10.06. 2011 Eelteade: Tunne Kelam osaleb transatlantilist koostööd käsitleval rahvusvahelisel konverentsil Washingtonis

13.-16. juunil toimub Washingtonis transatlantilist koostööd käsitlev iga-aastane rahvusvaheline konverents "Effective multilateralism. Horizons of Transatlantic Cooperation", mille korraldab Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei mõttekoda „Euroopa ideede võrgustik" (European Ideas Network, EIN).


Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning parlamendi USA delegatsiooni liige Tunne Kelam peab ettekande paneelis: Atlandi-üleste suhete tõhus mõju ülemaailmsete probleemide lahendamisel: Terrorism pärast Bin Ladenit.


USA Kongressi liikmed, juhtivad julgeolekueksperdid ning Euroopa Parlamendi liikmed arutavad, mida tähendab Lääne turvalisusele Bin Ladeni kadumine areenilt, milline on Al Qaeda tulevik. Samuti arutatakse, kuidas transatlantiline koalitsioon suudab vastu seista Iraanist lähtuvale ohule.


Eraldi teemana arutatakse Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika revolutsioone ning kohtutakse Egiptuse, Süüria, Liibüa ja teiste maade uute liikumiste juhtidega. Euroopa Parlamendi esindajal Tunne Kelamil on ettekanne ka paneelis, mis käsitleb Venemaa ja endise Nõukogude Liidu alade arenguid.

 

Esinejate seas on kauaaegne endine Belgia peaminister ning praegune Euroopa Rahvapartei esimees Wilfried Martens, EINi esimees ning Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni juhatuse liige Jaime Mayor Oreja, ERP asepresident Mario David, Euroopa Parlamendi Itaalia delegatsiooni juht Mario Mauro, Euroopa Komisjoni presidendi nõunikerühma liige Matti Maasikas, USA Kongressi liige ning  terrorisimivastase võitluse transatlantilise grupi  (Transatlantic Legislative Group on counter Terrorism, TAG) kaasesimees Sue Myrick.


Euroopa ideede võrgustik (European Ideas Network, EIN) on 2002. aastal asutatud mõttekoda, mis ühendab poliitikuid, ärimehi, teadlasi, mõttekodasid, ajakirjanikke, poliitilisi nõunikke ja väliseksperte ning koordineerib ühistegevust üle neljakümne riigi mõttekodade ja poliitiliste sihtasutustega Euroopa Liidus.

Tunne Kelam on Euroopa Parlamendi USA delegatsiooni täisliige ning kuulub Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni. 

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +372-5046754

www.kelam.ee

EINi kodulehekülg