07.03. 2013 Aasta 2013 on Gruusia ning EL idapartnerite jaoks otsustav

Euroopa Parlamendi liikmete  hoiatus Gruusia uuele
valitsusjuhile

Euroopa Parlamendi (EP) liikmed saatisid avaliku kirja
Gruusia valitsusjuhile Bidzina  Ivanishvilile väljendamaks oma tõsist
muret demokraatia ning õiguskorra kiire taandarengu pärast Gruusias. 
Esimeste allakirjutanute seas oli EP väliskomisjoni esimees Elmar Brok.

EP väliskomisjoni liige Tunne Kelam, kes kuulub kirja
algatajate rühma, tõdes, et paljudele saadikuile on viimaseil päevil selgunud,
millise tempoga üritab võimuletulnud "Gruusia Unelma" koalitsioon
saavutada riigi üle täieliku kontrolli, et muuta oma võit tagasipööramatuks.

Peaminister Ivanishvili pretsedenditu ähvarduskiri president
Saakashvilile loobuda vastuseisust põhiseaduse muutmise kavadele, jõhker surve
opositsiooni liikmetele, kohtusüsteemile ning sõltumatule meediale, avalik
vaenu õhutamine ning valitsuse soosingul tegutsevate jõukude vägivald
poliitiliste vastaste suhtes on selged tõendid sellest, et Gruusias on alanud
demokraatia taandareng," ütles Kelam.

 

"Ehkki peaminister Ivanishvili on korduvalt kinnitanud
oma toetust Gruusia euro-atlandi suuna jätkumisele, osutavad tema teod
vastupidisele," kinnitas Tunne Kelam.

EP väliskomisjoni endise esimehe Jacek Saryusz-Wolski
arvates on Gruusias toimumas hiiliv riigipööre.  Äsja Gruusiat külastanud
EP delegatsiooni hinnangul on Ivanishvili juhitud  "Gruusia
Unelma" koalitsioonil õnnestunud rahvasaadikute äraostmiste ning hirmutamise
teel jõuda olukorrani, kus konstitutsiooni muutmiseks vajaliku enamuse
saavutamisest parlamendis on puudu vaid viis häält.  Vahetu eesmärk on
asendada eelseisvad presidendi otsevalimised parlamendisisese hääletusega, mis
tagaks valitsuse kandidaadi lihtsa võidu. 

Euroopa Parlamendi liikmed hoiatavad peaminister
Ivanishvilit, et tema üha intensiivistuv tegevus poliitilise opositsiooni ning
meedia tasalülitamisel toob kaasa Gruusia tagasilibisemise demokraatlikult
arengult minevikku. 

"Kutsume Teid, peaminister, üles loobuma sellest teest,
mis sulgeks Gruusia jaoks euroopaliku tuleviku, "ütlevad saadikud oma
läkituses.


 

Tunne Kelami hinnangul pole tegemist mitte üksnes Gruusia
sisevõitlusega. "Vene presidendi põhieesmärk on Euraasia Liit järgmiseks
aastaks teoks teha," ütles Kelam.  "Äsjasel Venemaa
Kaitsekolleegiumi istungil nõudis ta endiste liiduvabariikide otsustavat ja
kiiret re-integreerimist."

 

"2013 on ELi  idanaabrite jaoks otsustavate
valikute aasta, " tõdes Kelam.