19.01. 2011 Eurotsooniga liitudes tegi Eesti valiku ühisvastutuse kasuks

"Ühisrahaga liitumine on Euroopa edasise usaldusttekitava integratsiooni aluseks," ütles Tunne Kelam Euroopa Ülemkogu järeldusi käsitleval debatil Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

"Mul on hea meel teatada, et täna täitus 19 päeva Eesti astumisest eurotsooni liikmeks," ütles Kelam.  "Kuid Eesti on selleks sammuks valmistunud Euroopa Liitu tulekust peale.  Isegi Eesti euromüntide disain otsustati rahvaliku valiku tulemusena juba kuus aastat tagasi."


Tunne Kelami väitel pole eurotsooniga liitumine juhuvaliku asi.  "See on teadlik otsus võtta endale suurem ühisvastutus ning vajadusel aktiivselt panustada Euroopa kui terviku stabiilsusesse," ütles Eesti saadik.

 

Majanduskriis on Kelami arvates tõstnud esile moraalsete väärtuste ja eetika kasvava rolli.  Oluline pole mitte lihtsalt majanduspotentsiaal, vaid see, kas teatav riik pälvib piisavalt usaldust, et ta on võimeline ja valmis täitma õigeaegselt endale võetud kohustusi. 


Eesti saadik pidas oluliseks sammuks  Euroopa Liidu stabiilsusmehhanismi rajamist.
"Kuid stabiilsuse ja majanduskasvu saavutamiseks on sama tähtis viia lõpule Euroopa ühisturu, eriti digitaalse ühisturu kujundamine."

Kelami ettepanekul peaks digitaalse ühisturu integreerima Euroopa ühisturu tegevuskavasse ning lisama Euroopa digitaalsesse arengukavasse.

Kelami arvates on see tänapäeva digitaliseeritud maailmas reaalne võimalus Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamiseks.
"Euroopa kodanikud ootavad, et tagaksime digitaalse sfääri sujuvama ja lihtsama toimimise -elektrooniliste maksete sooritamine ja e-identifitseerimine peab olema sidusam ja arusaadavam," ütles Kelam.

 

Euroopa Komisjoni president Barroso tervitas Eestit eurotsooni uue liikmena.  Ta hoiatas Euroopa täiendava lõhestamise katsete eest, mille käigus üritatakse ühtesid riike või sotsiaalseid gruppe teistele vastandada.  Kriisi saab ületada vaid integreeritud lähenemisega. 

"Ilma struktuursete reformideta ei saa olla usaldust.  Ilma usalduseta ei saa loota majanduskasvu," tõdes Euroopa Komisjoni president.