09.07. 2015 EL-USA vabakaubanduslepe on konkreetne vahend majanduskasvu hoogustamiseks

"EL-USA vabakaubandusleping (The Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) pakub ainulaadset võimalust ohjata globaliseerumise protsessi demokraatlike väärtuste ja ausa konkurentsi põhimõtete alusel, " ütles Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel Tunne Kelam täna Euroopa Parlamendi täiskogul. "Kui me seda võimalust ei suuda ära kasutada, varjudes musttuhande detaili ning protektsionistlike kartuste taha, pole kindel, kas järgmine soodne juhus niipea avaneb."

Tunne Kelami sõnul oleks vale piirduda hoiakuga, et "asi väärib igal juhul katsetamist" nagu ütles Euroopa Parlamendi raporti autor, väliskaubanduse komisjoni sotsialistist esimees Bernd Lange.  

"Selle lepingu sõlmimine  ja ellurakendamine on meie jaoks kohustuslik, tagades samal ajal partnerite võrdsuse ja lepingu läbipaistvuse," väitis Kelam.

EL kriitilisim probleem ei ole Tunne Kelami arvates  mitte TTIP: "Keskne vajadus on Euroopa majanduse väljaviimine  faktilisest paigaltammumisest, kus tehakse vaid kõhklevaid poolikuid samme kasvu suunas. TTIP on selleks peamisi vahendeid. "

"Vabakaubanduslepe USA-ga  hoogustab majanduskasvu, tähendab enam töökohti, enam kaubaringlust ja enam võimalusi väike-ja keskmise suurusega ettevõtetele. See on parim stiimul innovatsiooni ja  konkurentsivõime edendamiseks ning EL enda ühtse siseturu lõpuleviimiseks, " ütles Kelam.

Tunne Kelam leiab, et kurta ühelt poolt pidevalt kehva majanduskasvu ja töötuse üle ning lükata sama hingetõmbega tagasi EL-USA vabakaubanduslepe, on ülimalt silmakirjalik ja  vastuolus EL aluspõhimõtetega: "Euroopa ühtne turg ei saa jääda isolatsiooni, vaid peab laienema ja ühinema teiste vabade turgudega."