesistumine on heaks eeskujuks Eestile 19.01.2016

Luksemburgi äsjalõppenud eesistumise tulemusi analüüsival debatil Euroopa Parlamendis rõhutas Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, et Luksemburg võttis vastutuse  Euroopa Liidu juhtimise eest hetkel, mil Euroopa pidi vastu astuma oma ajaloo suurimale kriisile.
Loe lisaks

Põgenikekriis ei tohi Ülemkogu tähelepanu kõrvale viia Moskva jätkuvalt agressioonilt Ukrainas 17.12.2015

Strasbourg, 16.12.2015

Euroopa Parlament arutas täna 17.-18. detsembril toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise küsimusi. Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam käis oma sõnavõtus välja kolm punkti Ülemkogule.

Esiteks on Tunne Kelami sõnul Euroopa Liidu uus piirivalveagentuur lootustandev algatus. „Loodan, et liikmesriigid saavad oma erimeelsusest üle ning kiidavad selle ettepaneku heaks,” ütles Kelam.  

Loe lisaks

Euroopa Komisjon peab võtma printsipiaalse seisukoha Vene monopoli jätkuva tegevuse suhtes Euroopa energiaturul 17.12.2015

02.12.2015

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam algatas koos kolleegidega arupärimise Euroopa Komisjonile, mis soovib ametlikku  hinnangut  Gazpromi tegevusele Euroopa Liidu energiaturul.

Saadikud juhivad Euroopa Komisjoni tähelepanu EL maagaasi siseturu seadusele, mille alusel võimaldatakse liikmesriikidele kolme varianti täitmaks  Komisjoni otsust gaasi tootja, tarnija ning müüja lahtisidumise kohta.

Loe lisaks

Esmane hoop tuleb anda ebaseaduslikke migrante vahendavaile kuritegelikele rühmitustele 17.12.2015

25.11.2015

„Valletta tippkohtumisel vastu võetud tegevuskava rände- ja pagulasvoogude tegelemiseks on hea algus, aga suurem osa tööst on veel teha,“ ütles Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendis.

„Oluline on käsitleda ebaseadusliku rände algpõhjusi. Seda saab teha üksnes koos päritoluriikidega,  pikaajalise koostöö raames. Ainult sel viisil on lootust rändevooge tõhusalt hallata," ütles Tunne Kelam plenaaristungil, mis arutas migratsiooniprobleeme.  

Loe lisaks

EL peab energiliselt sekkuma vältimaks uut sisevõitlust Kesk-Aafrika Vabariigis 08.10.2015

Tunne Kelam kutsus üles suurendama humanitaarabi Kesk-Aafrika Vabariigile, kus on pool miljonit sisepagulast ning tõhustama võitlevate rühmituste suhtes kehtestatud relvaembargot.

8. oktoobril arutas EP täiskogu erakorralise päevakorrapunktina järsult teravnenud olukorda Kesk-Aafrika Vabariigis. Tunne Kelam, Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni kõneisik antud teemal hoiatas, et riik on tagasi libisemas eri rühmituste vahelisse sisevõitlusse.

Loe lisaks

EL on eemalehoidumisega Süüria konflikti lahendamisest sattunud hea samariitlase rolli 07.10.2015

Pikaajalise eemalehoidmisega Süüria konflikti lahendamisel on Euroopa Liit sattunud hea samariitlase rolli, ütles Tunne Kelam täna Strasbourgis Euroopa Parlamendi Süüria kriisi arutelul. 

"Meie osaks on saanud tegelemine katastroofi tagajärgedega, põgenikevoolude vastuvõtmise ja ümberjaotamisega," ütles Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liige Kelam.  "Esmaselt vajalik on kriisi põhjuste tervendamine, milles niihästi  USA kui ka EL on olnud kõhklevad ning kindla käitumisjooneta."

Loe lisaks

Nord Stream 2 ei sobi kokku EL välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkidega 06.10.2015

3.oktoober 2015

Euroopa Rahvapartei fraktsioon taunib Nord-Stream 2

Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon – 217-liikmeline Euroopa Rahvapartei (ERP) valmistas septembris ette kaks programmilist dokumenti – EL julgeolekust ja kaitsest ning energiajulgeoleku välismõõtmest.

Loe lisaks

Euroopa Liit peab piimandussektori kriisist välja aitama 06.10.2015

14. september, 2015

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam tegi koos 40 kolleegiga ühispöördumise põllumajandusvolinik Phil Hogani poole, millega nõuavad Euroopa Komisjonilt konkreetseid samme  Euroopa piimatootjaid tabanud raskuste lahendamiseks.

Loe lisaks

Kas tänaseid küberrünnakuid tõrjutakse eilse päeva vahenditega? 06.10.2015

11. september 2015

Luksemburgis toimunud rahvusvahelisel rahandusfoorumil  tõstatas Euroopa Parlamenti esindanud Tunne Kelam küsimuse, kas tänaseid küberrünnakuid mitte ei tõrjuta eilse päeva vahenditega.

2013. aastal vastu võetud küberjulgeoleku-  ja küberkaitse raporti autor Tunne Kelam esindas Luksemburgi eesistumise korraldatud rahandusfoorumil Euroopa Parlamenti teemal "Kuidas seista vastu globaalsetele küberohtudele?"

Loe lisaks

Euroopa Rahvapartei fraktsioon toetab Eston Kohveri teemalise arutelu ja resolutsiooni lisamist järgmise nädala Euroopa Parlamendi plenaaristungi päevakorda 06.10.2015

1. september 2015

Euroopa Parlamendi suurima poliitilise fraktsiooni - Euroopa Rahvapartei - välispoliitika töögrupp otsustas täna  toetada Tunne Kelami algatust lisada plenaaristungi päevakorda eraldi punkt Eston Kohveri toetuseks.Tunne Kelam rõhutas vajadust arutada ja võtta vastu resolutsioon Eston Kohveri toetuseks eraldi teistest Vene võimude poolt vangistatuist.

Loe lisaks

EL-USA vabakaubanduslepe on konkreetne vahend majanduskasvu hoogustamiseks 09.07.2015

"EL-USA vabakaubandusleping (The Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) pakub ainulaadset võimalust ohjata globaliseerumise protsessi demokraatlike väärtuste ja ausa konkurentsi põhimõtete alusel, " ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi täiskogul. "Kui me seda võimalust ei suuda ära kasutada, varjudes musttuhande detaili ning protektsionistlike kartuste taha, pole kindel, kas järgmine soodne juhus niipea avaneb."
Loe lisaks

Mistralide müük Venemaale tuleb lõplikult ja tingimusteta tühistada 11.06.2015

Strasbourg, 10. juuni 2015

”Pärast Krimmi annekteerimist  kujutab Venemaa kasvav sõjaline kohalolek Musta mere piirkonnas reaalset julgeolekuohtu eranditult  kõigile naaberriikidele, ” ütles Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi Musta mere julgeolekut käsitleval debatil. 

Loe lisaks

Euroopa Parlamendis mälestati Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ohvreid 11.06.2015

Strasbourg, 10. juuni 2015

Massiküüditamiste ohvritele pühendatud mälestustseremoonia avas Tunne Kelam, kelle sõnul on 1941.a. tragöödia osa Euroopa ühisest minevikupärandist. Kelam tänas arvukaid kolleege solidaarsuse ilmutamise eest Balti rahvaste tragöödiaga.

"Ligemale 50,000 tsiviilelaniku brutaalset küüditamist 74 aastat tagasi Eestist, Lätist ja Leedust võib õigusega pidada esimesteks inimsusevastasteks massikuritegudeks mida nõukogude kommunistlik režiim pani toime tänaste EL liikmesriikide territooriumil," sõnas kõneleja.

Loe lisaks

EL küberjulgeolek ei ole vajalikul tasemel 29.05.2015

Brüssel, 28. mai 2015

Euroopa Komisjoni poolt teist korda korraldatud kõrgetasemelisel küberjulgeoleku konverentsil Euroopa Parlamenti esindanud Tunne Kelami sõnul ei ole Euroopa Liidu üldine küberkaitse võime vajalikul tasemel, arvestades üha süvenevaid ja ka uusi küberjulgeoleku ohte. See probleem muutub järjest akuutsemaks Euroopa digitaliseerumisega, " ütles Tunne Kelam konverentsil peetud ettekandes.

Loe lisaks

Riia tippkohtumine peab pakkuma EL idapartnereile ehtsa koostööraamistiku 29.05.2015

21. mai 2015

Euroopa Parlament arutas oma istungijärgul Strasbourgis ettevalmistusi täna ja homme toimuvale Idapartnerluse tippkohumisele Riias.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel esinenud Tunne Kelam juhtis tähelepanu kartustele, nagu oleks Riiast oodata EL poolt ebapiisavat poliitilist valmisolekut partnerlust aktiviseerida või kõrgemale tasandile viia. Teised EL riigid omakorda näevad kohtumises viimset võimalust idapartnerlust päästa.


Loe lisaks

Juuni ülemkogu peab kokku leppima EL vastastikuse kaitse klauslis 06.05.2015

Euroopa Parlamendi liikmed arutasid 5. mail koos liikmesriikide ja Norra rahvusparlamendi delegatsiooniga ettevalmistusi juunikuiseks EL kaitseteemaliseks ülemkoguks. Sissejuhatava ettekandega esines Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretär Alain Le Roy.

Loe lisaks

Kelam arutas Ukrainlaste Maailmakongressi presidendiga vastupropaganda korraldamist Vene desinformatsioonile 06.05.2015

23. aprill, 2015

 

Tunne Kelam kohtus 21. aprillil Ukrainlaste Maailmakongressi (UMK) presidendi Eugene Czolij'ga, kes oma Brüsseli töövisiidi käigus sai kokku  EL, NATO ning Belgia poliitikute ja ametivõimudega.  UMK, kel on osakonnad 48 riigis, teeb laiahaardelist tööd mobiliseerimaks rahvusvahelist poliitilist ja majanduslikku abi Ukraina rahvale.

Loe lisaks

Kas oleme mõrvatud Keenia üliõpilastega sama jõuliselt solidaarsed kui Charlie Hebdo ohvritega?” 06.05.2015

29. aprill, 2015

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam kutsus Euroopa Liitu  õiglaselt reageerima Garissa ülikoolis aset leidnud kristlaste massimõrvale. Arutelu ning Euroopa Parlamendi resolutsiooni üks algatajaid Tunne Kelam ütles, et valdav enamus 147-st ohvrist olid kristlased, kelle islami terroristid teistest üliõpilastest eraldasid ning mõrvasid.

Loe lisaks

Lääne esmane ülesanne on täpsustada solidaarsusklausleid asümmeetrilise agressiooni puhuks 06.05.2015

22. aprill, 2015

Euroopa Parlamendi suurim poliitiline rühm, Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon korraldas 21. aprillil Brüsselis kuulamise EL ning Venemaa suhete hetkeseisust ja perspektiividest.

Tunne Kelam rõhutas sissejuhatavas sõnavõtus rõhutas vajadust saavutada Euroopa Parlamendi liikmete vahel parem informeeritus ning seisukohtade kooskõlastamine suhtumises Venemaa tegevusse. 

Loe lisaks

Mõrv jääb mõrvaks ja genotsiid on genotsiid 06.05.2015

15. aprill 2015

Tänasel Euroopa Parlamendi arutelul teemal 100 aastat Armeenia genotsiidist ütles Tunne Kelam, et mõrv jääb mõrvaks hoolimata, kuidas seda nimetada.


Loe lisaks

Tunne Kelam: Lausanne’i kokkuleppest. Kellele tuleb aja võit enam kasuks? 03.04.2015

Iga rahumeelset kokkulepet tuleb eelistada sõjategevusele. Kuid Lausanne’i leppe puhul jäävad õhku rippuma põhimõttelised probleemid, millele raamkokkulepe kindlat vastust ei anna. Ega saagi anda. 16 kuud meeleheitlikke ponnistusi, kaasa arvatud kõigi kokkulepitud tähtaegade ületamine ning ikka tuleb veel jätkata huvidelt ja väärtuspõhiselt teravalt erineva kuue partneri vahel detailide konkretiseerimist. Nagu teada, peitub aga vanakuri just detailides.

Tõsi, võib väita, et suudeti võita aega. Pidurdamaks näiteks Teherani usulise  diktatuuri jõudmist tuumarelvade valmistamise lõppfaasini. Äärmusliku diktatuuri ning seaduskuulekate partnerite (kusjuures viiest partnerist Venemaale ja Hiinale ülemäärast seaduskuulekust kindlasti ette heita ei saa)  kokkulepped on ajaloos alati andnud eelise diktatuurile.

Täiesti selge on see, et Teherani mullad sundis kokkuleppele lõpuks alla kirjutama Iraani ohtlikult halvenenud majanduslik olukord, mis on seniste sanktsioonide tulemus ehk seaduskuuleka leeri taktikaline võit. Just Iraani rezhiimile on elutähtis hingetõmbeaja saavutamine, et sanktsioonide pitsitust leevendada. Hingetõmbeaja saavutamiseks võib lubada mida iganes, teades väga hästi, et partnereite jaoks on keerukas ning aeganõudev sanktsioone uuesti kehtestada. Mullade diktatuur on aga kogu oma tuumapoliitika rajanud süsteemsele pettusele, hämamisele - nagu diktatuur ikka. Kui see nii ei oleks, miks ei ole nad võimelised andma rahuldavaid vastuseid ÜRO ning Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri otsustele ja küsimustele?

Teilselt poolt võib küsida, miks pole seaduskuulekas leer senist aega tõhusamalt suutnud kasutada?  Paljastati ju Iraani rezhiimi kurjakuulutav salajane tegevus 13 aastat tagasi – aastal 2002. Paljastati iraani demokraatliku opositsiooni poolt, kes selle eest pole mingit tunnustust pälvinud.

Aja võitmisest on huvitatud teiselt poolt ka president Obama, kes on USA usaldusväärsust tõsiselt kompromiteerinud ühepoolse tagasitõmbumisega iseenda kehtestatud punasest joonest Süürias, vajab hädasti oma ametiaja lähenedes Ameerika välispoliitika võitu Lähis-Idas. Kaugemad tüsistused ei ole praeguse presidendi jaoks esmatähtsad, neid võib lühemas perspektiivis ignoreerida.

Lõpuks ei saa mööda vaadata tõsisasjast, et üritades stabiliseerida olukorda Lähis-Idas, on kokkuleppesse kaasatud üks senises destabliseerimise peamisi allikaid – Iraani rezhiim, kelle hegemooniateotlustes piirkonna üle pole mingit kahtlust. Kui õigustada seda väitega, et islamiriigi vastu on vaja kõiki võimalikke liitlasi, siis meenub võrdlus Saatana väljaajamisest Beeltsebubi abil. Iraani rezhiim on Süüria diktaatori peamine toetaja, terrorismi ja relvade suurimaid eksportijaid. Hetkel üritab Teheran oma kontrollile allutada Jeemenit, kurikuulsad revolutsioonivalvurid on sisenenud Iraaki, mille valitsus sõltub Teheranist üha suuremal määral. Ning ei tule unustada mullade erisuhteid Põhja-Koreaga, kes on Teherani juba aastaid abistanud tuumaprogrammi teostamisel. Kusagil Põhja-Korea baasis võivad mullad seda programmi üsna kenasti jätkata.

Seega loodetakse suurele kokkuleppele mitte lihtsalt tuumaprogrammi arendava äärmuslaste rezhiimiga, vaid kokkulepe sunnib paratamatult kõrvale vaatama ka Teherani kasvavast sõjalisest ekspansioonist Lähis-Idas. Võib-olla oleks realistlikum rajada tulevik mitte olematu usalduse pikendamisele mullade diktatuuri suhtes, vaid pigem suuremale usaldusele iraani rahva vastu, kes varem või hiljem on valmis julmast diktatuurist vabanema. Aidakem enam iraani opositsiooni, kes on lubanud tuumavaba ja ilmaliku riigikorra kehtestamist.


Loe lisaks

Kasjanov Euroopa Parlamendis: Nemtsovi mõrv on pöördepunkt 11.03.2015

Endine Vene Föderatsiooni peaminister ning nüüdne opositsioonijuht Mihhail Kasjanov esitas Euroopa Parlamendi väliskomisjoni erakorralisel istungil Strasbourgis 11. märtsi hommikul oma nägemuse Venemaa hetkeolukorrast pärast Boriss Nemtsovi mõrva.

Kasjanovi hinnang oli ühene: tegemist on poliitilise mõrvaga. Ta lükkas täielikult tagasi Vene võimude viimase versiooni nagu oleks tegemist tšetšeeni islamistide kättemaksuga Nemtsovi väidetavalt islamivastaste väljaütlemiste eest. Kasjanovi sõnul see küüniline ning absoluutselt alusetu väide.

Loe lisaks

Ühtse energiaturu lõpuleviimisega venitamine ohustab Euroopa kui terviku sisemist kui ka välist stabiilsust 11.03.2015

26. veebruar, 2015

Tunne Kelami hinnangul oli Euroopa Parlamendi miniplenaaristungil arutatud ühtse energiaturu raamkava positiivne sündmus, mis on aga ajakavast juba ohtlikult maha jäänud.

"Euroopa Parlament on mitmeid aastaid tuletanud meelde ühtse energiaturu lõpuleviimise pakilisust", ütles Kelam.  "Nõukogu poolt mitu aastat tagasi selleks seatud tähtaeg möödus eelmise aasta detsembris,” ütles Kelam.

Loe lisaks

Islamiriigi äärmuslaste purustamine on oluline ka Euroopa julgeoleku tagamisel 26.02.2015

11. veebruar  2015

Kõneledes Strasbourgis Euroopa Parlamendi arutelul Iraagi ja Süüria humanitaarkriisi teemadel, ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam, et üha laienev humanitaarkriis on kunstlikult tekitatud.

Loe lisaks

EL välisministrid järeldagu selgelt, et Venemaa agressioon Ukrainas laieneb 26.02.2015

26. jaanuar 2015

Täna Brüsselis kohtuvad EL välisministrid peaksid jõudma ennekõike sellele selgele ja karmile  järeldusele, tegema seda üksmeelselt ning veenvalt - rünnak Ukraina terviklikkusele ja iseseisvusele jätkub tõusvas joones.

Loe lisaks

Tunne Kelam europarlamendis Indias kinnipeetavate Eesti laevakaitsjate inimõigustest 26.02.2015

Tunne Kelam tõstatas Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Indias kinnipeetavate Eesti meremeeste probleemi kahe Itaalia turvamehe saatuse arutelul 14. jaanuaril.

Loe lisaks

Tunne Kelam: ”Usun, et lätlastel on tugevad närvid” 26.02.2015

15. jaanuar 2015

Euroopa Parlamendi täiskogu arutas 1. jaanuaril Euroopa Liidu eesistumise üle võtnud Läti prioriteete.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (ERP) nimel kõnelenud Tunne Kelam rõhutas Läti edu kriisist väljatulemisel. “Läti näitel saab öelda, et kokkuhoiumeetmed ja majanduskasv ei välista teineteist, vaid täiendavad. Loodan, et Läti seisab vastu survele muuta stabiilsuspakt paindlikkuse paktiks, " ütles Kelam.

Loe lisaks

Kütusekvaliteedi direktiivi tagasilükkamine kahjustaks Eesti huve 26.02.2015

Loe lisaks

Inimõiguste päev peab väljenduma tegudes, mitte vaid ilusates deklaratsioonides 16.12.2014

Brüsselis Euroopa Parlamendis toimus täna, rahvusvahelisel inimõiguste päeval, saadikuühenduse "Vaba Iraani Sõbrad" uue koosseisu esimene suurüritus, kuhu saabus Pariisist Mariam Rajavi, Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu esinaine.

Saadikuühenduse aseesimehe Tunne Kelami sõnul teatakse palju riike, kus inimõigusi rikutakse, kuid vähesed aduvad, et on riike, kus inimõigused täielikult puuduvad. Viimaste hulka kuulub Iraani klerikaalne diktatuur.

Loe lisaks

Mihhail Hodorkovski: “Tegime vea, et ei võtnud vastutusele nõukogude aja kurjategijaid“ 16.12.2014

3. detsember 2014

Teisipäeval esines Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees Mihhail Hodorkovski, keda parlament tema kauaaegse vangisoleku ajal on aktiivselt toetanud.

Loe lisaks

Ukraina välisminister hoiatas Mistralide Venemaale kättetoimetamise eest 16.12.2014

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed kohtusid täna Ukraina välisministri Pavlo Klimkinga.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam küsis, kas olukorras kus välisministri väitel iga päev tapetakse Ukraina sõdureid ning toimub Vene tankide ja raskerelvastuse massiline koondamine Ida-Ukrainasse, on lootusi, et Minski vaherahulepe jääb pidama.  Kuidas hinnata sellel taustal Euroopa Liidu hoidumist relvade tarnimisest Ukraina seaduslikule valitsusele samal ajal, kui on reaalne võimalus, et EL  liikmesriik annab Venemaale üle moodsaid sõjalaevu.

Klimkini sõnul pole Minski kokkuleppele alternatiivi ning Ukraina teeb kõik, et saavutada selle elluviimine.


Loe lisaks

Moldova-EL assotsieerimislepingule tuleb anda roheline tuli 16.12.2014

13. November 2014

Täna pärastlõunal hääletab Euroopa Parlament EL-Moldova assotsieerimislepingut, millele Euroopa Parlamendi väliskomisjon soovitas anda nõusoleku. Assotsieerimisleping kirjutati alla 27. juunil, Moldova ratifitseeris selle 2. juulil.

 


Loe lisaks

Sõltumatu kodanikualgatus kui Putini ohtlik vaenlane 24.10.2014

"Vene Föderatsioooni justiitsministri nõuet teha lõpp Vene vanima ning kõige auväärsema kodanikuorganisatsiooni tegevusele tuleb käsitada mitte rünnakuna ühe eraldi MTÜ vastu, vaid otsese rünnakuna inimõiguste ja kodanikuühiskonna vastu tervikuna.

Loe lisaks

Praeguses julgeolekuolukorras on ühise energiaturu lõpuleviimine ülioluline 22.10.2014

Täna Euroopa Parlamendis 23-24. oktoobri Euroopa Ülemkogu ettevalmistaval debatil  rõhutas Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam ühise energiaturu lõpuleviimise olulisust.

Loe lisaks

Kas see, mis leidis 25 aastat tagasi aset Kesk-ja Ida-Euroopas, oli revolutsioon, evolutsioon või on toimunud taandareng? 03.10.2014

Varssavi, 3. oktoober 2014

Neid teemasid arutab  3-5 oktoobril Varssavis korraldatud konverents, mis koondab veerandsada esinejat Ida-Euroopa riikidest, Taga-Kaukaasiast, USA-st ja Venemaalt. Esinejate seas on Ida-Euroopa vabanemisel aktiivset rolli etendanud inimesed, praegused poliitikud ning mõttekodade esindajad.

Loe lisaks

Euroopa Parlament nõuab Eston Kohveri kohest vabastamist 18.09.2014

Euroopa Parlament nõuab täna vastu võetavas resolutsioonis Euroopa Liidu (EL)  ja Venemaa suhetest ühe punktina Eston Kohveri viivitamatut vabastamist.

Väliskomisjoni liige Tunne Kelam algatas  Kohveri  vabastamist nõudva  paragrahvi  Euroopa Rahvapartei fraktsioonis  tekstis,  sotsialistid ja liberaalid toetasid oma fraktsioonides sama sõnumit. 
Loe lisaks

Islami riik (IS) põhineb inimsusevastastel kuritegudel 17.09.2014

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa Liidu (EL) reageerimist julgeoleku- ja humanitaarkriisidele Iraagis ja Süürias.

“Kümned ja sajad tuhanded inimesed on kodudest välja aetud, piirid riikide vahel on kadunud, seal toimub  genotsiid tsiviilisikute ja usuliste ning etniliste rühmade vastu, “ ütles Tunne Kelam, kes on  Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni  poolt resolutsiooni üks autoritest.


Loe lisaks

Üksnes tõhusad sanktsioonid Venemaale tagavad ehtsa rahu Ukrainas 17.09.2014

16/09/2014

Tänasel Euroopa Parlamendi arutelul viimaste arengute kohta Ukrainas ja EL-Venemaa suhete teemal, kutsus väliskomisjoni liige Tunne Kelam oma sõnavõtus vaatama kõigepealt näkku reaalsusele.

Loe lisaks

Konstruktiivne lahendus Mistralide dilemmale 17.09.2014

09.09.2014

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikmed saatsid täna Euroopa Ülemkogu eestistuja Herman Van Rompuy´le ning Prantsuse presidendile François Holland´ile kirja, milles kutsuvad üles lahendama Venemaa poolt tellitud ning Prantsusmaal valmivate  Mistral-tüüpi rünnak-helikopterikandjate probleem konstruktiivses ja Euroopa Liidule positiivses vaimus.

Loe lisaks

Kelam Mogherinile: kas relvakaubandus Venemaaga on täielikult lõpetatud? 02.09.2014

Euroopa Parlamendi väliskomisjon kohtus täna Itaalia välisministri Federica Mogheriniga, keda EL Ülemkogu pakub välja Euroopa välispoliitika uueks juhiks.

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Tunne Kelami hinnangul on Mogherini, kes määrati Itaalia välisministriks alles vähem kui aasta tagasi, aktiivne ja hea suhtleja, püüab maksimaalselt kiiresti õppida ning on suutnud korrigeerida oma seniseid hoiakuid Venemaa poliitika suhtes, mis kajastasid Itaalia erisuhteid Moskva kui tähtsa energiatarnija ning kaubanduspartneriga.

Loe lisaks

Mistral tüüpi rünnaklaevade üleandmine Venemaale tuleb tingimusteta peatada 17.06.2014

Euroopa Parlamendi valimised võitnud paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei fraktsioon (ERP) kohtus 16.-17. juuni õppepäevade raames Euroopa Liidu juhtivate poliitikutega, et arutada järgmise viie aasta eesmärke ja tegevuskava. Kohtumisel osalesid Euroopa Ülemkogu president Herman Van Rompuy, Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, Ungari peaminister Viktor Orbán, Soome peaminister Jyrki Katainen, Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble ja mitmed teised EL liikmesriikide nimekad poliitikud. Eestit esindas kohtumisel IRL liige ning Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam.  Euroopa Rahvapartei presidendi Joseph Dauli sõnul on Euroopa Liidu peamiseks prioriteediks majanduskasv ning töökohtade loomine, seda eriti noortele.

Loe lisaks

Totalitarismipärandi ignoreerimine moonutab meie olevikku ning pärsib tuleviku ehitamist 14.06.2014

Euroopa Südametunnistuse ja Mälu Platvormi korraldatud konverentsil Prahas 12. Ja 13. Juunil, esines Tunne Kelam teemal "Kas Euroopas on lepitus minevikuga saavutatud?" 

Kelami arvates eeldab lepitus ausat ja selget arusaama reaalsusest, toimunud tragöödiate teadvustamist ning hindamist. Alles seejärel on lepitus mõeldav. "Vaatamata Berliini müüri lammutamise 25 aastapäevale on Euroopas endiselt tunda mentaalse Berliini müüri olemasolu", nentis Eesti esineja. "Vaba inimene on see, kes võtab endale vastutuse oma hoiakute ja käitumise eest nii olevikus kui ka minevikus. Selles mõttes pole idapoolse Euroopa vabanemisprotsess lõppenud. vaid jätkub", väitis Kelam.

Loe lisaks

ERP fraktsioon valis esimeheks sakslase Manfred Weberi 04.06.2014

Euroopa Parlamendi valimised alates 1999. aastast neljandat korda võitnud Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon on esimene, kes alustas tööd uues Parlamendis, valides täna üldkoosolekul endale uue esimehe ning 10-liikmelise juhatuse.

Loe lisaks

ERP fraktsioon alustas oma täisistungit solidaarsusavaldusega Hiina demokraatiale 04.06.2014

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon avaldas täna jätkuvat solidaarsust hiinlaste demokraatlikele püüdlustele, mis lämmatati 25 aastat tagasi Tiananmeni väljakul kommunistliku režiimi tankide poolt.

Loe lisaks

Tunne Kelami tööraamat. Südamega tehtud poliitika. 15.05.2014

Ülevaade tehtud tööst Euroopa Parlamendis 2009-2014 ning eesseisvatest väljakutsestest. Lisaks sõprade ja kolleegide head sõnad.
Kelam_toovihik.pdf
Loe lisaks

Ukraina parlamendisaadik: e-riigi ülesehitamine on korruptsioonivaba riigi alus 07.05.2014

Eestis viibiva Ukraina parlamendi saadiku Olga Bielkova hinnangul on viimaste Ukraina sündmuste valguses äärmiselt oluline e-riigi kiire juurutamine Ukrainas. Kohtumisel Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga rõhutas Bielkova, et Eesti on neile selles valdkonnas peamiseks eeskujuks.


Loe lisaks

Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas fotonäitus Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas fotonäitus 06.05.2014

Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas

fotonäitus, kuraator Erkki Juhandi

Türi Kultuurikeskuses

05.05.-30.05.2014

Loe lisaks

Tunne Kelam kuulutas välja koolinoorte esseekonkursi võitjad 06.05.2014

Tunne Kelam tunnustas täna Euroopa Parlamendi Infobüroos toimunud pidulikul autasustamistseremoonial parimaid esseekonkursil “Julgen mõelda –julgen tegutseda“ osalenud noori. Viiendat korda toimunud gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste konkursi žürii kuulutas võitjateks Elina Libeki Kohila Gümnaasiumist, Karl Pütseppa Tartu Tamme Gümnaasiumist ja Tatjana Ignatenko Kohtla-Järve Maleva Põhikoolist. Äramärkimist vääris Margaret Pulk Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist.

Loe lisaks

Lääs peab Venemaa kaasmaalaste kaitse doktriini ühemõtteliselt hukka mõistma 28.04.2014

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam (IRL) ütles G7 riikide edasisi sanktsioone Venemaa osas kommenteerides, et kuigi G7 kohtumise tulemus oli üldjoontes positiivne, jääb see siiski tubli etapi võrra maha Venemaa jätkuvast agressioonist.

Loe lisaks

Esseekonkursile „Julgen mõelda – julgen tegutseda“ laekus töid üle Eesti 06.04.2014

Tunne Kelami algatatud esseekonkursile „Julgen mõelda – julgen tegutseda“ laekus 56 esseed üle Eesti. Enim olid esindatud Virumaa, Pärnumaa, Tallinn ja Tartu. Eelkõige oodati noorte arutelusid põhimõttekindlusest tänapäeval.
Loe lisaks

Agressor on agressor ja valetaja on valetaja 02.04.2014

Täna Euroopa Parlamendis toimunud Euroopa Liidu ja Venemaa suhete ümarlaual teemal „Kas tagasi külma sõtta või uuele geopoliitilisele paradigmale“ tõdeti, et Lääne demokraatiate vastumeetmed Venemaa agressioonile vastamisel jäävad ikka veel nõrgaks.

Loe lisaks

Mistrali sõjalaevad tuleks anda NATO kasutusse Läänemerel 18.03.2014

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam (IRL) tervitab Prantsusmaa välisministri sõnu Mistral-tüüpi rünnaklaevade Venemale üleandmise peatamise võimalikkusest, kuid möönab, et Prantsusmaa juhtkonnal tuleb tegutseda selles küsimuses viivitamatult.

Loe lisaks

IRL pöördus Mistrali sõjalaevade Venemaale üleandmise tühistamiseks Prantsuse presidendi poole 17.03.2014

IRLi riigikogu fraktsioon läkitas Prantsusmaa presidendile François Hollande´ile pöördumise, millega nõutakse Mistrali ründelaevade Venemaale üleandmise viivitamatut tühistamist.

Pöördumise andsid Prantsusmaa Suursaatkonnale täna üle saatkonna ees toimunud meeleavaldusel Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam ja IRLi eestseisuse liige Helir-Valdor Seeder.

Loe lisaks

Российская оккупация означает катастрофу для Крыма 11.03.2014

Tunne Kelam, член комиссии по иностранным делам Европейского Парламента, встретился 10 марта в Страсбурге с представительством от татар членом Medzhlis Abduraman Egiz.

По оценке прибывшего прямо из Симферополя представителя татар обстановка в Крыму была чрезвычайно напряжённой, как политически, так и эмоционально. После того, как тысячи татар протестовали под флагами Украины 26 февраля против резолюций сторонников России парламента района Симферополя, татары решили избегать столкновений. Loe lisaks

Venemaa okupatsioon tähendab Krimmile katastroofi 11.03.2014

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam kohtus 10. märtsil Strasbourgis Krimmi tatarlaste esinduskogu Medzhlise liikme Abduraman Egiz’ega.

Otse Simferoopolist saabunud tatarlaste esindaja hinnangul on olukord Krimmis äärmiselt pingeline, niihästi poliitiliselt kui emotsionaalselt.  Pärast seda, kui tuhanded tatarlased protestisid ukraina lippude all  26. veebruaril  Simferoopoli piirkondliku parlamendi Vene-meelsete resolutsioonide vastu, on tatarlased otsustanud vältida kokkupõrkeid. 

Loe lisaks

Euroopa ei ole mitte probleem, vaid lahendus 11.03.2014

Dublin, 6 märts 2014

Majanduskasv, töökohtade loomine ja usalduse taastamine Euroopasse on peamised teemad Euroopa Parlamendi suurima, kristlikke demokraate ja konservatiive ühendava Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni konverentsil täna ja homme Dublinis, Iirimaal.

Konverentsi peateema on majanduskasvu ja Euroopa vastu usalduse taastamine ning inimsõbraliku sotsiaalse turumajanduse uus programm.  Läbivaks teemaks on  seisukohavõtt Ukraina vastu toimunud agressiooni suhtes.

Loe lisaks

Vene võimude agressioon ohustab kogu Ida-Euroopat 01.03.2014

Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami avaldus

Tallinn 1. märts 2014

President Putin on kõigest ühe nädalaga pärast Sotši talveolümpiat teinud lõplikult selgeks praegu võimuloleva Vene režiimi olemuse.

Tegemist on suurriigiga, mille poliitikaks on omaenda huvide teostamine naabrite suveräänsuse ning rahvusvahelise õiguse süstemaatilise rikkumise arvel.  

Loe lisaks

Miks me ei ütle ukrainlastele selgelt, et olete teretulnud Euroopa Liitu? 26.02.2014

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku Stefan Füle osavõtul olukorda Ukrainas, selleteemaline resolutsioon võetakse vastu homme. 


"Paljud inimesed surid Kiievis assotsiatsioonilepingu ja Ukraina Euroopaliku tuleviku eest,  " ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam.  "Kas pole see piisav tõend, et ukrainlased kannavad Euroopa väärtusi?"

Loe lisaks

Meie ülim kohus on aidata inimesi, kes veel Euroopasse jõudmata surevad Kiievis euroopalike väärtuste kaitsel 19.02.2014

Ukraina president Janukovitš kannab vastutust Kiievis toimunud verevalamise ning poliitilise dialoogi nurjumise eest, tõdes Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon – Euroopa Rahvapartei (ERP) oma 19. veebruari üldkoosolekul Brüsselis. Loe lisaks

Janukovitš on minetanud igasuguse usaldusväärsuse 05.02.2014

Euroopa Parlamendi täiskogu arutas täna olukorda Ukrainas.  Euroopa Komisjoni esindas laienemisvolinik Stefan Füle, Euroopa Liidu välispoliitika juht Catherine Ashton viibis samal ajal Kiievis.

Tunne Kelami sõnul on Euroopa pidanud tegema järelduse, et Ukraina pole enam Euroopa Liidu idapiiridel aset leidnud episood.  "Käesoleva kriisi lahenduse käigus otsustatakse ka Euroopa Liidu tuleviku ning usaldusväärsuse küsimus," ütles Kelam.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendis toimus teist korda Euroopa noorte talunike kongress 29.01.2014

Üle 300 noore talupidaja 19 Euroopa Liidu liikmesriigist vahetasid kogemusi ja tutvustasid oma edulugusid täna Brüsselis, Euroopa Parlamendis toimuval Euroopa noorte talunike kongressil.

Kongressi toetas Euroopa Rahvapartei fraktsioon Euroopa Parlamendis.  Eesti delegatsiooni patroon oli Tunne Kelam, kuueliikmelist delegatsiooni juhtis Eesti Noortalunike Liidu juhatuse esimees Ivo Eenpalu.   Kongressil osalejaid tervitas ka Euroopa Rahvapartei esimees Joseph Daul, kes ise on põllumees Strasbourgi lähistelt ning omaaegne Prantsuse lihatootjate liidu esimees. Loe lisaks

Putin käsitab Euroopa Liitu mitte partnerina, vaid strateegilise rivaalina 14.01.2014

Euroopa Parlamendi liikmed andsid täna täiskogu istungil oma hinnangu Leedu eesistumisele. Arutelus osalesid Leedu president Dalia Grybauskaite ning Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Loe lisaks

Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas fotonäitus, kuraator Erkki Juhandi Jõhvi linnagalerii, kohvik „Mozart” 08.01.-30.01.2014 03.01.2014

Valiknäitus “Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas” koosneb kolmest osast.  
Esiteks tutvustatakse vaatajatele läbilõiget Tunne Kelami kodust ja vanematest. Tunne  
ema Marju Sink oli esimene diplomeeritud naishelilooja Eestis, ta on kirjutanud hulgaliselt  
vaimulikku heliloomingut. Isa Peeter Sink omakorda oli hinnatud kunstnik ja vaimulik.
Loe lisaks

EL peab jõuliselt reageerima Ukraina rahva otsusele siduda oma tulevik Euroopaga 03.12.2013

Täna algatasid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni  liikmed eesotsas Poola saadiku Jacek Saryusz-Wolskiga ettepaneku kaasata olukord Ukrainas Euroopa Parlamendi järgmise nädala  plenaaristungi päevakorda ning võtta vastu sellekohane resolutsioon.  Algatajate hulka kuuluv Eesti saadik Tunne Kelam, kes eile tegi Brüsselis asuva Euroopa uuringute keskuse (Centre for European Studies)  korraldatud konverentsil ettekande Euroopa Liidu Idanaabruspoliitika tulevikust, kinnitas, et olukord Ukrainas on pärast Vilniuse tippkohtumist
põhjalikult muutunud. Loe lisaks

seminar "Quo vadis Eastern Partnership? How to Recalibrate Pro-Reform Tendencies in the Eastern Neighbourhood?" 23.11.2013

Network (EIN) ja Internationl Republican Institute (IRI) ootavad Teid seminarile

"Quo vadis Eastern Partnership? How to Recalibrate Pro-Reform Tendencies in the Eastern Neighbourhood?"

25. ja 26. novembril Euroopa Parlamendi Infobüroo saalis (Laikmaa 15 –sissepääs Kaubamaja vastas)

Töökeel on inglise keel.

Loe lisaks

Tunne Kelam annab välja fotokalendri 21.11.2013

Head ajakirjanikud, 
Olete oodatud Tunne Kelami fotokalendri esitlusele homme, 22. novembril kell 16:00 Solarise  keskuses Apollo raamatukaupluses. Lisainfo saamiseks võtke ühendust alltoodud kontaktidel või  saatke vastuskiri pressiteatele.  Loe lisaks

Venemaa majandusmeetmed Leedu vastu ebasõbralik samm EL kui terviku vastu 10.10.2013

Euroopa Parlament arutas eile õhtul Strasbourgi plenaaristungil erakorralise punktina Venemaa poolt Leedu vastu rakendatavaid diskrimineerivaid kaubandusmeetmeid.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni kuuluva Tunne Kelami sõnul kujunes Leedu diskrimineerimise juhtumist Euroopa Liidu solidaarsuse demonstratsioon. „Ma ei mäleta, et istungisaalis oleks selline üksmeel olnud, kui esmaspäeva pärastlõunal täisistungi alguses, mil ERP fraktsiooni algatus lisada päevakorda Leedu diskrimineerimise juhtum, kiideti heaks praktiliselt kõigi fraktsioonide poolt,“ kinnitas Tunne Kelam.

Loe lisaks

Tunne Kelam: Makedoonia liitumisläbirääkimisi tuleb alustada enne kevadisi Europarlamendi valimisi. 02.10.2013

Europarlamendi (EP) liige Tunne Kelam külastas koos EP Makedoonia  sõprade saadikuühenduse juhi Martin Kastleriga 30. septembril ja 1. oktoobril Skopjet.

Tunne Kelam kohtus kahe päeva jooksul Makedoonia presidendi Gjorge Ivanovi, peaminister Nikola Gruevski, välisminister Nikola Poposki, parlamendi väliskomisjoni esimehe Antonijo Miloshoshki, Rahvusliku Eurointegratsiooni nõukogu eesistuja Radmila Shekarinskaga, parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimehe Hajrula Misiniga ning EL Delegatsiooni juhi Aivo Oravaga.

Loe lisaks

Homme tähistatakse Estonia kontsertsaalis ERSP 25. aastapäeva 27.09.2013

Homme toimub Estonia kontsertsaali Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) 25. aastapäeva puhul rahvusvaheline konverents „ERSP 25 – milleks meile erakonnad?“

ERSP asutajaliikme ja Europarlamendi saadiku Tunne Kelami sõnul on ERSP 25. aastapäev suursündmus, kuna ERSP loomine on märgilise tähtsusega sündmus Eesti ajaloos.

Loe lisaks

Vajame ühemõttelist selgust, kuidas rakendada ELi solidaarsusklauslit liikmesriigi vastu suunatud küberrünnakute korral 10.09.2013

Euroopa Parlamendis leidis täna õhtupoolikul aset ulatuslik arutelu Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia teemal. Selle juhatas sisse Euroopa Komisjoni digitaalarengu volinik Neelie Kroes.  Leedu eesistumist esindas välisminister Linas Linkevicius.

Parlamendiliikmed hindasid Komisjoni poolt veebruaris esitatud esimest küberjulgeoleku strateegia ellurakendamist ning selle ühendamist digitaalagendaga, mis peab soodustama majanduskasvu, mobiilsust ja töökohtade loomist. Minister Linkevicius käsitas viimast Leedu ühe tipp-prioriteedina. Loe lisaks

Tunne Kelam osaleb reedel, 30. augustil kell 12.30 Rahvusraamatukogus Balti keti teemalises vestlusringis, kus Eesti taasiseseisvumise teemadel vestlevad ajaloolane Küllo Arjakas, filmirežissöör Peeter Simm ja fotograaf Peeter Langovits. 30.08.2013

Loe lisaks

ERSP tähistas Pilistveres 25. juubelit 19.08.2013

ERSP tähistas Pilistveres 25. juubelit
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) tähistas täna 25. juubelit Pilistveres Viljandimaal, kus toimus veerandsada aastat tagasi ERSP asutamiskoosolek. ERSP oli tollase Nõukogude Liidu alal esimene demokraatlik erakond. Loe lisaks

Tunne Kelami fotonäitus „Eesti tee vabadusele” juhatab sisse Balti ketiga seotud mälestuste kogumise Rahvusraamatukogus 19.08.2013

Eesti Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis on alates 15. augustist avatud Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami fotonäitus "Eesti tee vabadusele".
Loe lisaks

Euroopa Liidu bilanss suhetes Venemaaga on pidevas kahjumis 19.07.2013

Euroopa Parlamendi liikmed kohtusid USA Kongressi kolleegidega


16 - 18 juulil toimus Washingtonis iga-aastane Trans-Atlantilise Grupi  konverents, mis tõi kokku mitukümmend Euroopa Parlamendi ning USA Kongressi liiget ja arvukaid eksperte.

Ameerika poolt esindasid muuhulgas senaatorid Marco Rubio, Tim Scott, Ted Cruz, Lindsey Graham, Esindajatekoja relvajõudude komisjoni esimees Buck McKeon, Michele Bachmann ja nende kümmekond kolleegi.
Loe lisaks

Leedu eesistumise prioriteetide hulgas puudub Rail Balticu projekt 03.07.2013

Kõneledes Euroopa Parlamendi täiskogul  Leedu eesistumist tutvustavalt debatil, ütles Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam, et Leedu koos teiste Balti riikidega on andnud Euroopa Liidule julgustavat eeskuju oma majanduse reformimisel.  Loe lisaks

Tunne Kelam esineb IRL Noorte mälupoliitika teemalisel seminaril 28.06.2013

IRL Noored korraldavad laupäeval, 29. juunil Tallinnas Okupatsioonide muuseumis mälupoliitika teemalise seminari. Seminari eesmärk on tegeleda mälupoliitika mõiste lahti mõtestamisega ja arutleda Euroopa ühise ajalookäsitlusega seonduvate probleemide üle. Seminar toimub koostöös partneritega Eestist ja Saksamaalt. Loe lisaks

Mihhail Hodorkovski peab oma 50. juubelit vanglas veetma 26.06.2013

"Täna on Mihhail Hodorkovski viiekümnes sünnipäev. Kahjuks ei saa ta seda tähistada oma perekonna ja sõpradega. Hodorkovski traagiline saatus näitab mitte ainult erapooletu kohtumõistmise puudumist Venemaal, vaid ka võimulolijate sügaval pesitsevat istuvat hirmu igasuguste väljastpoolt kitsast siseringi tulevate alternatiivide ees,” tõdes Euroopa Parlamendi saadikute solidaarsusläkituse algatajaid Tunne Kelam. Loe lisaks

Iraani opositsiooni hiigelmiiting Pariisis 22.06.2013 23.06.2013

22. juunil toimus Pariisis Villepinte näitushallides Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu  (IRVN) (National Council of Resistance of Iran - NCRI)  juba traditsiooniliseks saanud meeleavaldus Iraanis demokraatia kehtestamise ning selle nimel võitlevate inimeste toetuseks. Miitingul osalesid kümned tuhanded iraanlased paljudest Euroopa riikidest, USA-st, Kanadast, Austraaliast jm, ning kellele esines programmilise kõnega IRVN president Maryam Rajavi.  

Üritusest osa võtnud Europarlamendi Vaba Iraani Sõprade saadikuühenduse asepresident Tunne Kelam iseloomustas Villepinte miitingut kui senistest suurejooneliseimat ja mõjukaimat  rahvusvahelist toetusavaldust Iraani opositsioonile ja selle eesmärkidele saavutada Teherani klerikaalse diktatuuri kukutamine Iraani rahva ning demokraatlike valitsuste koordineeritud pingutustega. 

Loe lisaks

Strasbourgis mälestati juuniküüditamise ohvreid 12.06.2013

Täna pärastlõunal mälestasid Euroopa Parlamendi liikmed 1941. aasta 14.
juunil Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ligikaudu 50 000 ohvrit. Loe lisaks

Küberjulgeolekualane rahvusvaheline koostöö algab ELi kodutöö lõpuleviimisest 06.06.2013

5. juunil toimus Brüsselis European Voicei korraldatud kõrgetasemeline küberjulgeolekule
ning selle tugevdamiseks vajalikule rahvusvahelisele koostööle pühendatud konverents.  Ettekandjate hulgas olid digitaalagenda voliniku Neelie Kroesi kabinetiliikmed, Euroopa Liidu (EL) välisteenistuse julgeolekupoliitika direktor Joelle Jenny, Euroopa Küberkuritegude keskuse direktor Troels Oerting, Euroopa internetivõrkude ja informatsiooni-alase  julgeolekuagentuuri ENISA  ning küberjulgeoleku alal toimivate kompaniide esindajad.  Euroopa Parlamenti esindasid küberjulgeoleku- ning küberkaitse raporti koostanud Tunne Kelam ning Andreas Schwab (kes valmistab ette parlamendi raportit Euroopa Komisjoni veebruaris avaldatud küberjulgeolekustrateegia kohta).

Loe lisaks

Tunne Kelam osaleb Robert Schumani sihtasutuse aastakonverentsil Tallinnas 31.05.2013

30. maist 1. juunini toimub Tallinnas Radissoni hotelli konverentsikeskuses Robert Schumani sihtasutuse endiste stažööride iga-aastane konverents. Teemaks on Euroopa Liidu majanduskorraldus, reformid ning Läänemere piirkonna liikmesriikide kogemused. Loe lisaks

Pühapäeval, 2. juunil Paides 31.05.2013

Pühapäeval, 2. juunil tervitab Tunne Kelam Paide Keskväljakul perepäeva "Laps vajab perekonda“ osalejaid.
Loe lisaks

Laupäeval, 1. juunil külastab Tunne Keila päeva 31.05.2013

Laupäeval, 1. juunil külastab Tunne Keila päeva, kella 13:00-15:00 on huvilistel võimalik saadikuga kohtuda IRLi telgis laadaplatsil.

Õhtupoolikul väisab saadik Maailmapäeva laata Vabaduse platsil, et osaleda ja toetada SA Unitas kampaaniat „Revolutsioon algab Sinu filmiga“

Loe lisaks

EL tulevikule on eluliselt tähtis julgeolekualaste teadusuuringute parem rahastamine uuest eelarveraamistikust 28.05.2013

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam korraldas koos Euroopa
Julgeolekuorganisatsiooniga (European Organisation for Security (EJO)) 28. mail Brüsselis parlamendiliikmete kohtumise Euroopa Komisjoni, teadusasutuste ja erasektori esindajatega. Kohtumise peaeesmärk oli võtta seisukoht julgeolekualaste teadusuuringute väljavaadete suhtes Euroopa Liidu uues eelarveraamistikus. Loe lisaks

Tunne Kelam veedab päeva Viljandimaal 29.04.2013

30. aprillil viibib Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam Viljandimaal, kus kohtub kohalike kooliõpilaste ja omavalitsustegelastega, külastab AS Textuuri ning esineb ettekandega Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu istungil Paistu Rahvamajas. Loe lisaks

Nigeerias toimub usuline-kultuuriline genotsiid 24.04.2013

Euroopa Parlamendi väliskomisjonile esines 23. aprillil
Nigeeria katoliku kardinal John Onaiyekani ettekandega usuvabadusest ning
religioonidevahelistest suhetest selles 170 miljoni elanikuga Aafrika
riigis.  Samal päeval arutasid Euroopa Parlamendi saadikud maailma 2012.a.
usuvabaduse aruannet (koostajaks Human Rights Without Frontiers) ning kuulasid
22. aprillil Nigeeria kristlike organisatsioonide esindajate informatsiooni
usulise sallimatuse pealetungist.  Loe lisaks

Euroopa Liidu suurim tulevikuprobleem on elanikkonna kasv 16.04.2013

Soome peaminister Jyrki  Katainen juhatas täna sisse
Euroopa Parlamendi arutelu Euroopa Liidu  tuleviku teemal.

Tunne Kelam, kes esines debatil Euroopa Rahvapartei (ERP)
fraktsiooni nimel, tunnustas Soome peaministri pragmaatilist optimismi, mis
pakub eeskuju ühiste reeglite ja väärtuste austamisel ning tegelikul järgmisel.

Loe lisaks

Läänemere naftakatastroofide suurenev oht on väljakutse kõigi ümbruskonna riikide tihedamaks koostööks 16.04.2013

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa  saadikuühendus 
analüüsis piirkonna riikide ja organisatsioonide valmisolekut  võimalike
naftakatastroofide tõrjumiseks. 

 

Naftalekete tekitatud keskkonna -ja julgeolekuriskide ohjamise
organisatsiooni EnSaCo Oil Spill projekti juht Kenneth Kumeniuse hinnangul
tõotab Läänemere laevaliikluse maht ning kontsentratsioon peatselt küündida
Punase Mere tasemele.  Naftakatastroofide risk suureneb, samal ajal kui
ennetus- ja tõrjemeetmete potentsiaal  ei välju enamasti  piirkonna
riikide piirest.

Loe lisaks

Eestist stardib ülemaailmne noorte üleskutse filmida ning jagada oma pere ja teiste rahvaste lugusid 14.04.2013

Sihtasutus Unitas, EP saadiku Tunne Kelami büroo ja noorteühing Avatud Vabariik kuulutavad  järgmisel nädalal välja rahvusvahelise kampaania "Revolutsioon algab Sinu filmiga!", mille käigus kogutakse noortelt Eestist kuni Ameerikani haaravaid, isiklikke ja loomingulisi videolugusid.
Loe lisaks

Iraani opositsiooni 3100 liikme saatus on EL liikmesriikide kätes 27.03.2013

Täna toimus
Brüsselis Euroopa Parlamendi Vaba Iraani Sõprade saadikuühenduse  konverents, millest võtsid osa Iraani opositsiooni liider Maryam Rajavi ning parlamendiliikmed ja eksperdid  USA-st, Hispaaniast, Itaaliast, Tšehhi Vabariigist, Islandilt.  Sellele eelnenud  EP  Iraagi delegatsiooni istungil 26. märtsil andsid tunnistusi  ÜRO  Iraagi missiooni endine vanemnõunik Tahar Boumedra ning USA  vägede kolonel Wesley Martin, kes vastutas  Ameerika väeüksuse komandörina Ashrafi laagri julgeoleku eest. Loe lisaks

Euroopa Liit ei saa endale lubada järjekordset luhtunud Lissaboni strateegiat 19.03.2013

Täna arutati Brüsselis EL tulevase teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Horisont 2020" võimalikke julgeoleku teemaga seotud aspekte. Kohtumise üks avakõnelejaid, Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige Tunne Kelam, nentis oma sõnavõtus, et Euroopa Liidu järgneva seitsme aasta eelarve peab vastama juba seatud poliitilistele eesmärkidele.

 

Tunne Kelami sõnul paneb Euroopa Parlament ette kahekordistada teadusuuringutele ning innovatsioonile suunatavaid eraldisi võrreldes eelmise eelarve perioodiga.

 

Euroopa Julgeoleku Organisatsiooni (European Organisation for Security) poolt korraldatud üritusele olid kokku tulnud esindajad EL institutsioonidest, liikmesriikidest ning julgeoleku tööstusest. Horisont 2020-i peamisi poliitilisi eesmärke on hõlmata raamprogrammi rakendamisel senisest enam erasektorit ning kolmandat sektorit.

 

Tunne Kelam rõhutas Euroopa Parlamendi nimel, et reaalsete tulemuste saavutamiseks on  kõigepealt vaja lihtsustada "Horisont 2020-ga" seotud bürokraatiat. Kõik osapooled peavad oluliseks raamprogrammi sidumist reaalse nõudluse ja vajadusega. Teisi sõnu – teadusuuringud, innovaatilised lahendused ning uus tehnoloogia peab leidma ka reaalset kasutust ning mitte jääma omaette eesmärgiks.

 

Osalejate sõnul tuleb märksa suuremat tähelepanu pöörata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete potentsiaalile, kuivõrd nemad suudavad kiiremini ning paindlikumalt reageerida uuendustele ning neile rakendusi leida.

 

Koosolijad tõdesid majanduskriisi negatiivset mõju  avalikule sektorile, kelle julgeoleku tugevdamist toestavaid eelarveid on kärbitud. Seetõttu tekib kahtlus, kas on reaalselt võimalik kõiki uuendusi vastu võtta ega ellu viia. Samas nenditi, et Euroopa Liit on juba maha jäänud teadus- ja innovatsioonibaasi kaasajastamisega ning see probleem vajab kiireid poliitilisi otsuseid. Ühe võimalusena võiks antud teemasse kaasata transatlantiliste suhete paketi,  ühendades jõud USAga.

 

Tunne Kelam leidis, et Horisont 2020 peaks  esiteks kindlalt säilitama julgeoleku dimensiooni ning teiseks - viima selle vastavusse tänapäeva väljakutsetega, eriti nendega, mis puudutavad kübervaldkonda, kus uute lahenduste leidmiseks on vajalik äärmine kiirus ning efektiivsus. Just see asjaolu õigustab vajadust eraldada Horisont 2020-le piisavad rahalised vahendid. Viimaseid tuleks rakendada võimalikult paindlikult, kaasates aktiivselt   kõiki osapooli. 

 

Lisainformatsioon: Tunne
Kelami büroo, tel.: +32-228-37279

www.kelam.ee

www.facebook.com/tukebro

Loe lisaks

Europarlament lükkas valitsuste poolt kokku lepitud 7-aastase eelarveraamistiku tagasi 13.03.2013

Euroopa Parlament (EP)  võttis tänasel Strasbourgi
täisistungil suure häälteenamusega vastu suuremate fraktsioonide kavandatud
ühisresolutsiooni, millega EP  lükkab  Euroopa  Liidu
valitsustevahelise  kokkuleppe tulevase eelarveraamistiku (2014-2012)
kohta praegusel kujul tagasi. Ees on EP ning Euroopa Nõukogu vaheliste keerukate
läbirääkimiste periood.

Loe lisaks

Aasta 2013 on Gruusia ning EL idapartnerite jaoks otsustav 07.03.2013

Euroopa Parlamendi liikmete  hoiatus Gruusia uuele
valitsusjuhile

Euroopa Parlamendi (EP) liikmed saatisid avaliku kirja
Gruusia valitsusjuhile Bidzina  Ivanishvilile väljendamaks oma tõsist
muret demokraatia ning õiguskorra kiire taandarengu pärast Gruusias. 
Esimeste allakirjutanute seas oli EP väliskomisjoni esimees Elmar Brok. Loe lisaks

ELi sõjalise staabi ülem tunnustas Eestit 27.02.2013

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjon analüüsis  26. veebruaril Brüsselis Euroopa Liidu (EL)sõjalise staabi ülema  kindralleitnant Ton Van Osch'i osavõtul  Euroopa kaitsevõime hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.

Loe lisaks

Makedooniale kujuneb 2013 otsustavaks aastaks 14.02.2013

Euroopa Parlamendi (EP) väliskomisjoni liige Tunne Kelam külastas EP delegatsiooni koosseisus 11-13 veebruaril Makedooniat. Delegatsiooni juhtis EP endine president Jerzy Buzek.

Loe lisaks

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS – „EUROOPA HING – EUROOPA PÕHIVÄÄRTUSED NING NENDE ROLL KRIISIST VÄLJUMISEL” 08.02.2013

OTSÜLEKANNE konverentsist  
08.02.2013 10:00 kuni 15:00
www.kelam.ee
Loe lisaks

Küberjulgeolek- ja kaitse: Euroopa Komisjoni vastuvõetud strateegia on tervitatav, kuid vajab konkretiseerimist. 07.02.2013

Euroopa Komisjon avalikustas täna Euroopa Liidu  (EL) kauaoodatud küberjulgeoleku strateegia, mis loob vajaliku raamistiku Euroopa küberjulgeoleku paremale ajakohastamisele ning koordineerimisele.  

Loe lisaks

Tallinnas räägitakse Euroopa hingest 03.02.2013

Järgmise nädala reedel, 8. veebruaril toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents „EUROOPA HING – Euroopa põhiväärtused ning nende roll kriisist väljumisel”.

Loe lisaks

30 aastat Euroopa Parlamendi ajaloolisest resolutsioonist Balti rahvaste toetuseks 23.01.2013

Kolmkümmend aastat tagasi, 13. jaanuaril 1983, võttis Euroopa Parlament oma Strasbourgi istungil vastu esimese resolutsiooni okupeeritud Eesti, Läti ja Leedu toetuseks. Loe lisaks

Kas Iraak on piisavalt stabiliseerunud, et olla ELi pikaajaline koostööpartner? 17.01.2013

Euroopa Parlament arutas esimese Euroopa Liidu (EL)  ja Iraagi vahelise partnerlus- ja koostöö raamlepingu sõlmimise väljavaateid.  Täna vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsiooni sel teemal  koostas  itaallane Mario Mauro.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel debatis osalenud Tunne Kelami sõnul on tegemist julge initsiatiiviga sõlmida Iraagiga pikaajaline partnerlussuhe ning võtta ühtlasi kaasvastutus õiguskorra tugevdamise eest kõnealuses riigis.

Loe lisaks

EL peab suhtlemisel Venemaaga ise määratlema miinimumstandardid 12.12.2012

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna ELi ja Venemaa vahelist uue lepingu ettevalmistamist, mida kajastab sotsialist Hannes Swoboda Venemaa-teemaline raport.

Loe lisaks

Küberjulgeolek- ja kaitse: EL vajab kiiremas korras kõikehõlmavat strateegiat 22.11.2012

Euroopa Parlament võttis täna vastu Tunne Kelami koostatud Euroopa Liidu küberjulgeoleku ja -kaitse raporti  (poolt hääletas 454 , vastu 39 , erapooletu  96).


Tunne Kelami raport on esimene Euroopa Parlamendi algatus, mis käsitab küberjulgeoleku ja -kaitse väljakutseid terviklikult ning kutsub üles kujundama kõikehõlmav Euroopa Liidu  küberjulgeoleku- ja kaitse strateegia.  Raport soovitab kokku leppida küberjulgeoleku ja -kaitse ühtsete definitsioonide suhtes ning rõhutab Euroopa Liidu  institutsioonide ja liikmes-riikide tegevuste koordineerimise otsustavat rolli küberjulgeoleku ja -kaitse tõhustamisel. 

Loe lisaks

Tunne Kelam: Jääb mulje bürokraatia suurenevast sekkumisest väiketootjate tegevusse. 15.11.2012

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus kohtus täna rohkem kui saja Hansa-Parlamendi esindajaga, kohtumisel arutati olulisi Läänemere regiooni puudutavaid küsimusi.

Hansa-Parlament ühendab  üle 45 kaubandus-ja tööstuskoja ning muu asutuse, kes esindavad väikese- ja keskmise (VKE) suurusega ettevõtteid kõigist Balti mere äärsetest riikidest (Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Norra, Rootsi ja Taani).

Loe lisaks

Venemaa poolt WTOle antud kohustuste täieulatuslik täitmine peab olema EL ja Venemaa uue kaubaleppe sõlmimise tingimus 26.10.2012

Euroopa Parlament arutas Euroopa Liidu  ning Venemaa suhteid pärast viimase riigi ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga  (World Trade Organization, WTO).

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni (ERP) nimel kõnelenud Tunne Kelam nentis, et kümme kuud pärast WTO  liikmeks saamist pole Venemaa käitumises märgata erilisi muutusi.

Loe lisaks

Euroopa Rahvapartei kongress Bukarestis 17.10.2012

Täna algab Bukarestis Euroopa suurima poliitilise erakonna, konservatiive ja kristlikke demokraate koondava Euroopa  Rahvapartei (ERP) kongress.

Loe lisaks

EL vajab terviklikku küberjulgeoleku ja -kaitse strateegiat 10.10.2012

Euroopa Parlamendi väliskomisjon võttis täna vastu Tunne Kelami koostatud Euroopa Liidu küberjulgeoleku ja -kaitse raporti  (poolt hääletas 46, vastu 3, erapooletu 6).

Loe lisaks

Iraani opositsioon on vaba tegutsema 30.09.2012

Reedel, 28. septembril 2012 teatas USA riigisekretär Hillary Clinton USA võimude ametlikust otsusest tühistada 15 aastat jõus püsinud seadus, millega Iraani kõige paremini organiseeritud opositsiooniliikumine PMOI (Peoples’ Mujahhedins of Iran – Iraani rahvavõitlejad) oli arvatud välismaiste terrorismis kahtlustatavate organisatsioonide nimekirja. 

„See on ammu oodatud samm, mis järgib Euroopa Kohtu samalaadset otsust a-st 2009 ning tähistab tõsist tagasilööki Iraani klerikaalse diktatuuri intriigidele“, ütles Euroopa Parlamendi „Vaba Iraani Sõprade“ saadikuühenduse üks aseesimehi Tunne Kelam.

Loe lisaks

Balti riikide eurosaadikud jätkavad väljakutsete esitamist EL põllumajanduspoliitika tulevikukavadele. 18.09.2012

Euroopa Parlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni Eesti, Läti ja Leedu saadikud korraldasid täna avaliku kuulamise "Balti riikide väljakutsed ühisele põllumajandus-poliitikale."

Läti saadiku Sandra Kalniete, Eesti saadiku Tunne Kelami ning Leedu saadiku Radvile Morkunaite-Mikuliene organiseeritud avalik kuulamine rõhutas Balti liikmesriikide ühist vajadust saavutada Euroopa Liidu põllumajanduse otsetoetuste märksa kiirem ühtlustamine kui seda näeb ette Euroopa Komisjoni pakutud kava.

Loe lisaks

Aeg on tegutseda, mitte lihtsalt reageerida. Õigussüsteemi poliitilisest kuritarvitamisest Venemaal. 11.09.2012

Euroopa Parlament arutas täna  Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoniga õigussüsteemi politiseeritud kasutamist Venemaal.

Parlament nõudis sellise arutelu korraldamist kohe suvevaheajale järgnenud esimesel täisistungi  nädalal, et viivitamatult reageerida murettekitavat tugevnenud survele opositsiooni ning kodanikuühiskonna vastu viimaste kuude vältel.

Loe lisaks

Europarlamendi suurim fraktsioon arutab Van Rompuy ja Barrosoga Euroopa ühinemise tulevikku 05.09.2012

6.-8. septembril toimub Firenzes, Itaalias, Euroopa Parlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni väljasõiduistung, mille põhiteemadeks on Euroopa püsiväärtuste kaitse, Euroopa ühinemise projekti praegune kriis ning sotsiaalse turumajanduse roll selle ületamisel.

Loe lisaks

Eelteade - 23. augustil toimub okupatsioonide muuseumis arutelu "Hirvepark 25" 18.08.2012

Neljapäeval, 23. augustil möödub kakskümmend viis aastat esimesest Hirvepargi kõnekoosolekust. Selle tähistamiseks korraldab okupatsioonide muuseum koostöös Tunne Kelami bürooga üldsusele suunatud arutelu.
Loe lisaks

Venemaaga viisavabaduse kehtestamise eelduseks on Vene õigusriikluse tugevnemine ning korruptsiooni vähenemine 28.06.2012

27-29 juunil toimub Turus, Soomes, Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei (ERP) väljasõiduistung, mille põhiteemad on Euroopa kasvustrateegia, Läänemere strateegia ning Euroopa Liidu jaVenemaa suhted.

Konverentsil esinesid Soome peaminister Jyrki Katainen,  Euroopa asjade ning väliskaubanduse minister Alex Stubb, Rootsi välisminister Carl Bildt, Soome siseminister Päivi Räsänen ja teised nimekad poliitikud. Alex Stubbi järgi on vaja üle saada viimsepäeva meeleoludest - iga kriis on võimalus ning Euroopa tuleb sellest tugevamana välja. Euroopa Liit on maailma suurim majandus ning kümne kõige konkurentsivõimelisema riigi hulgas on kuus Euroopa Liidu liikmesriiki. Stubbi sõnul on selge, et Euroopa Liit ei saa jätkata kõige madalamate ühisnimetajate tasandil.

Loe lisaks

Pariisis toimus ülemaailmne kogunemine Iraani opositsiooni toetuseks 24.06.2012

Prantsuse organisatsioon Komitee Demokraatliku Iraani eest (le Comité français pour l’Iran démocratique - CFID) korraldas 23.juunil Pariisis suurima välisiraanlaste kogunemise, et toetada Iraani opositsiooni ning avaldada meelt Iraani põgenikelaagrite elanike (Ashraf ja Liberty) õiguste kaitseks.

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning Vaba Iraani sõprade saadikuühenduse liige Tunne Kelam osales CFDI kutsel 23.juunil Pariisi kogunemisel.

Need juba traditsiooniliseks saanud juunis toimuvad poliitilised meeleavaldused Iraani teokraatliku diktatuuri vastu kuuluvad Euroopa suurimate poliitiliste massimiitingute hulka - möödunud aastal osales nendes 80 000 inimest, sealhulgas paarsada silmapaistvat poliitikut ja juristi Euroopast ja USA-st.

"Olukorras, kus on ilmne, et kuue riigi ametlikud läbirääkimised Iraani diktatuuriga sealse tuumaprogrammi kontrollimiseks on jätkuvalt ummikus, seda ka Venemaa eripositsiooni tõttu, on suurem vajadus kui kunagi varem tõhusa rahvadiplomaatia järele, mis ühendaks Iraani opositsiooni ning selle arvukate toetajate jõud," ütles Tunne Kelam. Kelami sõnul on Iraani Rahvuslikul Vastupanunõukogul rohkem kui 3000 parlamendiliikme toetus üle maailma. "Just need on inimesed, kes esimestena teadvustasid vaba maailma Teherani salajasest tuumaprogrammist, " ütles Kelam.

Selle asemel, et üha uskuda Iraani diktatuuriga kokkuleppele jõudmisesse, mis tähendab Teherani jaoks ajavõitmist oma kavatsuste lõpuleviimiseks, on Kelami arvates tähtis ilmutada kõige kõrgemal poliitilisel tasandil solidaarsust opositsiooniga ning takistada vastupanuliikumise liikmete väljaandmist Iraagist Teherani valitsejaile.

Iraani vastupanuliikumise tähtsamaid tugipunkte Ashrafi laager on asunud üle 20 aasta Bagdadi lähistel ning selle 3500 asukat võeti pärast Iraagi diktaatori Saddam Husseini kukutamist USA kaitse alla Genfi 4. konventsiooni alusel. Laagri asukad on relvitud ning taotlevad demokraatliku ja ilmaliku Iraani rajamist. Pärast USA vägede lahkumist on Bagdadi valitsus Iraani tugeval survel asunud laagrit likvideerima ning korraldanud kaks relvastatud rünnakut, mille tagajärjel üle 40 elaniku sai surma ning mitmed sajad haavata. Euroopa Parlament on oma avaldustes ja resolutsioonides korduvalt toetanud nende inimeste õigust elule, vabadusele ning võimalusele oma tulevast elukohta ise valida. 

http://www.ncr-iran.org/en/news/iran-resistance/12039-paris-iranian-opposition-hold-rally-in-paris-

http://www.reuters.com/article/2012/06/23/us-iran-opposition-idUSBRE85M04N20120623 

Loe lisaks

Euroopa Parlamendi liikmed mälestasid Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ohvreid 13.06.2012

Täna mälestati Euroopa Parlamendis Balti riikides läbi viidud massiküüditamiste ohvreid.

Mälestustseremoonia avanud Tunne Kelami sõnul on 1941.a. tragöödia osa Euroopa ühisest minevikupärandist. "Need olid esimesed massiküüditamised praeguste Euroopa Liidu  liikmesriikide territooriumilt," ütles Eesti saadik oma avasõnavõtus.  Kelami sõnul pandi need inimsusevastased kuriteod toime rahuajal ning neid võib käsitada poliitilise ja sotsiaalse puhastusena.

Loe lisaks

EL-USA parlamentidevaheline kohtumine Kopenhaagenis 13.06.2012

9.-10. juunil toimus Kopenhaagenis Euroopa  Parlamendi ning USA Kongressi delegatsioonide 72. kohtumine.  Peateemadeks  olid seekord Atlandi-ülesed kaubasidemed, julgeoleku kontrolli teostamine kaubasaadetiste üle ning küberrünnakute esitatud uued väljakutsed. 

Loe lisaks

Tunne Kelam: Iraani poliitiliste pagulaste humanitaarkriisi lahendamisega ei saa enam viivitada 06.06.2012

Juba 220 Euroopa Parlamendi saadikut on tänaseks alla kirjutanud  pöördumisele, mis nõuab Euroopa Liidu, USA ja ÜRO viivitamatut sekkumist, et sundida Iraagi võime lõpetama Bagdadi lähistel paikneva Iraani opositsiooni esindajate laagri 3200 asuka survestamine ning kindlustada neile poliitilistele pagulastele vääriline kohtlemine.

Loe lisaks

Kas õiguslik lahendus kommunismi kuritegude osas on võimalik? 05.06.2012

Täna Euroopa Parlamendis toimunud rahvusvahelisel konverentsil "Kommunismikuritegude õiguslik lahendus" otsiti uut rahvusvahelise õiguse mudelit, mis võimaldaks lõpuks lahendada eetilist, moraalset ja õiguslikku võlga, mis Euroopa Liidul on oma kodanike ees, kes kannatasid tõsiste inimõiguste rikkumiste all totalitaarse kommunistliku režiimi poolt.

Loe lisaks

ELi liikmesriigid peavad koostama rahvuslikud tegevuskavad VKE-de toetamiseks 22.05.2012

Euroopa Parlamendi täiskogu istungil arutati väike ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE)olukorda. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam rõhutas vajadust tagada VKE-dele lihtsam ja kasutajasõbralikum juurdepääs ELi rahastamisele. 

"Kaasfinantseerimisreeglite leevendamine ning taotluse esitamise protseduuride lihtsustamine on VKE-de jätkusuutlikuks arenguks võtmelise tähtsusega," kinnitas Kelam.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendi saadikud ootavad Läänemere strateegialt konkreetsust ning tõhusamat poliitilist koostööd 15.05.2012

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus arutas täna Euroopa Komisjoni 23.märtsi teatist Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia (LMS) rakendamise kohta.

Balti-Euroopa saadikuühenduse esimees Tunne Kelam, kes osales parlamendi nimel 23. aprillil Berliinis LMS seisundit hinnanud Euroopa Liidu kõrgemate ametnike nõupidamisel, tõi ühe põhiprobleemina esile tõhusa koordineerimise puudumise strateegia ellurakendamisel. "Läänemere strateegia rakendamise kogemust on meil üle kahe aasta, kuid ikka pärsib arenguid ebapiisav koordinatsioon, " ütles Tunne Kelam.

Loe lisaks

Tunne Kelam: "Kas mäng on läbi?" 09.05.2012

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam astub täna peaesinejana üles Kopenhaagenis toimuval rahvusvahelisel foorumil, mis keskendub Euroopa Liidu seisundi hindamisele (State of the Union). Loe lisaks

Me ei saa olla tõeliselt integreeritud, olemata valmis ühildama meie erinevaid ajaloolisi kogemusi 09.05.2012

Euroopa Rahvapartei, Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni korraldatud konverentsil "Okupatsioon peale vabastamist" esines ühe peakõnelejana Eesti saadik Tunne Kelam.

Tunne Kelami sõnul on sõjajärgse Euroopa ajaloos senini valitsenud "võidukate liitlaste" paradigma, kelle seast Stalin aga oli üks suurimaid massimõrvareid inimkonna ajaloos.

Loe lisaks

Kelam tunnustas inimõigustest kirjutanud noori 16.04.2012

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam kuulutas tunnustas täna Euroopa Parlamendi Infobüroos välja gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste esseekonkursi võitjad. Need on tänavu Emily Ruus Viljandi Maagümnaasiumist, Niina Kozõreva Ahtme Gümnaasiumist ja Tiit Liblik Tallinna Nõmme Gümnaasiumist.
Loe lisaks

Kutse esseekonkursi võitjate väljakuulutamisele 12.04.2012

Olete oodatud esmaspäeval, 16. aprillil kell 16.00 Tallinnasse Euroopa Liidu Maja Infokeskuse saali koolinoorte esseekonkursi " Poeet ei pruugi olla Sa, kuid kodanik pead olema...”(N. Nekrassov) võitjate väljakuulutamisele. Loe lisaks

Ashrafi vastupanuliikumise liikmete tuleviku tagamine on EL valitsuste käes 22.03.2012

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed kohtusid Brüsselis ÜRO eriesindajaga Iraagi jaoks Martin Kobleriga ning USA eriesindajaga Ashrafi põgenikelaagri küsimuses Dan Friediga. Eriesindajad soovitasid Euroopa Liidul etendada aktiivsemat rolli suhetes Iraagiga, kes on ümbritsetud problemaatilistest naabritest ning on veel kaugel mõne aasta eest sõlmitud rahvusliku kokkuleppe tegelikust elluviimisest. Kobler ja Fried andsid ülevaate Iraani opositsiooniliikumise 3400 liikme olukorrast seoses Ashrafi laagri likvideerimisega Iraagi võimude poolt.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendis näidatakse filmi Anna Politkovskajast 20.03.2012

Täna õhtul näidatakse Brüsselis Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami algatusel  Marina Goldovskaja  dokumentaalfilmi "Vabaduse mõrkjas maitse".

2011. aastal valminud film räägib Moskva sõltumatu ajalehe "Novaja Gazeta" uurivast ajakirjanikust Anna Politkovskajast, kes vastandus teravalt Putini režiimile ning mõrvati 7. oktoobril 2006 oma korterimaja trepikojas.

Loe lisaks

ELi suhted Venemaaga tuleb ümber hinnata 14.03.2012

"Euroopa Liit peab oma suhetes Venemaaga lähtuma sellest, et nii uus parlament kui ka president on kaotanud oma poliitlise usaldusväärsuse, " ütles Eesti saadik Tunne Kelam täna Venemaa presidendivalimiste tulemusi käsitlenud debatil Euroopa Parlamendi täiskoguistungil Strasbourgis.

Loe lisaks

Majanduskriisi ületamiseks tuleb EL ühisturg täies mahus vältimatult ellu rakendada 13.03.2012

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna Euroopa Ülemkogu tulemusi. Ettekannete ja kommentaaridega esinesid Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

 

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam  juhtis tähelepanu kuuldustele niinimetatud kriisiväsimusest. 

"Tänase debati sõnumit võiks sõnastada - nüüd on otsuste elluviimise aeg. Nüüd on aeg, et liikmesriikide valitsused hakkaksid tõhusalt ellu viima kohustusi, millele nad Ülemkogul alla on kirjutanud," ütles Kelam.

Loe lisaks

Läänemere strateegia ellurakendamise senise tempoga ei saa rahul olla 06.03.2012

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus arutas oma 6. märtsi koosolekul Läänemere strateegia (LMS) elluviimise hetkeseisu ning Taani eesistumise prioriteete Läänemere piirkonnas.

Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa Liidu piiriülese koostöö tulemuslikkus sõltub omavalitsuste ja mitte-riiklike organisatsioonide täielikust kaasamisest 08.02.2012

Täna Peterburis toimunud konverentsi avaettekandes rääkis Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam  sellest,  kuidas Euroopa Liit peaks tõhusamalt rakendama oma Läänemere piirkonna programmi suhtlemisel kohalike võimudega ning mitte-riiklike sidusgruppide ja MTÜ-dega.

Loe lisaks

"Vabadus kannab vilja ainult tihedas seoses vastutuse ja väärikusega" 07.02.2012

Bonnis toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Saksamaa, Euroopa Liit ja Araabia kevad" pidas põhiettekande Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, kes kõneles vabaduse tähendusest ning Euroopa Liidu tulevikust Eesti taasiseseisvumise kogemuse näitel.

Loe lisaks

Tunne Kelam korraldab noorte esseekonkursi kodanikuõigustest 31.01.2012

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam kuulutas koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga välja gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste noorte esseekonkursi. Loe lisaks

Kooliõpilastele näidatakse filmi Anna Politkovskajast. 23.01.2012

23. – 27. jaanuarini näidatakse Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami algatusel kinos Artis Tallinna koolide õpilastele dokumentaalfilmi "Vabaduse mõrkjas maitse".

Film kõneleb Moskva liberaalse ajalehe "Novaja Gazeta" ajakirjanikust Anna Politkovskajast, kes vastandus teravalt Putini režiimiga ning mõrvati 7. oktoobril 2006 oma korterimaja trepikojas.

Loe lisaks

Tunne Kelam külastab Ida-Virumaad 11.01.2012

Reedel, 13. jaanuaril kohtub Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam Ida-Virumaal kohalike õpilaste ja omavalitsustegelastega, et neile rääkida Euroopa Liidus toimuvast. Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa Parlament nõuab liikmesriikidelt kooskõlastatud poliitikat suhtlemisel autoritaarsete režiimidega. 20.12.2011

20. detsembril võttis Euroopa Parlamendi väliskomisjon Brüsselis suure häälteenamusega vastu Briti liberaali Graham Watsoni koostatud soovituse EL Nõukogule töötada välja kooskõlastatud poliitika suhtlemisel autoritaarsete partneritega. Loe lisaks

Majanduskriis on võimalus liikmesriikide tõhusamaks kaitsealaseks koostööks 13.12.2011

Euroopa Parlament arutas 13. detsembril Euroopa Liidu välispoliitika juhi Catherine Ashtoni osavõtul Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liikme Krzysztof Liseki koostatud ulatuslikku raportit finantskriisi mõjust Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekusektorile.

ERP fraktsiooni esindaja Tunne Kelami hinnangul on tegemist põhjaliku ja ülimalt ajakohase dokumendiga, mis teeb konkreetsed ettepanekud Euroopa Liidu julgeolekusektori tõhustamiseks.

Loe lisaks

Pro Patria Koolituskeskus tutvustab mitmetahulist käsitlust konservatismist. 01.12.2011

Reedel, 2. detsembril Tallinnas St.Olavi hotellis toimuval konverentsil esitletakse kogumikku „Mitmekülgne konservatism. Konservatiivse maailmavaate olemusest, ajaloost ja tulevikust“. 
Loe lisaks

Euroopa Parlamendil on avarad kasutamata võimalused Sahharovi auhinna laureaatide tõhusamaks toetamiseks 23.11.2011

Brüsselis toimus täna Euroopa Parlamendi presidendi algatatud Andrei Sahharovi mõttevabaduse auhinna võrgustiku konverents. 

Kohale oli saabunud arvukalt Sahharovi preemia laureaate eesotsas Sergei Kovaljoviga; oma videotervituse saatis 1990.a. preemia saaja Aung San Suu Kyi, kes praegu juhib Birma poliitilise taassünni liikumist.  Mitu laureaati, sealhulgas Hiinas üha vangis viibiv  Hu Jia ning 2010.a. preemia laureaat, Kuuba ajakirjanik Guillermo Farinas ei saanud osaleda oma kodumaa võimude keelu tõttu.

Loe lisaks

Küberrünnakuid ei saa tõrjuda eraldiseisvaist kindlustest 22.11.2011

Euroopa Parlamendis toimus täna küberjulgeolekuteemaline ümarlaud, mille korraldajaks oli Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam koos Euroopa Julgeoleku Ümarlauaga (European Security Roundtable). Ümarlaud arutas Euroopa Parlamendi rolli küberjulgeolekupoliitika kujundamisel. Esinesid parlamendiliikmed, Europoli esindajad ning teised eksperdid, sealhulgas kauaaegne NATO küberkaitse poliitika nõunik ja hetkel Eesti Kaitseministeeriumi nõunik Heli Tiirmaa-Klaar.

Loe lisaks

Tallinnas toimub homme kõrgetasemeline energiakonverents 20.11.2011

Homme Tallinnas toimuval konverentsil arutavad Eesti, Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Saksamaa teadlased, poliitikud ja spetsialistid, kas tulevikuenergeetika on võimalik ilma tuumaenergiata.

Loe lisaks

Tunne Kelam: Lähis-Ida kristlaste seisund ja tulevik on ka Euroopa probleem ja kaasvastutus 17.11.2011

Tunne Kelam osaleb 18-19. novembril Euroopa Parlamendi delegatsiooni koosseisus Lähis-Ida kristlaste tulevikku käsitleval konverentsil, mis leiab aset Beirutis. Konverentsi algatajaiks on Beiruti Kasliki ülikool ning arvukad Euroopa Parlamendi liikmed.
Loe lisaks

Tosina aasta pärast on mõeldav rongisõit Tallinnast Poola vähem kui viie tunniga 08.11.2011

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas kinnitas täna Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühenduse liikmetele, et  Komisjon on poliitiliselt kui ka tehniliselt valmis osutama igakülgset toetust Rail Baltica projekti elluviimisel.

Kallas nimetas transpordikoridoride rajamist ja tõhustamist Euroopa ida - ja keskosa vahel üheks Euroopa Komisjoni  tähtsamaiks prioriteediks. Balti raudteekoridor kuulub sellesse eelistusse.

Loe lisaks

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis on avatud näitus "Marje Sink 100 – otsides taevast“. 03.11.2011

18. oktoobril 2010 möödus 100 aastat helilooja, koorijuhi, laulja ja pedagoogi Marje Sink'i (1910 - 1979) sünnist. Oikumeenilise inimesena oli ta kõikjal oodatud. Oma muusikat kirjutas ta tavaliselt pidades silmas paikkonna esitajaid.
Loe lisaks

Läänemere strateegia edu sõltub tõhusamast koordinatsioonist 12.10.2011

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühenduse liikmed analüüsisid 11.oktoobri erakorralisel koosolekul Euroopa Komisjoni vahearuannet Euroopa Liidu Läänemere strateegia elluviimise seniste tulemuste ja kogemuste kohta.  Aruannet tutvustas Komisjoni regionaalpoliitika direktoraadi esindaja Colin Wolfe, kelle hinnangul sisaldab Läänemere strateegia senine kogemus niihästi edukaid kui ka "vähem edukaid" näited. Komisjoni esindaja väitel on positiivne, et Läänemere strateegia on muutunud orientiiriks  teistele makroregionaalsetele algatustele.

Loe lisaks

Majandusjuhtimise pakett hoiab ära eurotsooni reeglite rikkumise tulevikus 28.09.2011

Euroopa Parlament võttis täna Strasbourgi täisistungil vastu vastu kuuest õigusaktist koosneva majandusjuhtimise paketi ("kuuspakk" ehk "six-pack").

"See seadusandlik pakett ei lahenda käesoleva hetke võlakoormust ega majandus-probleeme, kuid kehtestab õigusliku raamistiku, mis peaks edaspidi ära hoidma eurotsooni reeglite rikkumise, see tähendab üle oma võimaluste elamise üksikute liikmesriikide poolt tulevikus," ütles Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liige Tunne Kelam.

Loe lisaks

Tunne Kelam rääkis Wroclawis energiapoliitika tulevikust 09.09.2011

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam osales täna Wroclawis koos Euroopa energiavoliniku Günther Oettingeri ning Bulgaaria välisministri Nikolai Mladenoviga debatis Euroopa ühise energiapoliitika tuleviku üle.

Tunne Kelam juhtis oma sõnavõtus tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament algatas neli aastat tagasi resolutsiooni Euroopa ühtse energiapoliitika teemal. "Tookord tundus see paljudele poliitilise utoopiana. Täna on sümboolne, et Poola eesistumise ajal on see utoopia elluviimise järgus," rõhutas Eesti saadik.
Loe lisaks

Tunne Kelam räägib Poolas EL-i energiapoliitika tulevikust 07.09.2011

8.-9. septembril toimub Wroclawis, Poolas, Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni, Euroopa Rahvapartei (ERP) väljasõiduistung, mille põhiteema on Euroopa naabrus- ning energiapoliitika.

Seminari avavad Poola peaminister Donald Tusk, Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Janusz Lewandowski, Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ning Poola Seimi eesistuja Grzegorz Schetyna.

 Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam osaleb koos Euroopa energiavoliniku Günther Oettingeri ning Bulgaaria välisminister Nikolai Mladenoviga debatis Euroopa ühise energiapoliitika tuleviku üle.

Loe lisaks

EL peab kehtestama selgemad reeglid kaasaegse tehnoloogia eksportimisel diktatuuririikidesse 30.08.2011

Rühm Euroopa Parlamendi saadikuid pöördus kirjaliku küsimusega Euroopa Liidu välispoliitika juhi Catherine Ashtoni poole seoses arvukate näidetega, mis osutavad, et Euroopa Liidu ettevõtted  on vahendanud kahesuguse kasutusega kõrgtehnoloogiat repressiivsetele režiimidele, aidates nii kaasa kõnealustesse režiimidesse kriitiliselt suhtuvate või opositsioonis olevate kodanike  jälitamisele, vangistamisele ning piinamisele.

Loe lisaks

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam pälvis 2011. aasta Maarja medali 29.08.2011

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas oma 28. augustil toimunud koosolekul annetada Maarja medali ja koguduse 2011. aasta kultuuripreemia Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelamile. Vastavalt statuudile esitas Maarja medali ja kultuuripreemia kandidaadi Toomkoguduse õpetaja ja otsuse langetas koguduse nõukogu.

Loe lisaks

Esilinastub Jaan Kolbergi dokumentaalfilm 20. augustist 17.08.2011

18. augustil tuleb Artises esilinastusele dokumentaalfilm „Kaks päeva augustis“, mis räägib kahest päevast 20 aastat tagasi, mil määrati Eesti rahva ja riigi saatus.

Loe lisaks

Tunne Kelam saab Baltic-American Freedom League Vabaduse auhinna 12.08.2011

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam viibib 13. augustil Los Angeleses, kus ta on peakõneleja Baltic-American Freedom League (BAFL) korraldatud pidulikul banketil, millega tähistatakse Balti riikide iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva ning BAFLi asutamise 30. aastapäeva.
Tunne Kelamile antakse BAFLi juubeliaasta raames üle Vabaduse auhind juhtiva rolli eest Eesti iseseisvuse taastamisel ning demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel.
Loe lisaks

Algas Poola eesistumine: "Poola alustas moraalse optimismi laenguga" 06.07.2011

Poola peaminister Donald Tusk tutvustas täna Strasbourgis Euroopa Parlamendile 1. juulil alanud Poola eesistumise programmi.

Peaminister Tuski hinnangul ei saa praegust Euroopa majanduskriisi võrrelda sellega, mida Kesk-ja Ida-Euroopa maad kogesid totalitaarse korra ajal. "Praegusest kriisist suudab Euroopa välja tulla," kinnitas Poola peaminister.  

Loe lisaks

In Memoriam: Otto von Habsburg (1912 - 2011) 04.07.2011

Täna, 4. juulil kaotas Euroopa ühe suurimatest visionääridest, kes suutis oma 98-aastase elu vältel kujuneda Austria-Ungari viimasest troonipärijast vaba ja demokraatliku Euroopa eestkõnelejaks.

Kui Euroopa Parlament 4. juuli pärastlõunase Strasbourgi istungi algul avaldas leinaseisakuga lugupidamist oma kauaaegsele mõjukale liikmele, siis ühendas see kaotus tugevamalt kui kunagi varem niihästi vanadest kui uutest liikmeriikidest pärinevaid saadikuid.

Loe lisaks

Euroopa solidaarsus tähendab mitte üksnes "kõik ühe eest" vaid ka "üks kõigi eest". 22.06.2011

Euroopa Parlamendi plenaaristungil arutati täna 23.-24. juunil toimuva Euroopa Ülemkoguga seonduvaid teemasid.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam tõstis esile puudujäägid stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisel, millest tulenevalt on majanduskriis üle kasvanud usalduskriisiks.

"Oleme praegu jõudnud olukorrani, kus solidaarsus ja vastutus on ainsad, mis loevad, " ütles Eesti saadik oma sõnavõtus.

Loe lisaks

"Minu lemmikvaenlane" esines Euroopa Parlamendis 22.06.2011

21. juunil esines Brüsselis Europarlamendis tuntud Iisraeli, Palestiina, Jordaania ja Ameerika muusikutest koosnev ansambel "Minu lemmikvaenlane" (My Favourite Enemy).

Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa vajab küberkaitse koordinaatorit 20.06.2011

Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami algatusel toimus täna Brüsselis debatt "Küberjulgeolekualased väljakutsed Euroopale ja USAle."

Euroopa Liit ja USA käivitasid 2010. aasta novembris EL-USA küberjulgeoleku töörühma, mille eesmärgiks Euroopa Komisjoni volinik Malmström seadis "konkreetsete tulemuste saavutamise ühe aasta jooksul". Tänasel arutelul analüüsiti küberjulgeoleku poliitika hetkeseisu, EL-USA sellealast koostööd ning valmisolekut küberohtudest tingitud väljakutsetele.

Loe lisaks

Eelteade: Tunne Kelam osaleb transatlantilist koostööd käsitleval rahvusvahelisel konverentsil Washingtonis 10.06.2011

13.-16. juunil toimub Washingtonis transatlantilist koostööd käsitlev iga-aastane rahvusvaheline konverents "Effective multilateralism. Horizons of Transatlantic Cooperation", mille korraldab Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei mõttekoda „Euroopa ideede võrgustik" (European Ideas Network, EIN).

Loe lisaks

Euroopa Parlamendis mälestati juuniküüditamiste ohvreid 08.06.2011

Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis algas esmaspäeval debatiga, mis oli pühendatud 70 aasta möödumisele Nõukogude Liidu poolt läbi viidud esimesest massiküüditamisest Eestist, Lätist ja Leedust.

Loe lisaks

"Meie minevik on teie minevik." Euroopa Parlament tähistas 70 aasta möödumist esimesest massiküüditamisest Balti riikidest. 06.06.2011

Euroopa Parlamendi täiskogu istung algas debatiga, mis oli pühendatud 70 aasta möödumisele Nõukogude Liidu poolt läbi viidud esimesest massiküüditamisest Eestist, Lätist ja Leedust.

Loe lisaks

Ashrafi laagri 3400 asuka elu ja tervis on iga päev jätkuvalt ohus 26.05.2011

25. mail arutasid Euroopa Parlamendi liikmed Brüsselis koos tuntud  USA  poliitikute ja sõjaväelastega humanitaarset kriisi Ashrafi põgenikelaagris ning selle rahvusvahelisi kõrvalmõjusid.  Arutelust võttis osa Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu juht Mariam Rajavi, kes saabus kohale Pariisist.

Loe lisaks

Poola eesistumine on Läänemere strateegia õnnestumiseks otsustav. 25.05.2011

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus kuulas oma erakorralisel istungil juulis algava Poola eesistumise kavasid, rõhuasetusega Läänemere strateegia edasisele rakendamisele ja koordineerimisele.

 

Poola välisministeeriumi Euroopa poliitika osakonna asedirektor Henryka Mościcka ning Poola EL esinduse esimene sekretär Joanna Held tutvustasid Euroopa Parlamendi saadikutele Varssavi nägemust sellest, kuidas valmistatakse ette 2011.a sügisel esitatavat Läänemere strateegia rakendamise vahearuannet.

Loe lisaks

Küberrünnakud võivad ohustada paljusid riike tervikuna 02.05.2011

Euroopa Liidu eesistuja Ungari algatusel toimus täna Budapestis rahvusvaheline küberjulgeolekualane konverents, kus Euroopa Parlamenti esindas Tunne Kelam.

Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liidul küberkaitse tugevdamisel oluline roll, kuivõrd NATO sõltub eranditult oma liikmesriikide panustest. "Euroopa Liidul  aga on ühine eelarve ning institutsionaalsed võimalused. Nii saaksid NATO ja Euroopa Liit teineteist positiivselt täiendada, " ütles Kelam, kes pidas konverentsil kokkuvõtva ettekande.

Loe lisaks

Tunne Kelam osaleb rahvusvahelisel küberjulgeoleku konverentsil Budapestis 02.05.2011

Euroopa Liidu eesistuja Ungari algatusel toimub täna Budapestis rahvusvaheline küberjulgeolekualane konverents, kus Euroopa Parlamenti esindab Tunne Kelam. Konverentsi korraldab Ungari Kaitseministeerium.

Loe lisaks

Iraani põgenike massimõrv Ashrafi laagris tuleb peatada 08.04.2011

Täna, 8. aprilli varahommikul alustasid Iraagi julgeolekuväed 140 soomuki toetusel rünnakut Ashrafi põgenikelaagri vastu, mis paikneb Bagdadi lähistel. Laagris asub 3400 inimest, neist umbes 1000 naist. Kõik on relvitud. Surma oli saanud keskpäevaks üle 30 inimese, neist 6 naist, haavatuid on ligi 300, kellest mitmekümne seisund on kriitiline ja kes vajavad kiiret abi.
Loe lisaks

Näitus "Marje Sink 100 - otsides taevast" Georg Otsa Muusikakoolis 06.04.2011

Neljapäeval, 7. aprillil  kell 17.00 avatakse Georg Otsa Muusikakoolis näitus "Marje Sink 100 – otsides taevast“. Muusikakooli õpetajate Raili Sule ja Maia Lilje kõrval saab sõna helilooja poeg, praegune Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam.
Loe lisaks

Euroopa Liit vajab vastust küsimusele, miks majanduskriisi satuti. 05.04.2011

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa valitsusjuhtide 24. ja 25. märtsi Ülemkogu tulemusi.  Arutelust võtsid osa Euroopa Nõukogu president Herman Van Rompuy ning Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Eesti saadik Tunne Kelam, kes esines parlamendi suurima, Euroopa Rahvapartei  (ERP)  fraktsiooni nimel, pidas Ülemkogu tulemusi institutsionaalselt ja poliitiliselt rahuldavaks, kuid märkis, et oluliste edasiminekute kõrval  jäävad mitmed põhiprobleemid õhku rippuma.

Loe lisaks

IRL Noored ja Tunne Kelam kutsuvad kõiki noori kirjutama 25.03.2011

Täna, 25. märtsil kuulutasid IRL Noored koos Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga välja gümnaasiumi- ja üliõpilastele mõeldud autoritaarsete režiimide kuritegude teemalise esseekonkursi.
Loe lisaks

Europarlamendis asutati "Inimõiguste ja demokraatia sõprade" ühendus 23.03.2011

Tunne Kelam:  See on praktiline vahend järelkontrolli teostamiseks Euroopa Parlamendi otsuste ellurakendamisel.

Loe lisaks

Väärtustepõhine välispoliitika on muutumas kõige realistlikumaks EL poliitikaks 22.03.2011

22. märtsil esines Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees Euroopa Liidu  välispoliitika juht Catherine Ashton, kohtumise peateema oli sündmuste areng Põhja-Aafrikas.

Euroopa Rahvapartei (ERP)  fraktsiooni liige väliskomisjonis Tunne Kelam meenutas Ashtonile, et Euroopa Parlament kutsus oma hiljutises resolutsioonis Euroopa Liitu üles teostama sidusat ja väärtustepõhist välispoliitikat, mis asub selgelt demokraatiat taotlevate jõudude poolele.

Loe lisaks

Euroopa Liidu ühtse välispoliitika valikuhetk 15.03.2011

15. märtsiks on möödus viis päeva Euroopa Parlamendi resolutsiooni vastuvõtmisest Liibüa kohta, neli päeva Euroopa erakorralisest ülemkogust ning kolm  päeva Araabia riikide kohtumisest.  Kõik kolm kuulutasid lõppu Liibüa diktaator Gaddafi valitsusele, toetasid riigis vallandunud rahvaliikumist ning eriti samme massilise verevalamise lõpetamiseks. Viimane jätkub ka neil tundidel seoses Gaddafi palgasõdurite kasutatud moodsa sõjatehnika, eriti lennukite ja tankide rakendamisega ülestõusnute vastu. 

Loe lisaks

Liibüa diktaatori suhtes võetud hoiakut tuleb rakendada ka teiste autoritaarsete režiimide suhtes. 09.03.2011

Euroopa Parlamendis toimus oluline debatt Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni osavõtul Liibüa ning Põhja-Aafrika arengute kohta.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liikme Tunne Kelami sõnul oli Euroopa Parlamendi sõnum suunatud EL erakorralise Ülemkogu istungile 11. märtsil.

"See sõnum oli harvanähtavalt selge ja üksmeelne," ütles Kelam.  "Sellepärast on meie peamine soov, et välispoliitika kõrge esindaja selle sama jõuliselt ja veenvalt reedel valitsusjuhtidele edastaks."

Loe lisaks

Põhja-Aafrika revolutsioonid tõendavad EL ühtse väärtustepõhise poliitika vajadust. 01.03.2011

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjon kohtus 28. veebruaril Euroopa välisaktsiooni teenistuse asepeadirektori Maciej Popowskiga.  Järgnevalt arutasid saadikud teledebatis Kairo poliitiku Ayman Nour'iga Egiptuse üleminekuprobleeme ning kuulasid Euroopa Liidu laienemis- ja naabruspoliitika voliniku Stefan Füle informatsiooni revolutsiooniliste arengute kohta Põhja-Aafrikas.

Eesti saadik Tunne Kelam kommenteeris kriitiliselt  Maciej Popowski sõnumit, mille kohaselt Euroopa Liit olevat üha järelemõtlemise faasis, ühtlustamaks oma kriisihalduse mehhanisme. 

Loe lisaks

EL peaks kehtestama viisakeelu õigusrikkumistega seotud Vene ametnikele. 15.02.2011

Euroopa Parlamendi täiskogu arutas täna Strasbourgis õigusriikluse seisundit Venemaal.

Suuremad poliitilised rühmad olid arutelu ning sellega kaasneva resolutsiooni vajalikkuses kokku leppinud 10. veebruaril, kuid ei saavutanud selle teema kaasamist käesoleva nädala päevakorda. Põhjusena mainiti niihästi Euroopa Liidu välispoliitika juhi Cathrine Ashtoni äraolekut kui ka loodetavat peaminister Putini visiiti Brüsselisse. 

Loe lisaks

Tunne Kelam taotleb võrdsete konkurentsitingimuste loomist elektrienergiatootjatele 02.02.2011

Euroopa Parlamendi suurimasse Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni kuuluv Eesti saadik Tunne Kelam toetab Angela Merkeli pakutud ideed Euroopa konkurentsivõime paktist.

"Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja tugevdada Euroopa Liidu ühispoliitikaid," ütles Tunne Kelam täna Euroopa Ülemkogu energia tippkohtumise (4.veebruar) ettevalmistusi käsitleval arutelul Euroopa Parlamendis.

Loe lisaks

USA filmide nädalaga tähistatakse Ronald Reagani 100. sünniaastapäeva 28.01.2011

KINO ARTIS PRESSITEADE
4. – 10. veebruaril korraldab Tallinnfilm koostöös Tunne Kelami büroo ja USA saatkonnaga USA filmide nädala, mille raames linastatakse Tallinnas kinos Artis ja Tartus kinokeskuses Cinamon mängufilme, kus teeb näitlejana kaasa "külma sõja" lõpetajana ajalukku kirjutatud president Ronald Reagan.
Loe lisaks

Eurotsooniga liitudes tegi Eesti valiku ühisvastutuse kasuks 19.01.2011

"Ühisrahaga liitumine on Euroopa edasise usaldusttekitava integratsiooni aluseks," ütles Tunne Kelam Euroopa Ülemkogu järeldusi käsitleval debatil Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

"Mul on hea meel teatada, et täna täitus 19 päeva Eesti astumisest eurotsooni liikmeks," ütles Kelam.  "Kuid Eesti on selleks sammuks valmistunud Euroopa Liitu tulekust peale.  Isegi Eesti euromüntide disain otsustati rahvaliku valiku tulemusena juba kuus aastat tagasi."

Loe lisaks

Diktaatoreid ei saa kunagi usaldada 12.01.2011

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni erakorraline istung arutas täna Brüsselis valimisjärgset olukorda Valgevenes.  Istungist võtsid osa mitmed Valgevene opositsiooni esindajad, sealhulgas Sahharovi preemia laureaat Alexander Milinkevich, Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, Euroopa Komisjoni liige Stefan Füle.

Tunne Kelam, kes on üks Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni  algatatud resolutsiooni kaasautoreid,  meenutas seda, kuidas endine presidendikandidaat Milinkevich kutsus kaks aastat tagasi ettevaatlikkusele diktaator Lukašenka liberaliseerimisepoliitika suhtes.

"19. detsembril 2010 alanud julmad repressiooni osutasid, et diktaatoreid ei saa kunagi usaldada," ütles Kelam. "Nad kasutavad professionaalse osavusega ära demokraatlike partnerite heausklikkust ja lühinägelikke majandushuve, nõudes ühe näilise järeleandmise eest kodanikuõiguste vallas kolmekordset kasu reaalpoliitikas." 

Loe lisaks

Tunne Kelam: Nüüd on sobiv hetk alustada digitaalse ühisturu kujundamist 15.12.2010

Euroopa Parlamendi plenaaristungjärgu keskne arutelu käsitles 16. detsembril algava Euroopa Ülemkogu ettevalmistusi. Arutelu põhiteemaks oli alalise kriisimehhanismi loomine euroala stabiliseerimiseks; selle juhatasid sisse Belgia eesistuja ning Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Euroopa Rahvapartei (ERP) esindaja Tunne Kelami sõnul on finantskriis osutanud seda, et me vajame "enam Euroopat".  

Loe lisaks

Tunne Kelam: Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon koordineerida liikmesriikide küberkaitse-alaseid jõupingutusi? 14.12.2010

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso vastas täna Strasbourgis korralise infotunni käigus Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liige Tunne Kelam esitas küsimuse küberkaitse koordineerimisest Komisjoni poolt.

Küsija juhtis tähelepanu NATO uuele kontseptsioonile, milles kutsutakse Põhja-Atlandi Liitu üles koordineerima liikmesriikide küberkaitse potentsiaali eesmärgiga allutada tulevikus kõik NATO institutsioonid tsentraliseeritud küberkaitse süsteemile.

Loe lisaks

Kelam kuulutas välja koolinoorte esseekonkursi võitjad 09.12.2010

Tunne Kelam tunnustas täna Euroopa Parlamendi Infobüroos toimunud pidulikul autasustamistseremoonial parimaid esseekonkursil “Kuidas saan muuta ümbritsevat paremaks?” osalenud noori.
Loe lisaks

"Nord Stream on minevikumuusika" 07.12.2010

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus arutas oma tänasel istungil Balti riikide energiajulgeoleku probleeme.

Euroopa gaasituru viimastest arengutest pidas ettekande Londoni ülikooli professor Alan Riley (City Law School, London City University). Tema väitel on Läänemere piirkonna energiaturul toimumas põhimõttelised muutused. Kui Balti riigid on ühest küljest gaasivarustuse osas jätkuvalt haavatavad Gazpromi monopolist sõltudes, siis teiselt poolt avab energiaturu mitmekesistumine konkreetseid võimalusi seda olukorda positiivses suunas muuta.

Loe lisaks

Erinevus NATO küberkaitse kavade ning nende elluviimise vahel on murettekitavalt suur 23.11.2010

NATO transformatsiooni kõrgem liitlaskomandör kindral Stéphane Abrial andis Euroopa Parlamendi välis- ning julgeoleku- ja kaitse komisjonide liikmetele  ülevaate NATO tippkohtumisest Lissabonis ning vastas saadikute küsimustele.

Välis- ning julgeoleku- ja kaitsekomisjoni liige Tunne Kelam küsis kindral Abriali kommentaari  NATO  strateegilise kontseptsiooni paragrahv 19 küberkaitsest kõneleva alalõigu kohta.

Loe lisaks

Lech Walesa: "Äpardunud NLKP peasekretärile anti Nobeli rahupreemia kommunismi reformimise äpardumise eest" 17.11.2010

Euroopa Parlamendis tähistati 16. novembril Poola "Solidaarsuse" liikumise 30. aastapäeva konverentsiga, kus osalesid liikumise rajaja Lech Walesa, Euroopa Parlamendi president ja endine "Solidaarsuse" aktivist Jerzy Buzek, endine Saksa välisminister Dietrich Genscher, Briti ajaloolane Norman Daviesning endine USA suursaadik Poolas J.R. Davis. Konverentsi juhatas Walesa juunior - Jaroslaw, kes on alates 2009. aastast Euroopa Parlamendi saadik.  Jaroslaw Walesa esindas oma isa ka 20. augustil Tallinnas "Solidaarsuse" mälestuskivi pühitsemise tseremoonial. 

Loe lisaks

Rail Baltica elluviimisega ei tohi enam viivitada 16.11.2010

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus arutas oma tänasel istungil transpordiühenduste tulevikku Läänemere piirkonnas.  Kuulati ära ühelt poolt TransBaltic Partnership programmi (valmistab aalates 2009 ette Läänemere transpordisüsteemide integreerimist) analüüs ning Helsinki ja Tampere linnajuhtide tulevikukavad, teiselt poolt Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi ning mobiilsuse ja transpordi peadirektoraadi ametnike arvamused.

Loe lisaks

Sahharovi preemia mõju suurendamine tähendab julgustust ja paremat kaitset sõnavabaduse eest seisjaile 11.11.2010

9. novembril hääletas Euroopa Parlamendi väliskomisjon Brüsselis parandusettepanekuid parlamendi iga-aastasele arvamusele inimõiguste olukorrast maailmas.

Komisjon toetas üksmeelselt Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikme Tunne Kelami ettepanekut Andrei Sahharovi nimelise mõttevabaduse preemia rahvusvahelise mõju suurendamisest.

Loe lisaks

Esseekonkursile "Kuidas saan muuta ümbritsevat paremaks" laekus 45 esseed 11.11.2010

8. novembril lõppes tööde esitamine MTÜ Civitase, Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami ja Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis poolt korraldatud esseekonkursile: KUIDAS SAAN MUUTA ÜMBRITSEVAT PAREMAKS.
Loe lisaks

Atlandi-ülese vabaturu loomine rajaks EL-USA partnerlusele püsiva aluse 10.11.2010

Täna Brüsselis toimuval Euroopa Parlamendi täiskogul arutasid saadikud Euroopa Liidu Atlandi-üleseid suhteid ning seadsid oma prioriteedid  ELi-USA tippkohtumiseks (20. november).

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindava Tunne Kelami sõnul on aeg mõista, et Euroopa Liit ei suuda etendada oma kavandatud rolli maailma ühe suurjõuna süvendamata ühteaegu koostööd USA-ga.

Loe lisaks

Tunne Kelam näitab fotosid Europarlamendi rajatistest, sündmustest ja inimestest 09.11.2010

Alates 9. novembrist on Rakvere Sotsiaalabikeskuse saalis (Ed. Vilde tee 2A, II korrus) võimalik vaadata Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami fotonäitust "Euroopa Parlament väljast ja seest".
Loe lisaks

Venemaa kasutab oma huvides ära Euroopa Liidu erimeelsusi 28.10.2010

Euroopa Liidu  välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton vastas täna Euroopa parlamendi väliskomisjoni liikmete küsimustele.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindaja Tunne Kelam juhtis tähelepanu riskile, mis tuleneb sellest, et Venemaa on praeguseks hetkeks saavutanud senisest suurema võimaluse mängida Euroopa Liitu USA vastu ning Euroopa Liidu liikmeid üksteise vastu.  Seda soodustavad Kelami arvates Atlandi-ülese koostöö ebapiisav koordineerimine ning samuti mõnede liikmesriikide hiljutised algatused Kremliga suhete süvendamiseks. Kelam tõi näiteks Prantsuse, Saksa ja Vene juhtide kohtumise Deauville'is. 

Loe lisaks

Inimõiguste jätkuvad rikkumised Venemaal heidavad varju EL ja Vene suhetele. 22.10.2010

Euroopa Parlamendi täiskogu võttis Strasbourgis vastu erakorralise resolutsiooni "Inimõiguste olukorrast Põhja-Kaukaasias (Vene Föderatsioon) ning kriminaalasjast Oleg Orlovi vastu".

Tunne Kelam, kes on üks resolutsiooni algatajaist Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel, väitis, et resolutsiooni kooskõlastamise kiirus ning selles sisalduv tugev sõnum kajastab Euroopa Parlamendi kasvavat muret inimõiguste arengute suhtes Venemaal ning laiapõhjalist koosmeelt pühendada neile probleemidele kõrgendatud tähelepanu enne EL - Vene tippkohtumist. 

Loe lisaks

Tunne Kelam: Lääne ainus võimalus Venemaaga suhete mõtestamiseks on seostada moderniseerimine pluralistliku demokraatia ja õiguskorra taastamisega 13.10.2010

12. ja 13. oktoobril toimus Brüsselis Euroopa Uuringute Keskuse (Centre for European Studies) korraldatud esimene Euroopa ja USA mõttekodade ühiskonverents, mille teemaks oli Atlandi-üleste suhete tulevik.
Loe lisaks

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rahastamise reeglid vajavad lihtsustamist 07.10.2010

Euroopa Parlament arutas täna täiskogu istungil Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika tulevikku.

Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika osutunud instrumendiks, mis väljendab kõige tõhusamalt ja usutavamalt Euroopa Liidu aluseks olevat solidaarsuse põhimõtet.

“Aastale 2013 järgneva perioodi ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel pean vajalikuks kindlasti juhinduda järgmistest kaalutlustest.

Loe lisaks

Raplas saab vaadata Tunne Kelami fotonäitust 29.09.2010

Homme, 30. septembril kell 13.00 avab Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam Rapla Maavalitsuse fuajees fotonäituse “Eesti tee vabadusele”. Loe lisaks

Tunne Kelam: Kas NATO on küberrünnakute korral võimeline andma ühist vastulööki? 28.09.2010

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikmed ning Euroopa Liidu rahvusparlamentide delegatsioonid kohtusid täna NATO  peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga, kes tegi ülevaate EL- NATO suhetest Lissaboni leppe kontekstis.
Loe lisaks

Tunne Kelam hoiatab uue vägivallalaine eest Iraani põgenikelaagri vastu 24.09.2010

24. septembril toimus Genfis, Šveitsis rahvusvahelise naiste inimõiguste assotsiatsiooni korraldatud konverents "3400 Ashrafi residenti surmaohus".

Kaks aastat tagasi ka ise Ashrafi laagrit külastanud Tunne Kelam osales konverentsil Euroopa Parlamendi Vaba Iraani sõprade ühenduse nimel.

 

Loe lisaks

Tunne Kelam hoiatab uue vägivallalaine eest Iraani põgenikelaagri vastu 24.09.2010

24. septembril toimus Genfis, Šveitsis rahvusvahelise naiste inimõiguste assotsiatsiooni korraldatud konverents "3400 Ashrafi residenti surmaohus".

Kaks aastat tagasi ka ise Ashrafi laagrit külastanud Tunne Kelam osales konverentsil Euroopa Parlamendi Vaba Iraani sõprade ühenduse nimel.

Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa energiasolidaarsus hakkab kehastuma konkreetsetes mehhanismides 21.09.2010

Täna, 21. septembril  arutati Euroopa Parlamendi täisistungil Strasbourgis  esimese punktina hispaania kristliku demokraadi Vidal-Quadrase raportit Euroopa gaasivarustuse turvalisusest.  Raport koostati tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni raames, arvamused sellele esitasid mitmed teised komisjonid. Euroopa Komisjoni esindas energeetikavolinik Oettinger.
Loe lisaks

Tunne Kelam: Uute liikmesriikide potentsiaal ja minevikukogemus aitaks tervel Euroopal paremini kriisist väljuda 17.09.2010

16.-18. septembril toimub Budapestis Euroopa Rahvapartei parlamendifraktsiooni suurüritus, mis on pühendatud Euroopa majanduskriisi ületamise abinõudele ning kavandab Euroopa poliitikate ümberkujundamist. Ürituse korraldab mõttekoda „Euroopa ideede võrgustik“. Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam esines  suveülikoolis ettekandega Kesk- ja Ida-Euroopa riikide demokraatlikust ümbersünnist ja moderniseerimisest.
Loe lisaks

Eelteade: Tunne Kelam esineb Budapestis ettekandega Kesk- ja Ida-Euroopa riikide demokraatlikust ümbersünnist ja moderniseerimisest 16.09.2010

16.-18. septembril toimub Budapestis Euroopa Rahvapartei parlamendifraktsiooni suurüritus, mis on pühendatud Euroopa majanduskriisi ületamise abinõudele ning kavandab Euroopa poliitikate ümberkujundamist. Ürituse korraldab mõttekoda „Euroopa ideede võrgustik“.

Loe lisaks

Keila Kultuurikeskuses linastub dokumentaalfilm Rahva vabadus 16.09.2010

16. septembril kell 18.00 linastub Keila Kultuurikeskuses Jaan Kolbergi dokumentaal-film Rahva vabadus. Eesti Kongressi kokkuistumise 20. aastapäevaks valminud film tutvustab iseseisvuse taastamisele eelnenud arenguid ja nende tähtsust ühiskonnas.
Loe lisaks

Europarlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus soovib Läänemere probleemide arutelu parlamendi täiskogu 15.09.2010

14. septembril toimus Brüsselis saadikuühenduse Balti-Euroopa intergrupp hooaja esimene istung, mis arutas Läänemere keskkonnaseisundi ja kalavarude probleeme. Ettekannetega esinesid Europarlamendi liige Isabella Lövin (Rootsi roheline) ning organisatsiooni Baltic Sea 2020 üks juhte Katarina Veem. 

Loe lisaks

On ülim aeg Euroopa Liidu relvaekspordi reguleerimiseks 08.09.2010

Täna, 8. septembri pärastlõunal  arutas Euroopa Parlamendi täiskogu Euroopa Rahvapartei fraktsiooni saadikute algatusel  Nõukogule esitatud küsimust Euroopast kolmandatesse riikidesse suunduva relvaekspordi reguleerimise vajadusest.

Küsimuse algatajad olid Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni  Balti delegatsioonide juhid Krišjānis Karinš, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis.  Neid toetasid oma allkirjadega Rootsi, Poola, Taani ja Soome delegatsioonide juhid ning hispaania ja saksa kolleegid. 

Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa Liit vajab kriisist väljatulekuks strukturaalseid reforme 03.09.2010

2.-3. septembril osales Tunne Kelam Riias toimunud Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni juhatuse väljasõiduistungil, millest võtsid osa Läti peaminister Valdis Dombrovskis, Läti majandusminister Artis Kampars, Euroopa arengukoostöö volinik Andris Piebalgs, Euroopa energiavolinik Günther Oettinger ja Läti paremerakondade juhid.

Loe lisaks

IRLi esindajad asetavad 23. augustil pärja kõigile totalitarismiohvreile Vabadussõja mälestussamba jalamile 22.08.2010

IRLi avaldus Molotov–Ribbentropi pakti 71. aastapäeva ning kõigi totalitarismiohvrite teise rahvusvahelise mälestuspäeva puhul.

Loe lisaks

NATO peasekretär: Liikmesriikide vastu suunatud küberrünnakute puhul on esmatähtis organisatsiooni kui terviku tegutsemine. 14.07.2010

Europarlamendi väliskomisjonile esines täna, 14. juulil NATO  peasekretär Anders Fogh Rasmussen.
Loe lisaks

Balti riikide rahvasaadikud: USA mittetunnustuspoliitika oli meie peamine lootusekiir 14.07.2010

Euroopa Rahvapartei rühma Eesti, Läti ja Leedu delegatsioonide algatusel saatsid ligemale kakskümmend Balti riikide eurosaadikut viiest eri poliitilisest rühmast läkituse Ameerika riigisekretär Hillary Clintonile.
Loe lisaks

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa välisteenistuse loomise kohta 08.07.2010

Euroopa Parlament  võttis täna suure häälteenamusega (549 poolt, 78 vastu,  17 erapooletu) vastu parlamendi seisukoha Euroopa välisteenistuse moodustamisest. Parlamendi seisukoha kujundamist koordineerisid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja Elmar Brok ning liberaalide fraktsiooni juht Guy Verhofstadt.

Loe lisaks

Hispaania eesistumine ei täitnud Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevaid ootusi 06.07.2010

Hispaania peaminister Zapatero esitas Euroopa Parlamendile täna kokkuvõtte Hispaania eesistumise tegevusest.

"Hispaania eesistumine langes kokku sügava finants- ja usalduskriisiga Euroopa Liidus, see tabas ka eesistujamaad Hispaaniat ennast, " ütles  Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam.

Loe lisaks

Läänemere strateegia edukus sõltub tõhusamast strateegilisest juhtimisest ning liikmesriikide omavahelisest paremast koordineerimisest 29.06.2010

Täna Brüsselis Euroopa Komisjoni ja  Põhjamaade Ministrite Nõukogu eestvedamisel toimunud konverentsil "Läänemere strateegia elluviimine Euroopa ja Põhjamaade koostöösünergias", tõdes Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühenduse esimees Tunne Kelam, et strateegia rakendamine vajab senisest paremat koordineeritust, efektiivsemat juhtimist ning läbipaistvamat rahastamist. 

Loe lisaks

Eelteade: Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam osaleb paremtsentristlike mõttekodade konverentsil Washingtonis 21.06.2010

Euroopa ja USA paremtsentristlikud mõttekojad ning sihtasutused korraldavad 21.-24. juunil Washingtonis rahvusvahelise konverentsi " Uued võimalused atlandiüleses koostöös peale Lissaboni lepet."Euroopa Parlamendi USA delegatsiooni liige Tunne Kelam
juhib rahvusvahelisel konverentsil paneeli Euroopa Liidu ja USA suhetest Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO).

Loe lisaks

Praegu on hetk küsida, mida meie saame teha Euroopa heaks. 16.06.2010

Euroopa Parlament arutas täna eelseisva Euroopa Ülemkogu ja G 20 tippkohtumise ettevalmistusi Komisjoni Presidendi José Manuel Barrosoga ning eesistujamaa Hispaania esindajaga.Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam rõhutas, et esmatähtis on kriisist välja tulla.

Loe lisaks

Euroopa Parlament mälestab 70 aasta möödumist Balti riikide annekteerimisest ning juuniküüditamiste ohvreid 14.06.2010

Euroopa Parlamendi avaistungil tegi president Jerzy Buzek täna avalduse, milles meenutas 70. aasta möödumist juunist, mil Nõukogude Liit  ründas Leedut, Lätit ja Eestit ning juhtis tähelepanu, et see toimus Molotov-Ribbentropi pakti tulemusena.

President Buzek juhtis tähelepanu sellele, et just Euroopa Parlament oli esimene rahvusvaheline organisatsioon, mis oma 1983. aasta 13. jaanuaril vastu võetud resolutsioonis mõistis hukka Punaarmee invasiooni Balti riikidesse ning rõhutas, et Balti riikide annekteerimist pole kunagi seaduslikuks peetud.

Loe lisaks

Eelteade:Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam osaleb Saksamaal Pan-Euroopa ühenduse konverentsil "Üheskoos jääme ellu." 10.06.2010

Tunne Kelam esineb laupäeval ettekandega paneelis "Rahvusgrupid, Rahvad, Kultuurid - Inimõigused ühendavad Euroopat."

 

36. Pan-Euroopa päeva tähistav rahvusvaheline konverents "Üheskoos jääme ellu: Pan-Euroopa" toimub Heppenheimis, Saksamaal ( 11.-13. juunil).

Loe lisaks

Eelteade: Tunne Kelam tõstatab küsimuse Euroopa kirdeosa julgeolekust 04.06.2010

Euroopa Liidu eesistujariigi pealinnas Madriidis toimub täna ja homme 68. EL-USA parlamentidevaheline kohtumine.
Loe lisaks

Tunne Kelam Euroopa Parlamendi kaitse- ja julgoleku allkomisjonis: EL Kosovo missioon on alamehitatud ja vajab suuremat toetust 03.06.2010

Täna, 3 juunil esinesid Europarlamendi kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni liikmeile EL  õigusriigimissiooni Kosovos (EULEX) juht Yves. de Kermabon ning EL julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviiloperatsioonide juhataja Kees Klompenhower.
Loe lisaks

Tunne Kelam kohtumisest Iraani välisministriga: Autoritaarsete valitsejate mentaliteet on sama, ehkki meetodid võivad erineda 01.06.2010

1. juunil esines Brüsselis Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees Iraani välisminister Manouchehr Mottaki. Väliskomisjoni liikme Tunne Kelami sõnul tekitas minister Mottaki kutsumine parlamenti eelnevalt tugevasti vastakaid suhtumisi.  
Loe lisaks

Eesti eeskuju võib olla lootuse märk eurotsooni tulevikule 19.05.2010

Euroopa Parlamendis arutati täna Komisjoni ja eesistujamaa Hispaania osavõtul uut euroala laenamisinstrumenti ning Euroopa 2020 strateegiaga seonduvat. Komisjoni esindas rahandusvolinik Olli Rehn, kes tõstis oma kõnes esile Eesti saavutusi eurotsooniga liitumiseks.  Rehn osutas tõsiasjale, et kui euroala liikmete keskmine võlakoormus on 75%  rahvatulust, siis Eesti võlakoormus on kümme korda väiksem - 7,5%.

Loe lisaks

Milline on Euroopa Liidu reageering Ukraina langemisele Vene mõju alla? 18.05.2010

Eile Strasbourgis toimunud Euroopa Parlamendi väliskomisjoni kohtumisel Euroopa Komisjoni laienemise ja naabruspoliitika eest vastutava voliniku Stéfan Fülega küsis Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam, kas ja kuidas kavatseb Euroopa Liit reageerida Ukraina tagasilangemisele Venemaa mõju alla, mis on dramaatilise kiirusega toimunud.

Loe lisaks

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimees toetab Eesti vastuvõtmist eurotsooni 18.05.2010

17. mail Strasbourgis Schumani deklaratsiooni 60. aastapäeva tähistamiseks peetud üritusel rõhutas Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni esimees Joseph Daul oma kõnes vajadust järgida praeguse rahandus- ja usalduskriisi oludes veelgi kindlamalt neid põhimõtteid, millest alustas 60  aastat tagasi Euroopa suurimas madalseisus prantsuse välisminister Robert Schuman.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esimehe sõnumit läbis märksõna "julgus", mis iseloomustas Schumani suhtumist poliitikasse.  Dauli sõnul peab Euroopa poliitikuil kriisi ületamiseks jätkuma julgust loomingulisteks lahendusteks; poolikute  abinõudega ei saa piirduda.

Loe lisaks

Inglismaale vajalik muutus on täna saanud võimalikuks 12.05.2010

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, kelle poliitilisse fraktsiooni (Euroopa Rahvapartei) Briti konservatiivid kuni eelmise aastani kuulusid, on arvamusel, et konservatiivide ja liberaaldemokraatide koalitsioon on Inglismaale lähitulevikus ainus lahendus, mil on eeldusi viia riik välja praegusest majanduskriisist.

Loe lisaks

Inglismaale vajalik muutus on täna saanud võimalikuks 12.05.2010

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, kelle poliitilisse fraktsiooni (Euroopa Rahvapartei) Briti konservatiivid kuni eelmise aastani kuulusid, on arvamusel, et konservatiivide ja liberaaldemokraatide koalitsioon on Inglismaale lähitulevikus ainus lahendus, mil on eeldusi viia riik välja praegusest majanduskriisist. Loe lisaks

"Vaadeldes EL energia-alast koostööd, võib Putin õigustatult mõelda, kas Euroopa Liit kui selline üldse eksisteerib" 06.05.2010

Euroopa Energiaühenduse ideed tutvustasid 5. mail Brüsselis Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, endine Komisjoni president Jacques Delors, energiaküsimuste eest vastutav Komisjoni liige Günther Oettinger ning Notre Europe mõttekoda esindavad teadlased. Euroopa ühinemisele üles kutsunud Schumani deklaratsiooni 60.  aastapäeva eel pakkus Buzeki ning Delorsi eestvedamisel toimiv töörühm välja idee Euroopa Energiaühenduse loomisest.

Loe lisaks

Tunne Kelam: Euroopa Parlament muudab julgelt Euroopa Liidu välisteenistuse projekti 04.05.2010

Euroopa Parlamendi väliskomisjon arutas täna parlamendiliikmete versiooni Euroopa Liidu uuest välisaktsioonide teenistuse kavast, mille esialgne variant on koostatud Euroopa Liidu Nõukogu poolt. 
Loe lisaks

Läänemere strateegia: vajame paremat koordineerimist. 26.04.2010

Tunne Kelam kohtumisest Regionaalasjade peadirektoraadi juhi Dirk Ahneriga.

Loe lisaks

Eelteade: Tunne Kelam osaleb EP delegatsiooni koosseisus kohtumistel USA kõrgete julgeolekuametnikega 12.04.2010

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liikmed kohtuvad 12.-16. aprillini kestva visiidi käigus USA kõrgete poliitikute ja julgeolekuametnikega.
Loe lisaks

Tallinnas saab vaadata Tunne Kelami fotonäitust 31.03.2010

Alates tänasest on Tallinnas Nokia Kontserdimajas vaatamiseks üleval Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami fotonäitus "Eesti tee vabadusele". Loe lisaks

Euroopa Liit vajab kiiremas korras ühist küberjulgeoleku strateegiat 10.03.2010

Euroopa Parlament arutas täna Euroopa Liidu välis-ja julgeolekupoliitikat. Väliskomisjoni esimehe Gabriele Albertini koostatud raport käsitles Euroopa Parlamendi rolli Euroopa Liidu eriesindajate ametisse nimetamise ja neile volituste andmise osas,  julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni esimees Arnaud Danjeani koostatud raport keskendus sellele, kuidas Lissaboni leping mõjutab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Saadikutele esines  Euroopa Liidu kõrge esindaja Catherine Ashton.

 

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel esinenud Tunne Kelam väitis, et Euroopa Liidul tuleb möödapääsmatult etendada juhtivat globaalset rolli.  Seda on võimalik teostada üksnes Atlandi-ülese koostöö tugevdamisega, mis põhineb ühistel väärtustel.

Loe lisaks

Sel nädalal tähistatakse Eesti Kongressi 20. aastapäeva 09.03.2010

20 aastat tagasi, 1990. aasta 11. ja 12. märtsil kogunes Eesti Kongress esimesele istungile ja sõnastas Eesti iseseisvuse taastamise aluseks saanud riigiõiguslikud ja poliitilised 
seisukohad. Loe lisaks

Euroopa Parlamendi president õnnitles eestlasi Eesti Kongressi juubeli puhul 08.03.2010

Euroopa Parlamendi 8. märtsi plenaaristungi algul õnnitles president Jerzy Buzek leedulasi ja eestlasi  kakskümmend aastat tagasi vastu võetud, iseseisvuse taastamisele suunatud otsuste üle.

Loe lisaks

Van Rompuy sõnumi sisu on konstruktiivne ja veenev - Tunne Kelam 04.03.2010

Euroopa Liidu Ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy kohtus eile Euroopa Rahvapartei fraktsiooniga (ERP), kus vastas saadikute küsimustele.

Loe lisaks

Kinos Artis esilinastub Jaan Kolbergi dokumentaalfilm "Rahva vabadus" 04.03.2010

Homme, 5. märtsil kell 18.00 esilinastub kinos Artis Jaan Kolbergi dokumentaalfilm “Rahva vabadus”, mille abil hakatakse koolinoortele tutvustama Eesti taasiseseisvumisele eelnenud arenguid ja nende tähtsust tänases ühiskonnas.
Loe lisaks

Eelteade: Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam esineb rahvusvahelisel konverentsil kommunismi kuritegudest 25.02.2010

24.-26. veebruaril Prahas toimuva laiahaardelise rahvusvahelise konverentsi eesmärk on luua ülevaade raudse eesriide taga kommunistlike režiimide poolt toime pandud kuritegudest ja anda hinnang õiguslikust seisukohast.
Loe lisaks

Tunne Kelam: ÜRO Inimõiguste Nõukogu tegevuse ülim politiseeritus teeb muret 24.02.2010

Täna Brüsselis toimunud Euroopa Parlamendi debatil inimõiguste üle Euroopa Liidus ja maailmas kõnelenud Eesti saadik Tunne Kelam pidas murettekitavaks ÜRO Inimõiguste Nõukogu tegevuse jätkuvat politiseeritust.

Loe lisaks

Uudiste arhiiv 18.02.2010

Vaata vanemaid uudiseid siit >>
Loe lisaks