06.10. 2015 Euroopa Liit peab piimandussektori kriisist välja aitama

14. september, 2015

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam tegi koos 40 kolleegiga ühispöördumise põllumajandusvolinik Phil Hogani poole, millega nõuavad Euroopa Komisjonilt konkreetseid samme  Euroopa piimatootjaid tabanud raskuste lahendamiseks.


„Piimandussektori kriis süveneb ja piimahinnad langevad. Eestiski on asutud tootmisvõimsust vähendama ja mitmed tootjad on teatanud karjade hävitamisest ja tootmise lõpetamisest,“ ütles Kelam, kelle sõnul on olukord sarnane paljudes teistes liikmesriikides. Eesti puhul on kriisile tõhus ja kiire reageerimine eriti tähtis, kuna piimandussektor on meie geograafilist asukohta ja kliimat arvestades üks suurima potentsiaaliga põllumajandusvaldkondi.

Kriisi peamiste põhjustena nimetas Kelam ühelt poolt Venemaa poolseid sanktsioone, teisalt aga ka Hiina majanduse kehva olukorda ning üha suurenevaid sisendite hindu ja tootmiskulusid.

Kelami sõnul peab Euroopa Komisjon peab kiiresti ja jõuliselt sekkuma ning võtma kasutusele meetmed kriisi lahendamiseks. „Selleks on komisjonil mitmeid hoobasid – alates sekkumiskokkuostu jõulisemast kasutamisest ja selle hindade vastavusse viimisest reaalse turusituatsiooniga kuni täpselt sihitud toetusmeetmeteni,“ loetles Kelam. Senised sekkumiskokkuostu hinnad tootjaid uutes oludes enam ei rahulda, mistõttu tuleks Kelami arvates kas või ajutisel alusel hindu tõsta.  Samuti tuleb toetada sektorile uute turgude leidmist.