08.07. 2010 Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa välisteenistuse loomise kohta

Euroopa Parlament  võttis täna suure häälteenamusega (549 poolt, 78 vastu,  17 erapooletu) vastu parlamendi seisukoha Euroopa välisteenistuse moodustamisest. Parlamendi seisukoha kujundamist koordineerisid Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja Elmar Brok ning liberaalide fraktsiooni juht Guy Verhofstadt.


Euroopa Rahvapartei fraktsiooni esindaja Tunne Kelam on rahul,  et Euroopa Parlamendi selge seisukoht sisaldab peaaegu maksimumi sellest, mida Lissaboni lepingu raamid võimaldavad.

 

Tunne Kelami sõnul on Euroopa Parlament oma uudses rollis nõudnud niihästi poliitilist kui ka finantskontrolli välisteenistuse üle ning teinud parandusi teenistuse struktuuris.

Nende hulka kuulub Euroopa Liidu  välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni nõusolek  luua välisteenistuse keskuses inimõiguste ja demokraatia struktuurüksus, mille esindajad kuuluvad ka kõigi välisteenistuse delegatsioonide koosseisu.

 

Parlamendi keskne saavutus on Tunne Kelami arvates jõuline surve Nõukogule saavutamaks välisteenistuses osalema hakkavate liikmeriikide osas maksimaalset geograafilist tasakaalu, kandidaatide isiklike kvaliteetide arvestamist ning eriti väikeriikide paremaid võimalusi välisteenistuses osalemiseks.

 

"Hääletasin parlamendi resolutsiooni poolt, mis on esimene otsustav samm Euroopa Liidu  põhiväärtustele rajaneva välisteenistuse loomisel.  Ees on läbirääkimised, milleks positsioonid on tänase hääletuse tagajärjel märgatavalt lähenenud," ütles Kelam.

Eesti esindaja sõnul jätkub pärast suvevaheaega seisukohtade täpsustamine.  Kaugemas perspektiivis on oluline kokkulepe teostada aastal 2013 välisteenistuse ülevaatlik hinnang koos tingimusega, et võimalikud ebakõlad tuleb antud ülevaate käigus korrigeerida.