26.04. 2010 Läänemere strateegia: vajame paremat koordineerimist.

Tunne Kelam kohtumisest Regionaalasjade peadirektoraadi juhi Dirk Ahneriga.


2006. aastal Euroopa Parlamendi algatatud Läänemere strateegia ellurakendamine algas möödunud aastal Rootsi eesistumise ajal, Euroopa Parlamendi poolt jälgib strateegia ellurakendamist ka Balti-Euroopa Intergrupp.


Balti-Euroopa intergrupi esimees Tunne Kelam ning teised intergruppi kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed kohtusid eile Brüsselis Regionaalasjade peadirektoraadi juhi Dirk Ahneriga, kellega arutati Läänemere strateegia hetkeseisu.


Arutluse all oli Läänemere strateegia koordinatsioon, rahastamine ning strateegia fokuseerimine konkreetsetele ja seotud projektidele. Paremaks koordineerimiseks pakkusid saadikud välja roteeruva eesistumise, mis tähendaks piirkonna iga riigi aastast eesistumist strateegia koordineerimiseks.


"Ees on järgmine finantsperspektiiv, mis algab 2014. Kindlasti on Läänemere strateegia vaja ühendada territoriaalse ühtekuuluvuse dimensiooniga, mida võimaldab nüüd Lissaboni leping.

"Läänemere strateegia mõte on, et kõik liikmesriigid keskendavad oma tähelepanu kogu piirkonna huve hõlmavatele projektidele. Meie eelistused on kõigepealt ühiste transpordisüsteemide väljaarendamine, energiasüsteemide väljaarendamine, teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon," ütles Kelam.

 

Lisainformatsioon:

Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-37279