27.02. 2013 ELi sõjalise staabi ülem tunnustas Eestit

Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjon analüüsis  26. veebruaril Brüsselis Euroopa Liidu (EL)sõjalise staabi ülema  kindralleitnant Ton Van Osch'i osavõtul  Euroopa kaitsevõime hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid.


Hinnates Euroopa julgeoleku ja kaitsevõime seisundit, rõhutas kindral Van Osch, et edu tagab üksnes terviklik lähenemisviis.  EL  on saavutanud häid tulemusi piraatluse ohjeldamisel Aafrika Sarve piirkonnas ning Somaalia olukorra stabiliseerimisel.

Samas väljendas ELi  sõjalise staabi ülem tõsist muret hiiglasliku lünga üle, mis haigutab ELi  julgeolekueesmärkide ning kaitsealase võimekuse vahel.  Seda on tekitanud suurelt osalt majanduskriisi ohjamine kaitsekulude arvelt.

"Edasised kärped kaitsekuludes võiksid kaasa tuua hukatuslikke tagajärgi," hoiatas Van Osch, kelle hinnangul on kärped juba ületanud kriitilise piiri.  Pakutud lahendid nagu "tark kaitse" ning ressursside parem liitmine ja kombineerimine  võimaldavad küll rakendamise korral säästa 200-300 miljonit eurot, samal ajal kui kaitsekulusid liikmesriikide  eelarvetes on praeguseks kärbitud vähemasti kümme korda rohkem.

 

Julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige Tunne Kelam küsis  ELi sõjalise staabi ülemalt, kas ta nõustub Poola välismister Sikorski 20. veebruari hoiatusega, et  ELi  kaitsevõimet võib tabada ootamatu kriis, mida võiks võrrelda 2008.a. vallandunud rahandus- ja majanduskriisiga, mille põhjustas pikaajaline reeglite ja võetud kohustuste ignoreerimine. Kelam tõi näitena Eesti, mis väheste hulgas ei ole kaitsekulusid kärpinud ning tõestab, et ka kriisiolukorras ei pea riigikaitse automaatselt kannatama.

 

Van Osch avaldas Eestile siirast tunnustust.  "Minu jaoks on Eesti eeskujuks, kuidas ränga majanduskriisi olukorras ikkagi jääda truuks oma kohustustele," ütles ELi sõjalise staabi ülem.  "Te tulite sellega toime ja lahendasite suurel määral ka majanduskriisi.  Olete osutanud tõelist juhirolli ja ma toon teie riiki tihti  teistele eeskujuks."

Kindral Van Osch ütles, et nõustub välisminister Sikorski hoiatusega julgeolekukriisi võimaliku lahvatamise kohta.  "Tunnen end halvasti, kui mõtlen, mida endast sellelt ametikohalt lahkudes maha jätan?  Kas relvajõud, olgu need NATO või ELi süsteemis, mis pole võimelised kaitsma meie ühishuve?  Selline olukord peab muutuma."

 

Vastates Tunne Kelami küsimusele ELi küberkaitse seisundi kohta, nentis Van Osch, et Eesti on niihästi NATOs kui ka ELs üks riikidest, kes küberkaitset tõsiselt arendab.  "Ma tänan teid väga selle eest, et te oma Küberkaitsekeskuse kasutamist ei piira üksnes NATO riikidega, vaid lubate selle võimalusi kasutada ka teistel."  Selline kaitsealaste teadmiste jagamine soodustab kindrali arvates oluliselt ühist valmisolekut küberohtudele reageerimiseks.

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel.: +32-228-37279

www.kelam.ee

www.facebook.com/tukebro