08.04. 2011 Iraani põgenike massimõrv Ashrafi laagris tuleb peatada

Täna, 8. aprilli varahommikul alustasid Iraagi julgeolekuväed 140 soomuki toetusel rünnakut Ashrafi põgenikelaagri vastu, mis paikneb Bagdadi lähistel. Laagris asub 3400 inimest, neist umbes 1000 naist. Kõik on relvitud. Surma oli saanud keskpäevaks üle 30 inimese, neist 6 naist, haavatuid on ligi 300, kellest mitmekümne seisund on kriitiline ja kes vajavad kiiret abi.

Teherani klerikaalsele diktatuurile on Ashrafi opositsioonilaager olnud aastaid pinnuks silmas; laagris nähakse kõige mõjukamat rahumeelse opositsiooni keskust mullade hirmuvalitsuse vastu. Just Iraani Rahvusliku Vastupanu Nõukogu, keda esindavad Ashrafi elanikud, paljastas kümmekond aastat tagasi esimesena Iraani võimude salajase tuumarelvastumise programmi. USA  väed võtsid laagri aastast 2003 oma kaitse alla ning selle elanikel on Genfi 4. konventsiooni alusel „kaitstud isikute staatus“. Seoses USA relvajõudude väljatõmbumisega ning kontrolli üleandmisega Iraagi võimudele on viimasel kahel aastal järsult tugevnenud surve laagrile, mille asukaid on rünnatud (juulis 2009 tapeti mituteist elanikku), isoleeritud ümbritsevast keskkonnast ning hoitud pideva psühhoterrori tingimustes. Kõige selle taga on ilmne Teherani surve, kel näib olevat tugev mõju osale Bagdadi valitsusest ja relvajõududest. Juhul kui Iraagi võimud annaksid laagri asukad välja Teherani mulladele, ootaks neid kindel hukkamine. Hukatud ja vangi mõistetud on arvukalt isegi sugulasi, kes on laagrit salaja külastanud.

Euroopa Parlament võttis aprillis 2009  vastu resolutsiooni Ashrafi põgenikelaagri kaitseks, kutsudes Iraagi võime tagama selle asukate julgeolek ja lõpetama laagri blokeerimine. Samalaadse kirjaliku deklaratsiooni võtsid Euroopa Parlamendi liikmed absoluutse enamusega vastu 25. novembril 2010. Kõnealustes dokumentidespöörduvad EL kõrge välisesindaja Ashtoni, kõigi ELi liikmesriikide valitsuste ja USA poole õhutades neid võtma tarvitusele tõhusad abinõud võimaliku massimõrva ärahoidmiseks.


Pöördume koos ligemale kahesaja Euroopa Parlamendi kolleegiga, kes kuuluvad „Vaba Iraani Sõprade“ saadikuühendusse, Iraagi valitsuse ning USA  valitsuse poole aidata kaasa veresauna kohesele lõpetamisele ja esmajoones haavatuile arstiabi võimaldamisele näiteks USA Iraagis asuvais sõjaväehaiglais. Juhime Iraagi valitsuse tähelepanu sellele, et kui veresaun peaks toimuma või Ashrafi elanikud Teheranile välja antama, diskrediteeriks see rängalt noort demokraatlikku Iraagi riiki. Olukorras, kus Põhja-Aafrika revolutsioonide arenedes orienteerutakse rahvusvahelises poliitikas opositsioonijõudude toetamisele, näib Iraagi valitsus käituvat risti vastupidiselt, olles valmis toimima ühe kõige verisema, terrorit kõikjale eksportiva Iraani klerikaalse režiimi käepikendusena. Taotleme, et Eesti valitsus viivitamatult pöörduks EL kõrge välisesindajaAshtoni, Iraagi ja USA valitsuse poole.


Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed

Tunne Kelam

Kristiina Ojuland


Lingid tänastele rünnakutele:

Scenes of direct fire by Iraqi Forces on female residents of Camp Ashraf , Friday, April 8, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=-yX2GjS4KYI

Iraqi Forces of Nuri al-Maliki Open Fire on Defenseless Residents of Camp Ashraf, Friday, April 8, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=ZVYFZN0LR4s

Sconces of killings and bloodshed by Iraqi Forces of Nuri al-Maliki in Camp Ashraf , Friday, April 8, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=BdEtMfk5TJ8

Lingid Euroopa Parlamendi resolutsioonile ja kirjalikule deklaratsioonile: