06.07. 2010 Hispaania eesistumine ei täitnud Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevaid ootusi

Hispaania peaminister Zapatero esitas Euroopa Parlamendile täna kokkuvõtte Hispaania eesistumise tegevusest.

"Hispaania eesistumine langes kokku sügava finants- ja usalduskriisiga Euroopa Liidus, see tabas ka eesistujamaad Hispaaniat ennast, " ütles  Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel kõnelenud Tunne Kelam.


"Usalduse defitsiit Euroopa majanduse ja ühisraha vastu juurdub liikmesriikide tohutus võlakoormas, mis üha varjutab tuleviku väljavaateid," väitis Kelam.  "See tuleneb meie eluviisist tarbida homse arvel, " ütles Eesti saadik.

 

Tunne Kelam meenutas, et Hispaania seadis oma eesistumise prioriteediks konkurentsivõime tõhustamise. "Kuid me ei ole saanud vastust küsimusele, kuidas lahendada väärtuste kriis?" Just sellega on Kelami arvates seotud väljavaade taastada tasakaalustatud eelarvepoliitika.

 

Kelam oli kriitiline, et eesistujamaa ei ole mitmel korral ilmunud Strasbourgi plenaaristungite küsimustetunnile.

"Arvukad parlamendiliikmed ootavad võimalust  esitada Nõukogule küsimus, kuidas uus julgeoleku- ja kaitsepoliitika  rakendub relvamüügitehingute puhul kolmandate riikidega ning kas lõpuks hakkavad Nõukogus toimuma konsultatsioonid - mida Lissaboni lepe võimaldab - enne, kui mõni liikmesriik otsustab müüa moodsat sõjatehnikat väljapoole Euroopa Liitu."

 

Tunne Kelami sõnul ei ole Hispaania oma eesistumise ajal tõsiselt võtnud küberrünnakute ohtu.

"Moodsad ühiskonnad on järjest tõsisemalt haavatavad küberrünnakute suhtes, samal ajal kui küberrelvi salajas edasi arendatakse," ütles Kelam. 

 

"Euroopa Liit peab võtma juhtrolli arutelus, kuidas vähendada kübersõja ohtu ning kuidas piirata küberrünnakute mõju, enne kui on liiga hilja," pöördus kõneleja Euroopa Komisjoni presidendi Barroso poole.  

Tunne Kelami arvates ei tohi viivitada katsetega saavutada rahvusvahelist kokkulepet küberruumi kasutamist puudutavate reeglite osas.