23.06. 2013 Iraani opositsiooni hiigelmiiting Pariisis 22.06.2013

22. juunil toimus Pariisis Villepinte näitushallides Iraani Rahvusliku Vastupanunõukogu  (IRVN) (National Council of Resistance of Iran - NCRI)  juba traditsiooniliseks saanud meeleavaldus Iraanis demokraatia kehtestamise ning selle nimel võitlevate inimeste toetuseks. Miitingul osalesid kümned tuhanded iraanlased paljudest Euroopa riikidest, USA-st, Kanadast, Austraaliast jm, ning kellele esines programmilise kõnega IRVN president Maryam Rajavi.  

Üritusest osa võtnud Europarlamendi Vaba Iraani Sõprade saadikuühenduse asepresident Tunne Kelam iseloomustas Villepinte miitingut kui senistest suurejooneliseimat ja mõjukaimat  rahvusvahelist toetusavaldust Iraani opositsioonile ja selle eesmärkidele saavutada Teherani klerikaalse diktatuuri kukutamine Iraani rahva ning demokraatlike valitsuste koordineeritud pingutustega. 


"Maryam Rajavi programmilised 10 punkti Iraani poliitika muutmiseks on kõige selgem ja realistlikum teadaolev platvorm, mis esitab konstruktiivse alternatiivi Iraani rezhiimi repressiivsele ning rahvusvahelist stabiilsust õõnestavale poliitikale", väitis Tunne Kelam.  

Nende punktide hulka kuuluvad tuumavaba, ilmaliku ning rahumeelse Iraani nägemus, võrdsete võimaluste loomine naistele, rahvus- ning usuliste vähemuste täielik võrdsus, sharia seaduste kaotamine ning interneti kasutamise vabadus.

Eesti Europarlamendi liikme sõnul on rahvusvahelise poliitika tegijaile saabunud valiku hetk.
"Juba aastaid on Iraani tuumaprogramm, terrorismi ja relvade eksport, Süüria rezhiimi aktiivne toetamine Teherani poolt ning Iraagi destabiliseerimine olnud rahvusvahelise poliitika suurimaid mureküsimusi", ütles Kelam.  "Selle asemel, et taas anduda illusioonidele nagu võiks uus "mõõdukas" Iraani president Rohani tuua klerikaalse diktatuuri olemusse muudatusi, on vajalik mõista, miks otsustas kõrgeim vaimulik juht Khameini organiseerida kaheksa tema enda poolt selekteeritud kandidaadi seast võidu just Rohanile", küsib Kelam.
Eesti saadiku arvates pole tegemist üllatusega, vaid sellega, et olukorras, kus Iraani mullad on rahvusvaheliste sanktsioonide ning majanduse allakäigu tõttu sattunud tõsiseimasse kriisi, jäi neile vaid üks võimalus - mängida Lääne kergeusklikkusele, üritades luua mulje nagu võiks uus president pakkuda võimalusi kompromissideks. "Rohani kaardi väljakäimise ainus seletus on saada hingamisruumi ning võita aega, et rezhiim saaks oma tuumaprogrammi lõpule viia", tõdes Kelam.  "Pole juhus, et esimese sihina näeb ta uute sanktsioonide ärahoidmist ning teisena olemasolevate leevendamist".  Kõikide miitingul osalenud rahvusvaheliste poliitikute ühise arvamuse põhjal pole mingit põhjust oodata Iraani rezhiimi muutumist seestpoolt.  USA esindajatekoja endise spiikeri Newt Gingrichi hinnangul pole mõeldav mõõdukas diktatuur.  See on lõks, sest ka naeratav diktaator jääb Gingrichi arvates ikka diktaatoriks. 

Tunne Kelami väitel oli Villepinte hiigelmiiting ühtlasi suurim rahvusvahelise toetuse demonstratsioon IRVN-le, kes aastal 2012 võeti ka USAs maha terrorismis kahtlustatavate organisatsioonide nimekirjast, kuhu ta 20 aastat tagasi arvati eelmise "mõõduka" Iraani presidendi Rafjansani ning USA presidendi Clintoni salajase kokkuleppega- ikka lootuses, et sellise hinnaga võiksid poliitilised ja majanduslikud suhted Iraaniga paraneda. 

Uute IRVN toetajaina kõnelesid miitingul endine Hispaania sotsialistist peaminister Zapatero, Newt Gingrich, endine Itaalia välisminister Giulio Terzi ning endine Prantsuse kaitseminister Michele Alliot-Marie. Osalesid suured parlamendiliikmete delegatsioonid Kanadast, USAst, Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Austraaliast, Iirimaalt, Tshehhi Vabariigist, Rumeeniast, Araabia riikidest (sealhulgas Egiptusest ja Jordaaniast); videotervituse saatis USA Senati väliskomisjoni esimees Robert Menendez.  Eesti Riigikogu esindas Juku-Kalle Raid. 

Tunne Kelamile jättis kõige tugevama mulje USA endiste söjaväelaste ja julgeolekujuhtide sõnum.  Miitingul esinesid  viis Ameerika kindralit ja neli koloneli, sealhulgas USA ühendatud staabiülemate endine esimees Hugh Shelton, USA Armee hiljutine staabiülem George Casey, samuti FBI endine direktor Louis Freeh, CIA endine direktor Porter Goss ning USA sisejulgeoleku endine minister, kuberner Tom Ridge.  "Ma ei suuda ette kujutada autoriteetsemat seltskonda, kelle professionaalne hinnang  Iraani opositsioonile on läbinisti positiivne", nentis Kelam.  "Nende, omal ajal Iraagis tegutsenud sõjaväelaste veendumise järgi on IRVN kõige usaldusväärsem ning tõsisemalt võetav opositsioonijõud, keda tuleks poliitiliselt toetada.  USA kindralid ja julgeolekujuhid arvavad, et Washington on reetnud oma kohustusi, mis anti 2003. aastal USA sissetungil Iraaki - kohelda Ashrafi laagris olevaid Iraani opositsiooni esindajaid kaitse alla kuuluvate isikuina."

Kindral Hugh Sheltoni sõnul pole ei ÜRO esindajad, Iraagi ega USA valitsused täitnud oma lubadusi tagada Ashrafi 3000 asuka elementaarne julgeolek ning evakueerida nad Iraagist.  18 kuud pärast ÜRO vahendatud kokkulepet paigutada need inimesed Ashrafist ümber ajutisse Liberty laagrisse, on rohkem laagri asukaid tapetud nende vastu suunatud korduvate raketirünnakutega, kui neid on suudetud ümber asustada Euroopa riikidesse.  Iga päevaga kasvab massilise veresauna oht nende jaoks, kes seisavad Iraani demokraatliku ümberkorralduse eest, samal ajal kui mitmete riikide lühinägelikud majandushuvid kipuvad ikka panustama diktatuurile.

"Tänaseks on saanud selgeks, et Iraani rezhiim on tõsises kriisis.  See riik on enam kui iial varem küpsemas pöördeks.  Kui demokraatlikud valitsused oleksid valmis toetama alternatiive ning loobuma kokkumängust diktatuuriga, võiksid muudatused saada teoks varem kui paljud kulgevad arvata",  arvab Tunne Kelam.