12.12. 2012 EL peab suhtlemisel Venemaaga ise määratlema miinimumstandardid

Euroopa Parlamendi saadikud arutasid täna ELi ja Venemaa vahelist uue lepingu ettevalmistamist, mida kajastab sotsialist Hannes Swoboda Venemaa-teemaline raport.


Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam rõhutas suhtlemisel Venemaaga vajadust mitte üksnes otsida kokkulangevusi, vaid edendada realistlikult Euroopa Liidu  huve ja väärtusi aladel, kus need huvid ja väärtused erinevad.

Eesti saadik pidas kõnealuse raporti juures oluliseks suhete vastastikkuse põhimõtet.

"Partnerlus on mõeldav üksnes tingimusel, et mõlemad pooled nõustuvad järgima demokraatia üldtunnustatud põhimõtteid,"  ütles Kelam.

Niisuguseks tingimuseks, tegelikult lakmustestiks on Eesti saadiku hinnangul  Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite täielik järgmine Venemaa poolt.

"Selleks peab Euroopa Liit  ise omalt poolt minimaalsete tingimuste määratlemisel kokku leppima ning nende täitmist Moskvalt ühtse välispoliitika raames nõudma."

Tunne Kelami sõnul peab Euroopa Liit realistlikult hakkama arvesse võtma  Venemaa ajaloolist kontseptuaalset traditsiooni, mis suhtub  rahvusvahelistesse kohustustesse valikuliselt ning hetke kasust lähtuvalt.

"85 aasta eest oli Lenin see, kes kirjutas, et rahvusvaheliste lepingutega antud lubadused on nagu piruka koorik, mis on selleks, et teda murda," meenutas kõneleja.

Üksnes siis, kui Euroopa Liit on valmis sellele tegelikkuses üha jätkuvale traditsioonile kindlameelselt vastu astuma, aitaks see Venemaal muutuda, väitis Kelam.

Venemaa-teemalist raportit hääletab Euroopa Parlament homme.

Lisainformatsioon: Tunne Kelam, tel: +33-3-881-77279

www.facebook.com/tukebro

www.kelam.ee

www.eppgroup.eu