14.03. 2012 ELi suhted Venemaaga tuleb ümber hinnata

"Euroopa Liit peab oma suhetes Venemaaga lähtuma sellest, et nii uus parlament kui ka president on kaotanud oma poliitlise usaldusväärsuse, " ütles Eesti saadik Tunne Kelam täna Venemaa presidendivalimiste tulemusi käsitlenud debatil Euroopa Parlamendi täiskoguistungil Strasbourgis.


"Suur osa Venemaa kodanikest on öelnud, et neile aitab!" ütles Kelam.

"Vähim, mida Euroopa Parlament teha saab, on selgelt ja kindlameelselt välja öelda, et need valimised ei olnud vabad ega õiglased, " ütles kõneleja.

 

"Demokraatliku Venemaa tuleviku heaks aga oleks halvim variant jätkata endises stiilis, piirdudes vaid sõnalise kriitikaga, et hoolimata kõigist eeskirjade eiramisest pidigi Putin saama rohkem kui 50% häältest," ütles Kelam.

 

"President Medvedevi reformilubadusi ei saa sellistena usaldada," ütles Kelam. "Euroopa Liit saab aga ühiskonna demokratiseerimisele kaasa aidata toetades konstruktiivset rahvuslikku lepet, mille sisuks peab olema uute valimiste korraldamine pärast valimisseaduse ja poliitilise süsteemi usaldusväärseid reforme."

Tunne Kelami sõnul on Euroopa Liidu jaoks hetk teha "reset " suhetes Venemaaga, alustades uudselt suhteid range tingimuslikkuse alusel.  See eeldab, et enne olulist edasiliikumist täidavad Venemaa võimud esmajoones oma Euroopa Nõukogule ja OSCE-le antud kohustused.

 

"Me võlgneme selle tuhandetele Vene kodanikele, kes mitme kuu vältel on söandanud trotsida võimude omavoli ja valet," ütles Kelam.

 

Homme võtab Euroopa Parlament vastu Venemaa presidendivalimiste tulemusi käsitleva resolutsiooni.