12.04. 2010 Eelteade: Tunne Kelam osaleb EP delegatsiooni koosseisus kohtumistel USA kõrgete julgeolekuametnikega

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liikmed kohtuvad 12.-16. aprillini kestva visiidi käigus USA kõrgete poliitikute ja julgeolekuametnikega.

Homme kohtuvad delegatsiooni liikmed Norfolki baasis NATO ümberkujunduse ja arenduse (Supreme Allied Commander Transformation) kõrgema ülemjuhataja kindral kindral Stéphane Abrialiga. Visiit jätkub kohtumistega USA Riigidepartemangus, kus Euroopa Parlamendi saadikutel on  arvamustevahetus ministri asetäitja Ellen Tascheriga. Järgnevad visiidid Kaitseministeeriumi, kokkusaamised Kongressi mitme komisjoniga ning Atlantic Councili ja Brookings Instituudi esindajatega.

 

Tunne Kelam, kes on ka 2009  uudselt moodustatud Euroopa Parlamendi USA delegatsiooni täisliige,  peab Euroopa Parlamendi ja USA  Kongressi ning kaitseasutustega suhete tihendamist ülioluliseks.


"Atlandi-üleseid kohtumisi on olnud Europarlamendil viimastel aastatel tunduvalt vähem kui näiteks kokkusaamisi Hiina või Vene esindajatega," ütles Kelam.  "Samas ei anta kummalgi poolel pahatihti aru sellest, et kui Hiinas nähakse uut tõusvat kaubanduspartnerit ning pühendatakse  talle üha suuremat tähelepanu, siis ületab näiteks USA  investeeringute maht Belgiasse ka täna USA investeeringute kogumahu Hiinasse," väitis Kelam. 


Maailma stabiilsus ja demokraatia sõltuvad Tunne Kelami arvates praegusel hetkel  rohkem kui kunagi varem Euroopa ja Põhja-Ameerika vastastikuste suhete tihendamisest ning koostöötahtest.

 

Tunne Kelam on Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige. 

 

Lingid:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=SEDE

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50114.htm

http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/125660.htm

 

Lisainformatsioon

Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-47279

Kaja Sõrg, ERP fraktsiooni pressiteenistus, tel: +32-476541013

www.eppgroup.eu