30.09. 2012 Iraani opositsioon on vaba tegutsema

Reedel, 28. septembril 2012 teatas USA riigisekretär Hillary Clinton USA võimude ametlikust otsusest tühistada 15 aastat jõus püsinud seadus, millega Iraani kõige paremini organiseeritud opositsiooniliikumine PMOI (Peoples’ Mujahhedins of Iran – Iraani rahvavõitlejad) oli arvatud välismaiste terrorismis kahtlustatavate organisatsioonide nimekirja. 

„See on ammu oodatud samm, mis järgib Euroopa Kohtu samalaadset otsust a-st 2009 ning tähistab tõsist tagasilööki Iraani klerikaalse diktatuuri intriigidele“, ütles Euroopa Parlamendi „Vaba Iraani Sõprade“ saadikuühenduse üks aseesimehi Tunne Kelam.


Nimetatud saadikuühendus koondab üle 200 Europarlamendi liikme, kes on läbi aastate toetanud PMOI  ning selle katusorganisatsiooni - „Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu“ püüdlusi kujundada Teherani praegusele diktatuurile demokraatlikku alternatiivi.

„Oleme viimase seitsme aasta vältel elanud kaasa ning jõudumööda ka kaasa aidanud ühe ebaloomulikuma rahvusvahelise paradoksi lahendamisele“, väitis Kelam. Paradoks seisneb Kelami sõnul selles, et Iraani terroristliku rezhiimi intriigide ja lääneriikide lühiajaliste majandushuvide edendamise hinnaks oli pikka aega Teherani mullade jaoks kõige ohtlikuma opositsiooniliikumise neutraliseerimine terroristliku organisatsiooni sildi all.

1997.a. üritas president Clinton Iraaniga suhete parandamist Washingtoni külastanud ning mõõdukaks peetud presidendi Khatamiga peetud kõnelustes. Mitmete USA endiste valitsusametnike ja vaatlejate arvates oli Teherani tingimuseks paremate vahekordade sisseseadmisel PMOI tegevuse halvamine välismaal, mis saavutati tema sildistamisega terroristliku organisatsioonina. USA otsusele järgnes 1990. aastate lõpul Suurbritannia ning enamus EL liikmesriike.

Paljude riikide parlamendiliikmete aktiivsel toetusel tühistas Briti apellatsioonikohus läinud aastakümne lõpus PMOI lahterdamise terrorismi kahtlustatavate organisatsioonide nimekirja. Lõpliku ja tagasipöördumatu otsuse PMOI seisundi kohta Euroopa Liidus langetas Euroopa Kohus aastal 2009. Mainitud otsuse kohaselt puudub igasugune alus seostamaks demokraatliku, ilmaliku ning tuumavaba Iraani eest seisvat organisatsiooni terrorismiga. 

„Ometi vaatasid ka pärast Euroopa Kohtu otsust paljud Euroopa valitsused oma Iraani poliitikat vaagides jätkuvalt Washingtoni suunas“, nentis Kelam. „Tõeline iroonia oli selles, et samal ajal kui kogu maailm on tulutult otsinud vahendeid, kuidas panna piiri Teherani tuumaprogrammile ning terrorismi ekspordile, hoidis enamus lääneriike sellesama salajase militaarse tuumaprogrammi esmakordselt paljastanud PMOI käed sõna otseses mõttes seotuna ning tema pangaarved külmutatuina, esitades viigilehena väiteid võimalikus terrorismis“.

Tunne Kelami hinnangul avab USA valitsuse otsus tee PMOI tagasipöördumisele normaalsete organisatsioonide hulka, tugevdades tema rahvusvahelist poliitilist profiili ning rolli Iraani sisepoliitikas „kolmanda tee“ pakkujana ühelt poolt tuumarelvani jõudmise ja teiselt poolt võimaliku välisinterventsiooni vahel. „PMOI taotleb olemasoleva terroristliku ja agressiivse rezhiimi muutmist iraanlaste endi jõududega“, nentis Kelam.

Tunne Kelam avaldas lootust, et USA võimude otsus aitab kaasa 3300 Iraani opositsiooni esindaja elu ja vabaduse säilitamisele Iraagis, mille võimud on Teherani survel sundinud nad lahkuma oma pikaajalisest asukohast - Ashrafi laagrist ning asetanud nad talumatuisse tingimustesse, kus neid ähvardab väljaandmine Iraani mulladele. 

„Catherine Ashton ning ÜRO esindajad on soovitanud Euroopa riikidele anda neile põgenikele ajutist varjupaika“, ütles Kelam. „Seni on positiivsete otsuste tegemist selgelt pärssinud USA  ametlik hoiak. Praeguseks pole jäänud enam mingit ettekäänet hoidumaks eemale Ashrafi asukate humanitaarse kriisi lahendamisele kaasabi osutamisest.“ 


Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-473-485-777

www.kelam.ee

www.eppgroup.eu

www.facebook.com/tukebro