18.09. 2014 Euroopa Parlament nõuab Eston Kohveri kohest vabastamist

Euroopa Parlament nõuab täna vastu võetavas resolutsioonis Euroopa Liidu (EL)  ja Venemaa suhetest ühe punktina Eston Kohveri viivitamatut vabastamist.

Väliskomisjoni liige Tunne Kelam algatas  Kohveri  vabastamist nõudva  paragrahvi  Euroopa Rahvapartei fraktsioonis  tekstis,  sotsialistid ja liberaalid toetasid oma fraktsioonides sama sõnumit. 

"Maksimum, mida EP saab teha on avaldada  oma resolutsioonis ühtselt ja selgelt solidaarsust Eestist röövitud EL kodanikuga ning nõuda tema viivitamatut vabastamist,"  ütles Kelam.  "Mul on hea meel, et Kohveri teemal saavutati laiapõhjaline  toetus."

Tunne Kelam tõstis esile  EP realistlikku ja illusioonidevaba seisukohavõttu Venemaa tegevuse suhtes. 

"EP nimetab asju õigete nimedega  nagu "Venemaa otsene  ja kaudne sõjaline interventsioon  Ukrainasse",  "väljakuulutamata hübriidsõja  pidamine" ning mõistab  karmilt hukka  Vene regulaarvägede  kasutamist Ukrainas," ütles Kelam.    

Euroopa Parlament tervitab Prantsuse valitsuses otsust Mistralide kohaletoimetamise katkestamisest.  "Kuna  Prantsuse presidendi seisukoht Mistralide suhtes on jäänud õige ebalevaks ning ilmselt loodetakse  üha võimalusele, et lepingut täita, siis on EP  resolutsioon  tugev samm edasi täieliku relvaembargo  sisseviimise suunas,"  väitis Kelam.  "Oluline on see, et parlament kutsub kõiki liikmesriike üles peatama igasugused relvasaadetised, ka need, mida hetkel kehtestatud sanktsioonid ei kata ning väidab selgesõnaliselt, et Mistralide tehing on vastuolus  EL  relvaeksporti puudutava käitumiskoodeksiga 2008. aastast."

Eesti saadik  juhtis tähelepanu asjaolule, et Prantsuse Mistral tüüpi rünnak-aluste üleandmine Venemaale praeguses olukorras tähendanuks  Euroopa ühisväärtuste ja solidaarsuse punase  joone ületamist. Ta kutsus üles järgima Euroopa Parlamendi liikmete pakutud alternatiivi – Mistralid Euroopa Liidu poolt ühiselt välja osta.