04.05. 2010 Tunne Kelam: Euroopa Parlament muudab julgelt Euroopa Liidu välisteenistuse projekti

Euroopa Parlamendi väliskomisjon arutas täna parlamendiliikmete versiooni Euroopa Liidu uuest välisaktsioonide teenistuse kavast, mille esialgne variant on koostatud Euroopa Liidu Nõukogu poolt. 

Muudatuste autorid on väliskomisjoni sakslasest liige Elmar Brok ning põhiseaduskomisjoni esindajana endine Belgia peaminister Guy Verhofstadt. 

Väliskomisjoni liige Tunne Kelam Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioonist rõhutas oma sõnavõtus järgnevaid positiivseid muudatusi.

 

Esiteks taotleb Euroopa Parlament välisteenistuse osas esialgsest märksa selgema tasakaalu saavutamist Nõukogu, Komisjoni ning Parlamendi vahel, kusjuures viimase ees peab välisteenistus niihästi poliitiliselt kui ka eelarveliselt vastutama.

 

Teiseks on Tunne Kelami hinnangul suutnud parlament tagada liikmesriikidest esitatavate diplomaatide geograafiliselt õiglase esindatuse põhimõtte.

"Algses versioonis võis karta, et lõviosa tippametitest läheb suurte ja vanemate liikmesriikide esindajaile," märkis Kelam.

"Juhtisime parlamendis mitme viimase kuu vältel tähelepanu sellele, et uusi liikmesriike ei tohi diskrimineerida ning et Euroopa Liidu diplomaatilisse teenistusse võtmisel tuleb lähtuda võrdselt kandidaadi isiklikust kvalifikatsioonist ning geograafilisest tasakaalust," väitis Tunne Kelam. 

Euroopa Rahvapartei esindaja sõnul on selline lähenemine nüüd põhimõtteliselt aktsepteeritud, kuid konkreetse elluviimise üle kavatseb parlament teostada hoolikat järelvalvet.

 

Euroopa Parlamendi versioon pakub välja ka lahenduse, kuidas neutraliseerida liikmesriikidest pärit diplomaatide seost oma rahvusliku poliitikaga.

"Seda saavutatakse pakkudes neile diplomaatidele võimalust jääda Euroopa Liidu välisteenistusse pikemaks ajaks kui üks teenistusperiood," ütles Kelam.

 

Kelami arvates on oluline ka Euroopa Parlamendi realistlik lähenemine Euroopa Liidu eelarvele, milles nõutakse adekvaatsete summade eraldamist välisteenistuse tarbeks. 

 

Eesti saadik tõstis esile Euroopa Parlamendi liikmete erilist panust välisteenistuse parema koordineerimise kujundamiseks. Parlament pakub uudsena välja poliitika koordineerimise mehhanismi loomist välisteenistuse struktuuris, eraldi inimõiguste osakonna moodustamist ning igas loodavas Euroopa Liidu välisdelegatsioonis inimõiguste ja demokraatia üksuste rajamist, mis peavad tagama ühenduse väärtustepõhise poliitika seostamise välissuhete muude valdkondadega. 

 

Tunne Kelam andis Euroopa Parlamendi kahe komisjoni muudatustele kõrge hinnangu.  Tema sõnul on parlamendiliikmed võtnud algatuse endi kätte ning praeguses seisus võib loota positiivse mitmepoolse kokkuleppe saavutamist.

  

Lisainformatsioon:
Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-47279