29.08. 2011 Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam pälvis 2011. aasta Maarja medali

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas oma 28. augustil toimunud koosolekul annetada Maarja medali ja koguduse 2011. aasta kultuuripreemia Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelamile. Vastavalt statuudile esitas Maarja medali ja kultuuripreemia kandidaadi Toomkoguduse õpetaja ja otsuse langetas koguduse nõukogu.


Tunne Kelam on aktiivse ja pühendunud kristlasena viinud kristlikku sõnumit kõikjale, kus ta oma missiooni poliitikuna ja Eesti esindajana on täitnud. Taasiseseisvumisest tänaseni võib pidada Tunne Kelamit Eesti poliitikutest aktiivseimaks kiriku sõbraks, toetajaks ning koostööpartneriks. Vähe on neid kirikuid Eestimaal, kus Tunne Kelam koos abikaasa Mari-Anniga pole osalenud mõnel jumalateenistusel, kontserdil, konverentsil, laulupäeval või mõnel muul kiriklikul üritusel. Enamasti on sellega kaasnenud kristliku ja kinnitava sõnumi edastamine kohalikele inimestele. Kristlik usk ja armastus on väljendunud Tunne Kelami pühendunud ühiskonnateenimises nii Eesti Kongressis ja Riigikogus, kui ka tänases Euroopa Parlamendis kristlike väärtuste, usuvabaduse ja inimõiguste eest võideldes. Ainsa Eestist valitud saadikuna, annab Tunne Kelam igal nädal oma tegemistest Euroopa Parlamendis intervjuu kristlikule raadiojaamale Raadio 7. Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil Haapsalu Jaani kirikus toimunud konverentsil „Laul ja vabadus” rõhutas Tunne Kelam oma ettekandes kiriku kohta ühiskonnas ja tõdes: „Hävinud on impeeriumid, aga mitte kirik, sest kirik on sild ajaliku ja igaviku vahel”. 2007. aastal autasustas EELK Konsistoorium Tunne Kelamit Teeneteristi III järgu ordeniga.


EELK Piiskopliku Toomkoguduse kultuuripreemia Maarja medal on asutatud 2000. aastal. Medal koos rahalise preemiaga (1000 eurot) antakse isikule, kes on oma tegevusega andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu, süvendanud ja levitanud kristlikke väärtusi ning kelle tegevus on puudutanud otseselt või kaudselt Tallinna Piiskoplikku Toomkirikut. Maarja medali senised laureaadid on dirigent Tõnu Kaljuste, EELK peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, vitraažikunstnik Dolores Hoffmann, Eesti Vabariigi president Lennart Meri, Soome Espoo piiskop Mikko Heikka, Euroopa komisjoni asepresident Siim Kallas, teoloog dr Toomas Paul, kunstiajaloolane Juhan Kilumets, Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan, autosportlane ja kauaaegne Tallinna toomkoguduse juhatuse esimees Raido Rüütel ning vaimulik ja Tallinna toomkoguduse endine kauaaegne õpetaja titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe.


Maarja medali üleandmine Tunne Kelamile toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, 11. septembril kell 11 algaval Toompäevade lõpujumalateenistusel, kus jutlustab toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.

 

Urmas Viilma
e-post: Urmas.Viilma@eelk.ee
tel 627 73850

Pressiteade EELK kodulehelt: http://www.eelk.ee/