16.12. 2014 Inimõiguste päev peab väljenduma tegudes, mitte vaid ilusates deklaratsioonides

Brüsselis Euroopa Parlamendis toimus täna, rahvusvahelisel inimõiguste päeval, saadikuühenduse "Vaba Iraani Sõbrad" uue koosseisu esimene suurüritus, kuhu saabus Pariisist Mariam Rajavi, Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu esinaine.

Saadikuühenduse aseesimehe Tunne Kelami sõnul teatakse palju riike, kus inimõigusi rikutakse, kuid vähesed aduvad, et on riike, kus inimõigused täielikult puuduvad. Viimaste hulka kuulub Iraani klerikaalne diktatuur.


Eesti saadik kutsus üles vabanema illusioonidest, nagu võiks tegelikus elus olla "mõõdukaid" inimnäolisi diktaatoreid, kellega saaks sõlmida vettpidavaid kokkuleppeid. 

"Praeguseks võib vaid tõdeda, et Iraani valitsejad kasutavad tuumaläbirääkimisi aja võitmiseks ning sanktsioonide leevendamiseks, mis neil on ka õnnestunud. Ma pooldan läbirääkimisi, kuid need ei saa keskenduda ainuüksi Iraani tuumaprogrammile, mille varju on skandaalselt jäänud julma diktatuuri all kannatava elanikkonna tegelik olukord.  Mõõdukaks peetava  presidendi Rouhani ajal on Iraani võimud  hukanud üle tuhande inimese," ütles Kelam. 

Selle kohutava statistikaga on Iraan maailmas Hiina järgi teisel kohal. Tunne Kelam pidas vajalikuks tõstatada läbirääkimiste jätkudes paralleelselt inimõiguste mahasurumise teemat, seades sanktsioonide pehmendamise sõltuvusse ka nende parandamisest.

"Tänasel inimõiguste päeval pole küllalt ilusatest deklaratsioonidest.  Kui Euroopa Liit  soovib, et teda võetaks oma väärtuste kaitsjana tõsiselt, päästkem aega viivitamata 2500 iraanlast poliitiliste pagulaste laagri "Liberty" põrgulikest tingimusest, kus 116 neist on mõrvatud ning 22 surnud elementaarsest meditsiinilisest abist keeldumise tõttu Iraagi võimude poolt," väitis Kelam. "See on võimalik, kui USA ning EL liikmesriigid võtaksid nad poliitiliste pagulastena kas või ajutiselt oma territooriumile."

Kõnealused isikud on vormiliselt ÜRO  kaitse all, kuid ahistatud Teherani mõju all olevate Iraagi eriüksuste terrorist.

Tunne Kelami arvates tuleks "Liberty" allutada ÜRO  otsesele järelvalvele ning tunnustada seda põgenikelaagrina. 

Kohtumisel osalenud USA  Demokraatliku Partei endine esimees Howard Dean tõstis samuti esile vajadust pidada läbirääkimisi eelkõige 2500 igapäevaselt surmaohus viibiva Iraani vabadusvõitleja päästmise üle.

"Vaba Iraani Sõbrad" on Euroopa  Parlamendis pikka aega toiminud laiapõhjaline saadikuühendus, milles on esindatud pea kõik poliitilised grupid. Tunne Kelam on ainus EP uue koosseisu liige, kes aastal 2008 külastas Bagdadi lähedal asunud Iraani opositsiooni laagrit Ashraf, mille asukad sunniti kolm aastat tagasi lahkuma "Liberty'sse."