18.08. 2012 Eelteade - 23. augustil toimub okupatsioonide muuseumis arutelu "Hirvepark 25"

Neljapäeval, 23. augustil möödub kakskümmend viis aastat esimesest Hirvepargi kõnekoosolekust. Selle tähistamiseks korraldab okupatsioonide muuseum koostöös Tunne Kelami bürooga üldsusele suunatud arutelu.

Ettekannetega astuvad üles Hirvepargi korraldustoimkonna liige Lagle PAREK, kes teeb tagasivaate Hirvepargi koosoleku ettevalmistamisele.

Euroopa Parlamendi liige Tunne KELAM analüüsib Hirvepargi panust Eesti 

taasiseseisvumisele.

Eesti esindaja Ühendatud Balti Ameerika Komitees 1987 - 1993 Mari-Ann KELAM tutvustab USA senaatorite kiri Gorbatšovile.

Inimõiguste Instituudi esimees Mart NUTT kõneleb Inimõigustest kui Eesti iseseisvuse nurgakivist.

Tunne Kelami sõnul käivitas Hirvepargi sündmus ühiskonnas diskussiooni ning julgustas poliitiliselt aktiivseid inimesi.

"Tänu pagulaste heale ettevalmistustööle jõudis okupeeritud Balti riikide teema suurte Ameerika ajalehtede esikülgedele - toimus läbimurre rahvusvahelisse meediasse," ütles Kelam.

Tema sõnul suunas Hirvepargi algatuse õnnestumine Eesti järgnevad sündmused eetilise, õigusliku ja rahvuslik-demokraatliku arengu rööbastele, mis hakkasid viima ehtsa iseseisvuse taastamise suunas.

"Hirvepark 25" toimub Okupatsioonide Muuseumis kell 14:00-15:00

Kell 12:00 - 13.30 on huvilistel võimalus samas vaadata Jaan Kolbergi dokumentaalfilmi "Rahva vabadus".

25 aastat tagasi toimunud Hirvepargi kõnekoosolek oli esimene avalik poliitiline väljaastumine okupeeritud Eestis, üheaegselt Riia ja Vilniuse koosolekutega. Eesti kodanikud võtsid oma riigi saatuse määramise enda kätesse. Kohaletulnute nõue avalikustada Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokoll määras kogu järgnevalt toimuva alatooni. 1987 augusti kõnekoosolek oli Eesti iseseisvumisperioodi avaüritus.

Lisainfo:
Kaja Villem
Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami esindaja Eestis
5345 8901