17.12. 2015 Euroopa Komisjon peab võtma printsipiaalse seisukoha Vene monopoli jätkuva tegevuse suhtes Euroopa energiaturul

02.12.2015

Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam algatas koos kolleegidega arupärimise Euroopa Komisjonile, mis soovib ametlikku  hinnangut  Gazpromi tegevusele Euroopa Liidu energiaturul.

Saadikud juhivad Euroopa Komisjoni tähelepanu EL maagaasi siseturu seadusele, mille alusel võimaldatakse liikmesriikidele kolme varianti täitmaks  Komisjoni otsust gaasi tootja, tarnija ning müüja lahtisidumise kohta.


"Ometi on teada, et Vene riigimonopool Gazprom omab, tarnib ja müüb sedasama  gaasi niihästi  Saksamaal kui ka Austrias,  tegutsedes läbi Saksa firma BASF/Wintershall, kohaldades sel viisil hoopis kolmandat, kõige leebemat ja paindlikumat  varianti sõltumatu põhivõrguettevõtja kaudu, " ütlevad Euroopa Parlamendi liikmed, kes nõuavad Euroopa Komisjonilt põhimõttelist vastust, kas BASF/Wintershalli tegevus on kooskõlas EL seadusega ning kuidas Komisjon hindab eraldamise reeglite rakendamist.

Tunne Kelami sõnul tunnevad mitmed saadikud tõsist muret, et selline "jokk" praktika tegelikus elus õõnestab EL ühiseid otsuseid ühtse energiaturu loomise ja monopolide tõkestamise kohta. "Gaasi siseturu direktiivi tuleb muuta märksa rangemaks," tõdes Kelam.  "Leebeima variandi rakendamine Saksa või Austria siseturul ei piirdu selgelt eri kompaniide majandussuhetega, vaid ulatub räigelt suurde poliitikasse. Gazpromi näol on tegemist riigimonopoliga, mille kasutamine Vene välispoliitika ühe tõhusaima instrumendina  partnerite survestamiseks on jätkunud aastaid."

Küsimuse Euroopa Komisjonile esitasid järgnevad  Euroopa Parlamendi saadikud:

Tunne Kelam, Bendt Bendtsen (Taani), Michal Boni (Poola), Sandra Kalniete (Läti), Krisjanis Karinś (Läti), Gabrielius Landsbergis (Leedu) , Artis Pabriks (Läti) , Jacek Saryusz-Wolski (Poola), Algirdas Saudargas (Leedu), Inese Vaidere (Läti), Jaroslaw Walesa (Poola).