27.03. 2013 Iraani opositsiooni 3100 liikme saatus on EL liikmesriikide kätes

Täna toimus
Brüsselis Euroopa Parlamendi Vaba Iraani Sõprade saadikuühenduse  konverents, millest võtsid osa Iraani opositsiooni liider Maryam Rajavi ning parlamendiliikmed ja eksperdid  USA-st, Hispaaniast, Itaaliast, Tšehhi Vabariigist, Islandilt.  Sellele eelnenud  EP  Iraagi delegatsiooni istungil 26. märtsil andsid tunnistusi  ÜRO  Iraagi missiooni endine vanemnõunik Tahar Boumedra ning USA  vägede kolonel Wesley Martin, kes vastutas  Ameerika väeüksuse komandörina Ashrafi laagri julgeoleku eest.

Mõlema päeva arutelu põletavaks teemaks oli 3100 Iraani opositsiooni liikme elude ja
julgeoleku küsimus. Teatavasti asustati nad 2011. aasta  lõpul Iraagi valitsuse survel oma Ashrafi-nimelisest püsilaagrist ümber endisesse USA sõjaväelaagrisse nimega Liberty,  mille
territoorium on vaevu üks ruutkilomeeter. 
9. veebruaril tulistati kaitsetut laagrit 40 Katyusha raketiga; rünnak surmas 8 ninghaavas sadakond inimest.   Kolonel Martin tõrjus väited nagu oleks tulistamine olnud valitsuse poolt kontrollimatute relvastatud äärmuslaste tegu. 

 

"Moodsate rakettide toimetamine laagrist 5 km kaugusele Iraagi vägede kontrollitavasse
julgeolekutsooni ning tulistamise täpsus kõnelevad kõrge professionaalsusega
toimetatud rünnakust, mis ei saanud toimuda Iraagi võimude kaasabita," väitis Martin.

Saadikud olid enim häiritud ÜRO Iraagi missiooni, EL välisteenistuse ning USA Riigidepartemangu loiust reaktsioonist, mille käigus tauniti küll rünnakut, kuid kinnitati samas
usaldust Iraagi valitsuse vastu, kes pidavat tagama Liberty asukate julgeolekut.

Eriti terav kriitika koondus ÜRO  Iraagi missiooni juhi Martin Kobleri vastu.  Tema
hiljutise nõuniku väitel on Kobler teadlikult eksitanud kõiki asjaosalisi,
esitades ilustatud infot Liberty laagri tegeliku olukorra kohta enne seda kui
Iraani põgenikud Ashrafist sinna ümber asustati.   Kui 2011.aasta lõpus esitatud ÜRO ekspertide
hinnangul polnud Liberty's tingimusi 3100 inimese elamiseks ning nende
julgeoleku tagamiseks, siis Kobler ignoreeris kõnealust seisukohta ning muutis
oma raporti teksti nii, nagu vastaks kõik standarditele.

Koosolijad esitasid nõude Martin Kobleri tagasiastumiseks ÜRO  esindaja ametikohalt Iraagis seoses usalduse kaotusega.

Vaba Iraani Sõprade ja teiste parlamentide liikmete põhiline mure on selles, et rünnakud
Liberty laagrile võivad iga hetk korduda veelgi traagilisemate
tagajärgedega.  EL valitsuste ja  EL välisteenistuse leige huvi 3100 inimese
saatuse vastu, kelle kui põgenike julgeoleku eest peab vastutama ÜRO,  saab üksnes suurendada Bagdadi ning viimast
survestava Teherani kiusatust põgenikele lõpp teha. 

Vaba Iraani Sõprade saadikuühenduse üks asepresidente Tunne Kelam võrdles uskumatult
järjekindlat  distantseerumist 3100  inimese saatusest poliitilise rassismiga.  "Peab tõdema, et niihästi  ÜRO kui EL jaoks on tegemist esimese ja teise klassi poliitiliste pagulastega.  Ühtedele pööratakse tähelepanu ja kaitstakse nende õigusi, teiste saatus usaldatakse rahulikult samade inimeste hoolde, kes on juba kolmel korral põgenikelaagrit veriste tulemustega rünnanud.  On tõepoolest  skandaalne, millise ükskõiksusega  EL valitsused suhtuvad vajadusse tagada nende inimeste julgeolek, mida ei kindlusta ei Iraak ega ÜRO.  Ainus tee on võtta need pagulased kiiremas korras kas või ajutiselt EL liikmesriikidesse ja USA-sse, enne kui hilja," ütles Eesti saadik  Euroopa Parlamendis.

Tunne Kelami väitel kanname ühist vastutust Iraani demokraatliku opositsiooni eest.  "Olukorras, kus kõik tunnevad muret Iraani diktatuuri avantüristliku poliitika ja terrorismi ekspordi pärast, on iseäranis silmakirjalik pöörata pilk kõrvale inimestelt, kelle programmis on
ilmalik ja massihävitusrelvadest vaba Iraan."

Lisainformatsioon,
Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-37279

www.kelam.ee