06.07. 2011 Algas Poola eesistumine: "Poola alustas moraalse optimismi laenguga"

Poola peaminister Donald Tusk tutvustas täna Strasbourgis Euroopa Parlamendile 1. juulil alanud Poola eesistumise programmi.

Peaminister Tuski hinnangul ei saa praegust Euroopa majanduskriisi võrrelda sellega, mida Kesk-ja Ida-Euroopa maad kogesid totalitaarse korra ajal. "Praegusest kriisist suudab Euroopa välja tulla," kinnitas Poola peaminister.  


Istungil kõnelenud Tunne Kelam, kes esindab  Euroopa Rahvapartei fraktsiooni, tunnustas Tuski julgustava sõnumi eest Euroopale. "Poola sisestatud moraalne laeng aitab Euroopal eelkõige ületada enesekindluse ja usalduse kriisi," ütles Kelam.


Poola, samuti nagu Eesti pikaajaline kogemus tõendab Kelami sõnul, et mõlemal rahval on õnnestunud välja tulla palju rängematest kriisidest kui seda on praegune Euroopa majanduskriis.


"Euroopal on seda kergem teha kui keskendume solidaarsusele, lisaväärtusele, mida toodab parem vastastikune koostöö ning kui suudame pisut vähem tähtsustada jooksvaid rahvuslikke probleeme," ütles Kelam.

 

Eesti saadik juhtis eesistuja tähelepanu kahele prioriteedile. Esiteks hinnatakse Poola eesistumise tulemuslikkust sellega, kui edukalt suudetakse rajada reaalsed alused ühtsele energiapoliitikale välissuhetes.


"Euroopa Parlamendi seisukoht ühtsest energia-solidaarsusest võeti vastu juba neli aastat tagasi, seda poolaka Jacek Saryusz-Wolski algatusel," märkis Kelam.

 

Teiseks on Poolal eriline vastutus Läänemere strateegia pika-ajalise õnnestumise eest.  Sügiseks kavandatud strateegia ümbervaatamine on Kelami arvates eriti oluline, andes loodetavasti võimaluse lühi-ajaliste "ostunimekirjade" asemel keskenduda tõhusa koordineerimise korral piirkonna kui terviku prioriteetidele. 


Nendeks on Kelami arvates regionaalsete transpordikoridoride loomine, ühtsete energiavõrkude rajamine ümber Läänemere ning piirkondlike teadusuuringute- ja hariduskeskuste arendamine.

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +33-3-881-77279